Inwestycje

Styczeń 2019

Modernizacja instalacji gazowej kotłów w ZW Nowa zakończona

W Zakładzie Wytwarzania Nowa została ukończona „Modernizacja instalacji gazowych oraz przystosowanie kotłów OPG-230 do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych”.

Zadanie stanowi jedną z trzech części dużego Projektu, który ma na celu dostosowanie kotłów do wymagań emisyjnych, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Realizowany przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. Projekt Inwestycyjny pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa” składa się dodatkowo z zadań:

  • Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotłów OPG – 230 nr 1- 5 w ZW Nowa,
  • Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów OPG – 230 nr 1- 5 w ZW Nowa.

Zrealizowane prace obejmowały modernizację instalacji gazowych oraz przystosowanie kotłów OPG-230 nr 1,2,3,4,5 opalanych węglem kamiennym i gazem mieszankowym do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych: mieszankowego (wielkopiecowego i konwertorowego), ziemnego i koksowniczego. Od stycznia 2019 r. każdy z pięciu kotłów ma możliwość spalania gazu mieszankowego w ilości 150 tys. Nm3/h.  Ponadto wszystkie kotły są sterowane przez komputerowy system sterowania i wizualizacji. W rezultacie modernizacja pozwala na redukcję do 340 tys. ton CO2 rocznie. Efekt jest możliwy przy zastąpieniu węgla paliwem gazowym, pochodzącym z procesu hutniczego.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję