Inwestycje

Wrzesień 2017

W ZW Kraków ruszył projekt Modernizacji celek chłodni wentylatorowej.

Projekt obejmuje modernizację chłodni wentylatorowej przeciwprądowej o wymiarach 11,4 x 11,4 x 13m
o nominalnym obciążeniu hydraulicznym 1500 m3/h. Istniejąca konstrukcja żelbetowa charakteryzuje się znacznymi ubytkami otulin zbrojenia wraz
z widoczną korozją zbrojenia, spękaniami i zarysowaniami konstrukcji betonowych. Istniejące wyposażenie wewnętrze oraz układy napędowe nie nadają się do dalszej pracy i zostały trwale wyłączone z eksploatacji. Wyposażenie przewidzianych do modernizacji chłodni wentylatorowych ze względu na stan techniczny oraz bezpieczeństwo, zostało częściowo zdemontowane.

Zakres modernizacji obejmuje naprawę i modernizację istniejącej konstrukcji betonowej chłodni wentylatorowych, naprawę elewacji oraz stropodachu chłodni. W ramach prac modernizacyjnych przewidziano wymianę całego wyposażenie technicznego wraz z zabudową nowych eliminatorów unosu, wodorozdziałów wykonanych jako drewniane, zraszalników wykonanych z polipropylnenu, koryt rozprowadzających oraz rurociągów doprowadzających wodę wraz z niezbędną armaturą.

W celu poprawy funkcjonowania układu chłodzenia przewidziano wymianę wszelkich urządzeń towarzyszących takich jak: układ odprowadzenia wód pochłodniczych, modernizację rozdzielni elektrycznych, instalacji zasilających i sterujących.

Zmodernizowana chłodnia zostanie wyposażona w silniki bez przekładni mechanicznej sterowane falownikiem z automatyczną regulacją temperatury wody chłodzonej, co pozwoli w sposób efektywny kontrolować moc cieplną chłodni przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej niezbędnej do wymuszenia ciągu powietrza wewnątrz chłodni.

Planowany termin zakończenia projektu to ii kwartał 2018 roku.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję