Inwestycje

Maj 2019

Oddano do eksploatacji kolejny projekt w ZW Nowa.

W Zakładzie Wytwarzania Nowa zostały oddane do eksploatacji dwa kolejne zadania Projektu Inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa”:

  • Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotłów OPG – 230 nr 1- 5 w ZW Nowa,
  • Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów OPG – 230 nr 1- 5 w ZW Nowa.

Poprzez realizację Projektu Inwestycyjnego dostosowano Zakład do wymagań emisyjnych określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.

Ograniczono ilości SO2, pyłów i NOx w gazach spalinowych odpowiednio do poziomu poniżej 180 mg/Nm3, 10 mg/Nm3 i 190 mg/Nm3.

Spaliny powstałe w wyniku spalania gazów oraz paliwa stałego w pierwszej kolejności poddawane są odsiarczaniu po wejściu w reakcję z wapnem, a następnie odpylaniu w filtrach workowych.

Odazotowanie zachodzi w specjalnym reaktorze przy użyciu wody amoniakalnej.

Dużym wyzwaniem inwestycyjnym Projektu była praca w istniejącym, czynnym zakładzie przemysłowym. Dzięki mobilizacji Wykonawcy we współpracy z przedstawicielami Zakładu Wytwarzania Nowa oraz dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., cel został osiągnięty przy zachowaniu ciągłości produkcji Zakładu.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję