Aktualności

Styczeń 2020

Ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Blachownia i pracowników ZWB w zakresie stosowania procedur przy gaszeniu pożarów urządzeń energetycznych na terenie ZW Blachownia.

W dniu 22.01.20202 r. o godzinie 9:30 przeprowadzono symulację pożaru transformatora na bloku 5 na Wydziale Maszynowni  w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.

W czasie kontroli urządzeń energetycznych, dyżurny elektryk zauważył wydostający się dym z komory transformatora blokowego. Rozwój pożaru i jego intensywność stanowiły poważne zagrożenie dla innych obiektów Zakładu. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, o zaistniałej awarii powiadomiono operatora nastawni elektrycznej i Mistrza Ruchu Elektrycznego. Ze względu na rozmiar i zagrożenie dla innych obiektów przemysłowych, jak również  brak środków technicznych do gaszenia tego typu pożarów, o zaistniałej sytuacji  został powiadomiony Dyżurny Inżynier Ruchu. Po rozpoznaniu zagrożenia, DIR wydał polecenie wyłączenia i zabezpieczenia transformatora po stronie elektrycznej. Powiadomiono telefonicznie Stanowisko Kierowania ZJRG Blachownia. Na miejsce awarii zostały skierowane samochody gaśnicze i ratownictwa chemicznego ZJRG Blachownia. DIR wydał polecenie uruchomienia pomp, zwiększenia ciśnienia i wydajności w instalacji hydrantowej Zakładu.

O zdarzeniu została powiadomiona Służba Ochrony Zakładu. DIR wydał polecenie zapewnienia bezpiecznego dojazdu do miejsca pożaru. W wyniku podjętych działań polegających na podaniu prądów gaśniczych z piany gaśniczej, pożar został ugaszony. Po zakończeniu działań przez ZJRG, DIR podjął decyzję  o powrocie  pracowników do wykonywania obowiązków służbowych. Przywrócono normalne funkcjonowanie Zakładu.

Odbyte ćwiczenia pokazały doskonałą współpracę ZJRG Blachownia i pracowników Zakładu Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. Sprawdziły funkcjonowanie procedur w zakresie alarmowania, usuwania awarii przemysłowych i koordynacji działań między jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu Kędzierzyna - Koźla a pracownikami naszej Spółki. Nowo zatrudnieni pracownicy ZWB i ZJRG mieli możliwość zapoznania się z procedurami związanymi z dopuszczeniem jednostek straży pożarnej do gaszenia pożarów urządzeń energetycznych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję