Aktualności

Sierpień 2014

Bliższa współpraca Grupy TAURON i ArcelorMittal

Przedstawiciele zarządów spółek z Grupy TAURON oraz Grupy ArcelorMittal podpisali w Katowicach 11 sierpnia 2014 r. umowę wspólników.

Przedstawiciele zarządów spółek z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło sp. z o.o.) oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO HOLDING 11, AM Global HOLDING Bis, ArcelorMittal Ostrava) podpisali 11 sierpnia 2014 roku w Katowicach umowę wspólników, dzięki której zostaną partnerami we wspólnym podmiocie – spółce TAMEH HOLDING, która będzie realizowała zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia.

Spółka TAMEH HOLDING (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w której obie grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc. udziałów, będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskim – TAMEH POLSKA sp. z o.o. i czeskim – TAMEH Czech s.r.o.. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z TAURON Ciepło sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Blachownia (ZW Blachownia), natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – Elektrociepłownia w Krakowie (ZW Kraków). Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatować Elektrociepłownię w Ostrawie.

Główne cele umowy.

Głównym celem biznesowym planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal. Celem finansowym projektu jest natomiast wygenerowanie wyników finansowych na poziomie umożliwiającym sfinansowanie niezbędnych inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu.

TAURON otwiera nowy rozdział w swojej działalności – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.. – Rozszerzenie kompetencji na obszar energetyki przemysłowej wpisuje się w zdywersyfikowane działania Grupy i otwiera przed obiema stronami porozumienia nowe możliwości, dając jednocześnie szanse obniżenia kosztów funkcjonowania wchodzących w skład nowej struktury podmiotów. Ponadto, w rezultacie podjętych kroków, wydłuży się okres eksploatacji Elektrowni Blachownia.

Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON

Utworzenie tego joint venture ma dla nas strategiczne znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę, że TAURON jest naszym partnerem biznesowym od wielu lat – podkreśla Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland S.A. – Cieszymy się, że razem będziemy mogli realizować wspólne projekty inwestycyjne, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej stron umowy. Liczymy również, że ich realizacja przełoży się na większą konkurencyjność zakładów ArcelorMittal nie tylko w Polsce, ale i w Republice Czeskiej.

Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland S.A.

TAMEH HOLDING sp. z o.o. i spółki operacyjne mają rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2014 roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ZALECENIA WS
Covid-19

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej pracy, spraw organizacyjnych, zaleceń wprowadzanych ze względu na Covid-19 – możesz je wysłać pod adres mailowy: sekretariat@tameh.pl lub zadzwonić pod nr tel. +48 32 7355 501

- osoby, które od Państwa odbiorą zgłoszenie będą kierować Wasze zapytania do wyznaczonych pracowników TAMEH w celu załatwienia sprawy.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję