Aktualności

Listopad 2019

Ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Blachownia i pracowników ZWB w zakresie usuwania skutków awarii przemysłowych na terenie ZW Blachownia.

W dniu 06.11.2019 r. o godzinie 9:00 przeprowadzono symulację awarii zbiornika kwasu w Wydziale Demineralizacji Wody w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.

W czasie wykonywania prac służbowych, pracownicy będący w pobliżu zbiorników technologicznych, zauważyli symulowany wyciek kwasu z zasuwy spustowej zbiornika. Uszkodzenie zasuwy było na tyle poważne, że  uniemożliwiało podjęcie działań przez obsługę wydziału. Ze względu na brak środków technicznych do uszczelnienia zasuwy i powstałej chmury trujących gazów, o zaistniałej awarii został powiadomiony Dyżurny Inżynier Ruchu. Po rozpoznaniu zagrożenia DIR wydał polecenie natychmiastowej ewakuacji pracowników z hal produkcyjnych wydziału.  Powiadomiono telefonicznie Stanowisko Kierowania Zakładowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Blachownia. Na miejsce awarii zostały skierowane samochody gaśnicze i ratownictwa chemicznego ZJRG Blachownia. Dyżurny Inżynier Ruchu wydał polecenie przepompowania substancji do zbiornika awaryjnego a służby ratownicze i pracownicy zakładu przystąpili do wymiany uszkodzonej zasuwy. W wyniku awarii jeden z pracowników ZWB i ratownik ZJRG ulegli symulowanemu zatruciu. Dowódca ZJRG Blachownia nakazał ewakuację poszkodowanych do bezpiecznego miejsca. Poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. W wyniku podjętych działań została usunięta awaria, zneutralizowano wyciekły kwas i chmurę toksycznych gazów. Po zakończeniu działań przez ZJRG, Dyżurny Inżynier Ruchu podjął decyzję  o powrocie  pracowników do wykonywania obowiązków służbowych. Przywrócono normalne funkcjonowanie Wydziału Demineralizacji Wody w ZWB.

Powyższe ćwiczenia doskonalące współpracę ZJRG Blachownia i pracowników Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie Koźlu , to także możliwość sprawdzenia procedur w zakresie alarmowania, usuwania awarii przemysłowych i koordynacji działań między jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu Kędzierzyna - Koźla a pracownikami naszej Spółki. To także możliwość zapoznania strażaków-ratowników z obiektami produkcyjnymi i zagrożeniami w nich występującymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję