Przetargi

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Numer postępowania zakupowegoNazwa postępowania zakupowegoTermin składania ofertDokumentacja
FL/BL/002/2019Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2019-02-25 do godz. 12:00ZIPPDF
FL/BL/001/2019Remont kapitalny turbogeneratora nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2019-02-25 do godz. 12:00ZIPPDF
FL/PN/632/2018Obsługa układów poza blokowych w Zakładzie Wytwarzania Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.2019-02-11 godz. 10:00ZIP
FL/PN/001/2019Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16
Aktualizacja 1 z dnia 08.01.2019r. - zmiana treści SIWZ
2019-01-14 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/819/2018Remont kapitalny turbosprężarki TS-1
Aktualizacja 1 z dnia 02.01.2019r. - zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 09.01.2019r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 11.01.2019r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 11.01.2019r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 5 z dnia 14.01.2019r. - pytania i odpowiedzi
2019-01-18 godz. 10:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFZIP
FL/PN/756/2018"Wykonywanie planowych usług konserwacyjno-remontowych oraz usuwanie bieżących usterek, drobnych napraw wynikłych w trakcie bieżącej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych prowadzonej przez służby eksploatacyjne w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza"2018-12-14
godz. 12:00
PDFPDF
ZIPZIP
FL/KR/152/2018

Unieważnienie postępowania
Wykonanie projektu technicznego pn.: „ Wymiana dźwigu towarowo-osobowego nr 2 w Kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków ”2018-12-06 do godz. 12:00PDF
FL/BL/027/2018Prace termoizolacyjne na urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni oraz pozablokowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-12-19 do godz. 12:00PDFZIP
FL/KR/151/2018Remont korytarza na parterze wraz z remontem niezbędnych instalacji w Budynku Administracyjnym TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2018-11-28 do godz. 12:00PDF
FL/PN/732/2018Remont skraplacza turbogeneratora nr 12018-11-07 godz. 12:00ZIP
FL/KR/148/2018Remont instalacji tłocznej HCL i NaOH z pompowni kwasu i ługu do wymienników według projektów technicznych nr SF/28/2018 – HCL, SF/28/2018- NaOH
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
2018-11-08 godz. 12:00PDF
FL/KR/144/2018Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych, zmodernizowanych celek chłodni wentylatorowej (12 szt.)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
2018-08-20 godz. 12:00PDF
FL/BL/024/2018Remont agregatu pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-09-04 godz. 12:00PDFPDF
FL/BL/023/2018

Unieważnienie postępowania
Modernizacja i remont kotła nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-08-29 godz. 12:00

PDFPDFPDF

FL/KR/143/2018Remont URO 3B z wymianą zaworu regulacyjnego do zasilania parą o temp. 540°C wg projektu wykonawczego nr Z284-2017
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
2018-08-20 godz. 12:00PDF
FL/PN/515/2018Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-52018-07-26 godz. 10:00PDF
FL/KR/142/2018Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
2018-07-26 godz. 12:00PDF
FL/PN/501/2018Wymiana 1 szt. przepustnicy DN 800 na kolektorze sprężonego powietrza z TS
Aktualizacja nr 1 z dnia 27.07.2018r. – zmiana terminu składania ofert
2018-08-01 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/348/2018Demontaż urządzeń i instalacji Kotłowni w celu ich fizycznej likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2018-07-19 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/487/2018Demontaż urządzeń CHOW w celu likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2018-07-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/434/2018Remont COR i COH w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2018-07-13 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/456/2018Wykonanie modernizacji pomieszczeń w ZW Nowa
Aktualizacja 1 z dnia 03.07.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-07-05 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/141/2018Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2018-07-09 godz. 12:00PDF
FL/PN/347/2018Demontaż urządzeń CHOW w celu ich likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2018-07-25 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/BL/022/2018Prace izolacyjne Kocioł Op-120 nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
2018-08-08 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/272/2018Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
Aktualizacja 1 z dnia 05.07.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 09.07.2018 r. – aktualizacja treści SIWZ
Aktualizacja 3 z dnia 09.07.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-07-12 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/BL/021/2018Remont pomp odwadniających nr 1 i nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 2 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
2018-07-17 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/020/2018Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnia kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ(zmiana daty składania ofert i terminu realizacji)
2018-07-25 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/BL/019/2018Remont baterii 220V i prostownika w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 – treści SIWZ (termin zakończenia zadania)
2018-07-25 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/018/2018Remont kotła OP-120 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
2018-08-08 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/413/2018Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1
Aktualizacja 1 z dnia 21.06.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 03.06.2018 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 3 z dnia 04-07-2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-07-12 godz. 10:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/138/2018Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych II-IV
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-20 godz. 12:00PDF
FL/BL/017/2018Dostawa rur ekranowych do kotła parowego OP-120 do TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-06-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/137/2018Remont automatów przełączania zasilania APZ RPW-6kV AZRU (8szt.)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-15 godz. 12:00PDF
FL/KR/136/2018Modernizacja automatyki sterowania falownikami pomp wody zdemineralizowanej i wody zdekarbonizowanej
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 14.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 14.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-06-15 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/135/2018Remont dachu kotłowni od K-7 do K-8 oraz okna w ścianie południowej rejon K-4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-14 godz. 12:00PDF
FL/KR/131/2018Czyszczenie kondensatorów zabudowanych na instalacjach turbozespołów w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-08 godz. 12:00PDF
FL/KR/134/2018Przeglądy serwisowe, konserwacja oraz bieżące naprawy bram zamontowanych i eksploatowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-06 godz. 12:00PDF
FL/PN/366/2018Remont kol. 2.1 pary świeżej w Maszynowni
Aktualizacja nr 1 z dnia 28,05,2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 30.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 3 z dnia 04.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-06-05 godz. 10:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/123/2018Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.

Aktualizacja nr 1 z dnia 25.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-06-05 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/133/2018Remont wyposażenia pól zasilających i wyłączników w RPW- 0,4kV (20 sztuk) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 26.05.2018 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 04.05.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-06-07 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/240/2018Wymiana kabli 6kV zasilających transformatory 6/0,4kV rozdzielni T-127f (CHOW) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 11-05-2018r.
Nowy terminy wizji lokalnej 15-05-2018 r. godz. 10:00!!!
Aktualizacja nr 2 z dnia 16-05-2018 r. – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 3 z dnia 16-05-2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-05-18 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/013/2018Remont podpór betonowych między chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-06-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/340/2018Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogenaratorów

Aktualizacja nr 1 z dnia 15.05.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 21.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-05-25 godz. 10:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/014/2018Demontaż chłodni kominowej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja 1 z dnia 09.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 09.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 16.05.2018 r. – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja 4 z dnia 22.05.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-06-12 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/016/2018Remont kapitalny silnika elektrycznego typu Kg 7510, 195 kW, 590 obr/min, 6 kV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-06-04 godz. 12:00PDFPDF
FL/BL/015/2018Remont poszycia dachowego kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej oraz prace malarskie w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-05-22 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/128/2018Remont oświetlenia roboczego rozdzielni RGS wraz z symulacją oświetlenia i projektem powykonawczym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2018-05-18 godz. 12:00PDF
FL/KR/129/2018Remont części dachu hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2018-05-15 godz. 12:00PDF
FL/KR/132/2018Remont napędów odłączników szynowych w 10 celach RGS w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2018-05-18 godz. 12:00PDF
FL/PN/319/2018Remont armatury turbogeneratora TG-2

Aktualizacja 1 z dnia 07.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 07.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-05-07 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/PN/309/2018Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
Aktualizacja 1 z dnia 08.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 14.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 14.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 15.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-05-15 godz. 10:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/BL/012/2018Remont izolacji termicznej na urządzeniach pomocniczych kotłowni i maszynowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-05-15 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/244/2018Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej2018-04-09 godz. 10:00PDF
FL/PN/158/2018Remont zsypów węgla z przenośnika S8 na przenośniki S6 i S7
Aktualizacja nr 1 z dnia 28.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-04-16 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/233/2018Wyodrębnienie ,opis i analiza procesów pracy we wszystkich Departamentach TAMEH POLSKA sp. z o.o.w celu optymalizacji zatrudnienia2018-04-04 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/235/2018Remont rurociągu pary 9 MPa zasilającego turbogenerator nr 2
Aktualizacja 1 z dnia 22.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-04-06 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/219/2018Dostawa przepustnic na kolektory wody chłodzącej na turbogeneratorach i turbosprężarkach2018-03-21 godz. 10:00PDF
FL/KR/125/2018Remont wyłączników pomp PS-1, PS-2, PZ-3A , PZ-6 – montaż wyłączników próżniowych SIEMENS na wózkach rozdzielni RD-1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi 16.03.2018 r. – zmieniony został termin składania ofert
2018-03-28 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/126/2018Remont instalacji próboodbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi 19.03.2018r.
Aktualizacja nr 2 – Propozycje Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego 21.03.2018r.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2018-03-23 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/050/2018Modernizacja serwerów bazodanowych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja nr 1 z dnia 8.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-03-13 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/122/2018Remont, uszczelnienie komór ścieków pompowni ścieków (ścieki kwasowo-ługowe) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2018-03-16 godz. 12:00PDF
FL/KR/121/2018Remont budowlany pomieszczenia RPW-0.4 kV (demontaż podrozdzielni) oraz pomieszczenia dyżurki elektryków w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2018-03-16 godz. 12:00PDF
FL/KR/127/2018Remont rurociągów i zabudowa układów pomiarowych przepływu na instalacji wody zdemineralizowanej po ciągach wymienników jonitowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 14.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-03-16 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/135/2018Modernizacja zabezpieczeń elektrycznych generatora TG-2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

Aktualizacja nr 1 z dnia 21.02.2018 r. – Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, tym samym zmienia się treść Załącznika nr 1 Projektu Umowy
Aktualizacja nr 2 z dnia 23.02.2018 r.:
Zmiana terminu wizji na 01.03.2018 r. godz. 09:00 (uprasza się o zmianę daty w Załączniku nr 4).
Zmiana terminu składania ofert na 05-03-2018 r. godz. 12:00.
Aktualizacja nr 3 z dnia 2.03.2018 r.:
Zmiana terminu składania ofert na 8.03.2018 r. godz. 12:00
Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 4 z dnia 5.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 5 z dnia 7.03.2018 r.:
1. Zmiana terminu składania ofert na 13.03.2018 r. godz. 12:00
2. Termin realizacji zadania nie może być taki sam jak termin zakończenia remontu TG-2 (31-07-2018), gdyż w zakresie remontu TG-2 jest 3-dniowy ruch próbny i dlatego wcześniej musi być zakończona realizacja zabezpieczeń TG-2. Zastrzegamy, że zabezpieczenie musi być uruchomione do maksimum 27-07-2018.
2018-03-13 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/143/2018Rewizja główna kolektora A wraz z realizacją zaleceń UDT
Aktualizacja nr 1 z dnia 23.02.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 7.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-03-13 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/BL/009/2018Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu planowanego wykonania zadania oraz pytania i odpowiedzi
2018-03-20 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/800/2017Remont torów i rozjazdów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21-02-2018r.
1.Termin wizji lokalnej 27-02-2018r. godz. 09:00.
2.Nowy terminy składania ofert -01-03-2018r. godz. 12:00.
2018-02-22 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/092/2018Remont chłodni kominowej nr 2
Aktualizacja 1 z dnia 21.02.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-02-26 godz. 10:00PDFPDF
FL/BL/011/2018Remont zbiornika magazynowego ługu sodowego nr 1, nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana w zakresie prac
2018-03-06 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/BL/010/2018Remont zwężki komina ceramicznego nr 1 i słupów żelbetowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-03-06 godz. 12:00PDFPDF
FL/BL/007/2018Remont kotła OP-120 nr 6 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 z dnia 16.02.2018 r. – Ptrania i odpowiedzi
2018-03-06 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/051/2018Zabudowa ciągłego pomiaru fizyko-chemicznego parametrów wody i pary w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja nr 1 z dnia 07.02.2018 r. – Nowy termin składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 09.02.2018 r. – Nowy termin składania ofert, informacje.
Aktualizacja nr 3 z dnia 14.02.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
2018-02-23 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/112/2018Prace czyszczeniowe urządzeń turbodmuchawy typu T30-90/K7000 zainstalowanych na WYDZIALE MASZYNOWYM w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej2018-02-15 godz. 10:00PDF
FL/PN/116/2018Remont lejów zsypowych pod wywrotnicą wraz ze stołem półki węglowej
Aktualizacja 1 z dnia 13.02.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 14.02.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-02-22 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/PN/096/2018Remont budynku pompowni spłucznej nr 12018-02-16 godz. 10:00PDF
FL/PN/095/2018Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K12018-02-12 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/BL/008/2018Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2018-02-06 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/076/2018Remont pomp wody chłodzącej wraz z silnikami
Aktualizacja nr 1 z dnia 30.01.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-02-12 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/066/2018Remont skraplacza turbogeneratora nr 2
Aktualizacja nr 1 z dnia 26.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-02-09 godz. 10:00PDFPDF
FL/BL/006/2018Remont podgrzewacza niskociśnieniowego i próżniowego turbiny nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
2018-02-28 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/024/2018Prace czyszczeniowe w Oddziale Ruchu Kotłów2018-01-23 godz. 10:00PDF
FL/BL/005/2018Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Odpowiedzi na pytania
Aktualizacja nr 2 – Zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 3 – Zmiana terminu wnoszenia wadium
2018-02-12 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/794/2017Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K2
Aktualizacja 1 z dnia 10.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-01-11 godz. 10:00PDFPDF
FL/KR/120/2017Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych: chłodnic wyparów, podgrzewaczy niskiego i wysokiego ciśnienia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 10.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
2018-01-15 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/119/2017Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2017-12-28 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/731/2017Remont kapitalny turbogeneratora TG-2
Aktualizacja 1 z dnia 20.12.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert i treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 20.12.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 22.12.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 04.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 5 z dnia 05.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 6 z dnia 10.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 7 z dnia 11.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-01-12 godz. 10:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/KR/118/2017Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 15.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 25.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
Aktualizacja nr 3 z dnia 29.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-02-05 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/749/2017Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16
Aktualizacja 1 z dnia 11.12.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-14 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/709/2017Wymiana napędów kolektorowych zasuw parowych oraz wodnych dla kotłów nr 2 i nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2017-12-14 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/620/2017Prace termoizolacyjne, antykorozja, budowa rusztowań przy urządzeniach i instalacjach kotłowni w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.2017-12-06 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/735/2017Wymiana okien w stacji GSE11 na poziomie wyłączników2017-12-05 godz. 10:00PDF
FL/BL/004/2018Ochrona przeciwpożarowa w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-12-11 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/711/2017Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.2017-12-05 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/713/2017Modernizacja komory odwodnień wody chłodzącej turbosprężarek
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-01 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/707/2017Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora węgla/wodoru/siarki2017-11-29 godz. 10:00PDF
FL/PN/687/2017Usługa spychaczem na składowisku węgla w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-01 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/116/2017Remont rurociągów wody surowej w hali Turbogeneratorów wg projektów BIPROSTAL nr 131804 i 131805 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 29.11.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-11-30 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL//BL/002/2018Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych przy urządzeniach transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr. 1 treści SIWZ
2017-11-28 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL//BL/001/2018Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych urządzeń cieplno-mechanicznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr. 1 treści SIWZ
Akrualizacja Nr. 2 treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert
2017-11-28 godz. 14:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/576/2017Rekrutacja na stanowiska produkcyjne w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.2017-11-24 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/686/2017Opracowanie projektu naprawy oraz wykonanie naprawy stropu2017-11-24 godz. 10:00PDF
FL/BL/003/2018Remont urządzeń pomocniczych turbozespołów, kotłów parowych oraz instalacji demineralizacji i kolektorów pary w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr.1 treści SIWZ – Zmiana daty wizji lokalnej
2017-11-28 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/672/2017Wymiana GZR i OZR wody zasilającej na K6
Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2017 – Pytania i odpowiedzi
2017-11-22 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/631/2017Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2017 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 17.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 3 z dnia 20.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 4 z dnia 21.11.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 5 z dnia 27.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-11-28 godz. 10:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/KR/114/2017Dostawa zasuw DN600 i DN800 dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2017-10-30 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/619/2017Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH Polska sp. z o.o.
Aktualizacja nr 1 z dnia 31-10-2017
Nowe, ważne terminy!!!
AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 07-11-2017r. – Pytania i odpowiedzi
UNIEWAŻNIENIE
2017-11-08 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/EBL/016/2017Remont pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-10-25 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/113/2017Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 05-10-2017 – „Informacja dla oferentów”
2017-10-11 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/112/2017Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 10.10.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-10-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/111/2017Wymiana napędów odłączników szynowych w rozdzielnicy RGS sekcja I, II, III, IV, łącznie 8 cel w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2017-10-12 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/104/2017Remont pomieszczeń socjalnych obszar KWW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2017-10-06 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/109/2017Remont bieżący pompy zasilającej EPZ 11 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 29.09.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-10-04 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/107/2017Remont zachodniej ściany hali kotłowni w rejonie kotła nr 8 wraz z demontażem obiektów w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 28.09.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
2017-10-05 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/110/2017Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 18.09.2017 r.
Aktualizacja nr 2 z dnia 11.10.2017 r.
Aktualizacja nr 3 z dnia 11.10.2017 r.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2017-10-16 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/541/2017Remont układu chłodzenia transformatorów TR3 i TR4 wraz z odszlamianiem i regeneracją oleju.
Aktualizacja nr 1 z dnia 19.09.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-09-22 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/102/2017Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony
2017-09-26 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/106/2017Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 15.09.2017 r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-09-22 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/PN/533/2017Dostawa zasuwy DN3002017-09-08 godz. 14:00PDF
FL/EBL/015/2017Montaż podpór instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-09-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/516/2017Ocena stanu technicznego, naprawa i przekazanie pod UDT kolektora pary 2.2
Aktualizacja 1 z dnia 05.09.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 07.09.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
2017-09-11 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/101/2017Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z wymianą armatury oraz rury dopływowej do komór ścieków w CHOW wTAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 31.08.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 1.09.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-09-04 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/105/2017Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”
2017-09-04 godz. 12:00PDFPDF
FL/EBL/012/2017Remont kapitalny silnika elektrycznego typu KV 9502, 1350kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-09-05 godz. 12:00PDFPDF
FL/EBL/014/2017Remont poszycia dachowego w budynku kotłowni, maszynowni, demineralizacji i budynku administracji głównej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-09-05 godz. 12:00PDFPDF
FL/EBL/013/2017Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac
2017-09-05 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/100/2017Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie kotłów 1 – 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”2017-09-04 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/108/2017Remont bieżący kotła parowego nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.2017-08-31 godz. 12:00PDFPDF
FL/EBL/010/2017Remont chłodni kominowej nr 3 wraz z instalacją pomocniczą w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac i odpowiedzi na pytania
Dodatkowy termin wizji lokalnej wyznaczono na: 05.09.2017 r. godz. 9:30
2017-09-26 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/490/2Wymiana kryzy pomiarowej na rurociągu pary świeżej B2017-08-23 godz. 10:00PDF
FL/PN/458/2017Zabudowa grzejników CO w pomieszczeniach hali TS2017-07-26 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/365/2017Wymiana rozdzielni T-127d s III wraz z transformatorem i wprowadzeniem do układu automatyki SZR i systemu SYNDIS
Aktualizacja nr 1 z dnia 17.07.2017 r. – Zmiana HRF do Projektu Umowy
Aktualizacja nr 2 z dnia 17.07.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert na 20-07-2017 r. godz. 12:00
Aktualizacja nr 3 z dnia 18.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-20 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/366/2017Wymiana okien w stacji GSE1 na poziomie wyłączników (od strony maszynowni)
Aktualizacja nr 1 z dnia 7.07.2017 r.
Zapraszamy na wizję dn. 10.07.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00
2017-07-12 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/364/2017Wymiana wyłączników transformatorów TR3, TR4 i wyłącznika sprzęgła A1 A2 w stacji GSE11
Aktualizacja nr 1 z dnia 10.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-12 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/EBL/011/2017Remont urządzeń i instalacji pomocniczych turbin w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 z dnia 7.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-24 godz. 13:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/394/2017Remont TD-3
Aktualizacja nr 1 z dnia 06.07.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 11.07.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-07-21 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/PN/388/2017Badanie i naprawa spoin na rurociągu dmuchu rezerwowego (RDR) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym2017-06-30 godz. 10:00PDF
FL/PN/357/2017Modernizacja układu automatyki SZR rozdzielni T127f
Aktualizacja nr 1 z dnia 26-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 27-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-29 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/356/2017Wymiana transformatora 6/0,4kV zasilającego sekcję I rozdzielni T127f
Aktualizacja nr 1 z dnia 26-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-29 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/EBL/009/2017Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-07-14 godz. 13:00PDFPDF
FL/PN/367/2017Wykonanie systemu kontroli dostępu do obiektów CHOW i Pompowni P4
Aktualizacja nr 1 z dnia 28-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/341/2017Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Modernizacja TD-1, 2 i 3” w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja nr 1 z dnia 27.06.2017 r. – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 04.07.2017 r. – komunikat (pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert)
2017-07-07 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/318/2017Wymiana zaworów pneumatycznych z napędami i zaworów regulacyjnych na instalacji skroplin i pary do uszczelnień turbogeneratora nr 7
Aktualizacja 1 z dnia 06.06.2017 r.
W SIWZ wystąpił błąd w punkcie 11. Oferty należy składać 14.06.2017r.

Aktualizacja 2 z dnia 08.06.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja 3 z dnia 13.06.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.06.2017r. godz. 12.00
2017-06-21 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/EBL/008/2017Prace termoizolacyjne kocioł OP-120 nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 13:00PDFPDFPDF
FL/EBL/007/2017Remont kotła OP-120 nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 13:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/KR/99/2017Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych I-IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 13.06.2017r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-06-19 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/98/2017Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 19.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 20.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 3 z dnia 21.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 4 z dnia 21.06.2017 – Zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja nr 5 z dnia 27.06.2017 – Przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja nr 6 z dnia 28.06.2017 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/342/2017Wymiana klapy zwrotnej fi 1200 do pompy wody chłodzącej nr 62017-06-12 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/320/2017Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie Turbosprężarek2017-05-30 godz. 10:00PDFPDF
FL/KR/97/2017Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr FL/KR/97/2017 na przebudowę układu wody chłodzącej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja 1 z dnia 30.05.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 30.05.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 01.06.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-05-31 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/312/2017Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-2 i TS-4
Aktualizacja 1 z dnia 23.05.2017 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 23.05.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-05-26 godz. 10:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/96/2017Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 11-05-2017r – pytania i odpowiedzi.
2017-05-19 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/277/2017Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.2017-05-08 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/266/2017Remont COR i COH
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 19-04-2017r.
2017-04-27 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/93/2017Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2017-05-09 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/265/2017Remont pompy wody zasilającej nr 7 wraz z silnikiem
Aktualizacja 1 z dnia 19.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 1 z dnia 24.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu
Aktualizacja 3 z dnia 26.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-05-09 godz. 10:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/209/2017Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2017-04-12 godz. 12:00PDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/255/2017Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.2017-04-10 godz. 10.00PDFPDF
FL/KR/94/2017Modernizacja celek (10 sztuk) chłodni wentylatorowej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”2017-04-10 godz. 12.00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/247/2017Remont pomp wody chłodzącej nr 1 i 6 wraz z silnikami
Aktualizacja 1 z dnia 11.04.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 1 z dnia 11.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-04-21 godz. 10.00PDFPDF
FL/PN/246/2017Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy TS
Aktualizacja 1 z dnia 06.04.2017 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 10.04.2017 r. – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
Aktualizacja 3 z dnia 12.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-04-21 godz. 10.00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/210/2017Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej2017-04-06 godz. 10.00PDF
FL/PN/196/2017Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie CO Huty, CO Koksowni, CO rejonu i CWU2017-04-05 godz. 10.00PDF
FL/KR/91/2017Remont rurociągu wody chłodzącej R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 11.04.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja Nr 2 z dnia 13.04.2017r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-04-19 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/90/2017Remont pompy wody zdekarbonizowanej W-18Px2 wraz z silnikiem w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.03.2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-04-04 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/207/2017Modernizacja stacji redukcyjno schładzającej nr 12
Aktualizacja 1 z dnia 27.03.2017r. – zmiana terminu składania ofert
2017-04-07 godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/0166/2017Modernizacja oświetlenia nastawni cieplnej nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 23-03-2017 r. Zmiana terminu składania ofert 29-03-2017 r. godz. 12:00. Pytania i odpowiedzi.
AKTUALIZACJA nr 2 z dnia 27-03-2017 r. Pytania i odpowiedzi.
2017-03-27 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/PN/184/2017Modernizacja pomieszczenia magazynowego części zamiennych i złomu metali kolorowych2017-03-30 godz. 10:00PDF
FL/KR/89/2017Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2017-04-11 godz. 12:00 
FL/KR/88/2017Modernizacja zasilania trafo nr 3 P-49D z RPW do P-49Dw TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 27.03.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-03-29 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/87/2017Modernizacja wyposażenia i wymiana dławika sprzęgła podłużnego nr 1 w RGS, cele 21 i 23 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 28.03.2017r. –Zmiana terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi.
2017-04-05 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/045/2017Modernizacja zwałowarki ZOS-250 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 15-03-2017r.
1. Przedłużamy termin składania ofert do 24.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2. Zmiana zapisu w SIWZ pkt 1 ppkt 1.3 na : Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 10-03-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 21.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2017-03-16 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/86/2017Remont dachu transporterów węgla nr 8 i 9 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2017-03-27 godz. 10:00PDFPDF
FL/KR/81/2017Remont okien w hali Turbodmuchaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2017-03-20 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/80/2017Remont ściany akustycznej w hali Turbogeneratorów wraz z zabudową nowych drzwi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2017-03-20 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/086/2017Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku2017-03-07 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/0135/2017Wymiana pomiarów poziomu popiołu dla obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2017-03-08 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/170/2017Remont skraplacza turbogeneratora nr 32017-03-03 godz. 10:00PDF
FL/KR/79/2017Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2017-03-08 godz. 10:00PDFPDF
FL/EBL/006/2017Zabezpieczenie antykorozyjne komina chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-03-08 godz. 13:00PDFPDF
FL/PN/022/2017Wykonanie monitoringu obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 02-03-2017r.
Zmiana zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna pkt.12 Zmieniona jest ilość kamer:
Było:
• W kotłowni należy zainstalować 14 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD
Winno być:
• W kotłowni należy zainstalować 15 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD

AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 03-03-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 14.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

AKTUALIZACJA NR 3 z dnia 13-03-2017r.
Pytania i odpowiedzi.
2017-03-09 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/127/2017Remont komory wlotowej dolnej I st. p.p. K32017-03-08 godz. 10:00PDF
FL/PN/117/2017Remont taśmociągu S2 wraz z przekładnią2017-03-15 godz. 10:00PDF
FL/EBL/005/2017Czyszczenie misy chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-02-24 godz. 13:00PDFPDFPDF
FL/PN/021/2017Modernizacja wag przenośników taśmowych S1 i S2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21-02-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 03.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2017-02-27 godz. 12:00PDFPDF
FL/KR/71/2017Wykonanie prac warsztatowych związanych z regeneracją i wykonaniem części do urządzeń zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja Nr 1 z dnia 21.02.2017r. – zmiana terminu składania ofert
2017-02-28 godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/74/2017Wykonanie przeglądów, konserwacji i dopuszczenie do pracy urządzeń transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2017-02-23 godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/KR/78/2017Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.2017-02-17 godz. 09:00PDFPDFPDF
FL/PN/046/2017Wymiana zaworów regulacyjnych z napędami w odgazowywaczu nr 6 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2017-02-17 godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/007/2017Wymiana transformatora 6/0,4 kV zasilającego rozdzielnię T-125 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
• AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 30-01-2017r.
Informujemy, że nowy termin wizji wyznaczony jest na 01.02.2017 r. godz. 09:00 pokój 313.
Przedłużamy termin składania ofert do 06.02.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

• AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 02-02-2017r.
Pytania i odpowiedzi.

• AKTUALIZACJA NR 3 z dnia 03-02-2017r.
Pytania i odpowiedzi.
2017-02-02 godz. 12:00PDFPDFPDFPDF
FL/EBL/003/2017Remont kapitalny silnika elektrycznego typu SBDV 1512 r, 660 kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-02-10 godz. 13:00PDFPDFPDF
FL/EBL/004/2017Remont urządzeń i zabudowa aparatury kontrolnej turbogeneratora nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-01-25 godz. 13:00PDFPDF
FL/EBL/002/2017Remont komina wywiewnego chłodni kominowej nr 1, nr 3 i nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu2017-01-31 godz. 13:00PDFPDFPDF
FL/EBL/001/2017Remont pompy wody chłodzącej i pompy wody zasilającej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
AKTUALIZACJA nr 1 z dn. 10-01-2017 r.
Nowy termin składania ofert: 27-01-2017 r. do godz. 13:00
2017-01-20 godz. 13:00PDFPDFPDF
FL/PN/775/2016Modernizacja układu sterowania elektrofiltru kotła nr 4 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA nr 1 z dn. 10-01-2017 r.
Nowy termin wizji lokalnej ustala się na 12-01-2017 r. godz. 09:00.
2017-01-16 godz. 10:00PDFPDF
FL/KR/76/2016Prace termoizolacyjne w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2016-12-29 r. godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/KR/75/2016Naprawy izolacji termicznej – ceramicznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków2016-12-29 r. godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/KR/73/2016Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych wysokiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
2017-01-05 r. godz. 10:00PDF
PDFPDF
FL/KR/72/2016Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych niskiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
2017-01-05 r. godz. 10:00PDFPDFPDF
FL/EBL/015/2016Remont podgrzewaczy wysokoprężnych turbogeneratora nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 2 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
2017-01-12 r. godz. 13:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/678/2016Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 27.10.2016r.
UWAGA! Przetarg unieważniony
2016-11-03 r. godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/PN/800/2016Usługa opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.2016-12-12 godzi. 10:00PDFPDF
FL/KR/70/2016Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_70_2016_ Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków,
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_70_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_70_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
2016-12-16 r. godz. 10:00PDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDF
FL/KR/68/2016Kotłownia – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_68_2016_Kotłownia – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_68_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_68_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00PDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDF
FL/KR/67/2016Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_67_2016_Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_67_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_67_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00PDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDF
FL/KR/64/2016Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_64_2016_Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_64_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_64_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.
2016-12-21 r. godz. 10:00PDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDF
FL/KR/69/2016Maszynownia,CHOW1, Obieg wody chłodzącej – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_69_2016_Maszynownia,CHOW1, Obieg wody chłodzącej, naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_69_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_69_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00PDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
PDFPDF
PDF
FL/EBL/014/2016Remont urządzeń, instalacji i armatury wysokociśnieniowej maszynowni i kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 z dnia 15.12.2016 – Zmiana treści SIWZ
2016-12-21 r. godz. 13:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/733/2016Przystosowanie drabin i stromych zejść do standardów BHP w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2016-12-09 r. godz. 10:00PDFPDF
FL/PN/732/2016Wykonanie określenia nośności stropów, podestów, włazów i dachów wg wykazu w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2016-12-07 r. godz. 12:00PDFPDF
FL/PN/710/2016Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbodmuchaw 1, 2 ,32016-12-12 r. godz. 10:00PDF
FL/PN/709/2016Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących rurociągów, SRS, zbiorników i wymienników2016-12-12 r. godz. 10:00PDF
FL/PN/769/2016Rewizja kolektora parowego 2.42016-12-06 r. godz. 10:00PDF
FL/PN/743/2016Remont rurociągów wody chłodzącej do TS-3
Aktualizacja Nr 1 z dnia 22.11.2016r. Zmiana terminu składania ofert do 28.11.2016
2016-11-24 r. godz. 10:00PDFPDFPDFPDF
FL/KR/65/2016Rekonstrukcja magistrali pary świeżej 9 MPa w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.2016-11-22 r. godz. 12:00PDFPDFPDF
FL/KR/66/2016Zapewnienie dostaw paliwa gazowego (LNG) do suszenia, rozruchu oraz pracy ciągłej dla kotła K8 w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.
„Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2016r. Zmiana terminu składania ofert”
„Aktualizacja Nr 2 z dnia 21.11.2016r. Pytania i odpowiedzi”
2016-11-22 r. godz. 12:00PDFPDFPDF
PDFPDF
FL/PN/734/2016Remont hali CHOW w zakresie traktów komunikacyjnych i malowania ścian2016-11-21 r. godz. 10:00PDF
FL/PN/705/2016Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbosprężarek w ZW Nowa2016-11-24 r. godz. 10:00PDF
FL/PN/714/2016Remont kotła OPG-230 nr 4 wraz z elektrofiltrem EK4
Aktualizacja 1 z dnia 14.11.2016 r. – uzupełnienie specyfikacji technicznej
2016-11-24 r. godz. 10:00PDFPDF
Nr FL/EBL/013/2016Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1- Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja Nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 4 – Zmiana treści SIWZ
2016-12-06 r. godz. 13ººPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
FL/PN/679/2016Przeprowadzenie audytu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.2016-11-08 godz. 12:00PDFPDF
FL/EBL/012/2016Remont chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
„Aktualizacja Nr 1-zmiana treści SIWZ”
„Aktualizacji Nr 2- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 3- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 4- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 5- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 6- zmiana treści wzoru Umowy”
„Aktualizacji Nr 7- Pytania i odpowiedzi”
2016-11-24 godz. 13:00PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW W TAMEH POLSKA SP. Z O.O.

Spis treści

§ 1. Definicje.
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Zamówienia.
§ 4. Dostawa.
§ 5. Dokumenty Dostawy.
§ 6. Faktura za dostawę.
§ 7. Termin płatności
§ 8. Jakość, gwarancja, reklamacje.
§ 9. Postanowienia końcowe.

pokaż więcej
 • 1.Definicje
   1. Dostawa – fizyczne dostarczenie zamówionych materiałów do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub wykonanie usługi zleconej przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   2. Dostawca – wszystkie podmioty, z którymi TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiera umowy lub składa zamówienia na materiały i usługi,
   3. Ogólne Warunki Dostaw (OWD) – niniejszy dokument określający ogólne warunki współpracy z dostawcami materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   4. Zamówienie – dokument będący podstawą dostawy materiałów lub usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.; jako zamówienie rozumiana jest także umowa zawarta między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą.
 • 2.Postanowienia ogólne
   1. Podstawą dla wszystkich dostaw materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. są wyłącznie, sporządzone na podstawie ofert dostawców, umowy i zamówienia, których integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
   2. Dostawcy składają oferty nieodpłatnie w formie jaka została określona przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w zapytaniu do Dostawcy. Ustala się przy tym dwa dominujące sposoby składania ofert:
    1. W formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy),
    2. W formie elektronicznego pliku utworzonego poprzez zeskanowanie oferty w formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy).
   3. TAMEH POLSKA sp. z o.o. może odstąpić od zastosowania wymienionych w ust. 2. powyżej sposobów składania ofert i poprosić Dostawcę o jej złożenie w innej formie (np. w e-mailu, elektronicznym edytowalnym pliku). Informacja o sposobie składania ofert umieszczana jest w zapytaniu składanym do Dostawców.
   4. W uzasadnionych przypadkach TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawców złożenia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Dostawcy:
    1. W pieniądzu, wpłaconym przelewem na wskazany rachunek bankowy,
    2. W gwarancjach bankowych,
    3. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
   5. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium wszystkim dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku odstąpienia Dostawcy od zawarcia umowy, wadium nie jest zwracane. Wadium uznaje się za złożone z chwilą uznania na rachunku bankowym TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub z chwilą skutecznego dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
   6. Ewentualne próbki towarów dostarczane są przez Dostawcę nieodpłatnie i na jego koszt.
   7. Zamówienia ustne, jak też uzgodnienia na temat zmian i uzupełnień zamówień pisemnych, złożonych przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. wymagają pisemnego potwierdzenia.
   8. Wszelkie powiadomienia pomiędzy TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą (o ile w tekście dokumentu Ogólne Warunki Dostaw nie zostało zaznaczone inaczej) są dokonywane na piśmie: listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
   9. Oferta złożona przez Dostawcę jest ważna przez okres 3 miesięcy kalendarzowych chyba, że w zapytaniu określono inny termin ważności ofert.
   10. W przypadku, gdy Dostawca odstępuje od złożonej oferty lub warunków w niej określonych (w okresie ważności oferty), TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody (w tym utracone korzyści), jakie poniósł w związku z odstąpieniem Dostawcy. Ponadto fakt rezygnacji ze złożonej oferty będzie uwzględniany w ocenie merytorycznej Dostawcy decydującej o liście potencjalnych firm zapraszanych do przyszłych postępowań zakupowych.
   11. Akceptacja zapisów „Ogólnych Warunków Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o.” jest równoznaczna z akceptacją tożsamych zapisów w umowie z Dostawcą. Umowa między stronami jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ogólnych Warunków Dostaw.
 • 3.Zamówienia
   1. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zleca Dostawcy dostawę materiałów lub usług na podstawie Zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej (przesłanego pocztą elektroniczną). Zamówienie określa co najmniej rodzaj materiału lub usługi, ilość, cenę jednostkową i łączną netto, sposób i rodzaj opakowania, termin i miejsce wykonania dostawy. W przypadku zawarcia umowy między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą, nie jest konieczne wysyłanie pisemnego Zamówienia.
   2. Każde zamówienie składane przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. posiada numer, na który Dostawca ma obowiązek powołać się w swoich dokumentach dostawy, a w szczególności na fakturze oraz na dowodzie dostawy.
   3. Przyjęcie do realizacji Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWD.
   4. Odmienne od OWD warunki dostaw są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.
 • 4.Dostawa
   1. Dostawa powinna być zrealizowana na warunkach podanych w dostarczonym Zamówieniu co do przedmiotu Dostawy, jego jakości i ilości, ceny, terminu realizacji oraz miejsca wykonania Dostawy.
   2. Termin Dostawy biegnie od dnia złożenia Zamówienia.
   3. Dostawca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać terminu Dostawy. W przypadku, gdy Dostawca uzna, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonych w potwierdzeniu Zamówienia terminów Dostaw zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt TAMEH POLSKA sp. z o.o., podając jednocześnie powody zwłoki oraz przewidywany czas jej trwania.
    W takim przypadku TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, a Dostawca akceptuje prawo TAMEH POLSKA sp. z o.o. do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
   4. Dostawca w każdym przypadku odpowiada za powstałe szkody z tytułu niezrealizowania, nieterminowego zrealizowania lub nienależytego zrealizowania potwierdzonego Zamówienia.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar za niedotrzymanie warunków Zamówienia/Umowy.
   6. Dostawa powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w Zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy chyba, że Zamówienie przewiduje inaczej.
 • 5.Dokumenty Dostawy
   1. Akceptacja Dostawy w przypadku dostaw, wymaga od Dostawcy dostarczenia jednego z dokumentów np.: WZ, kopia faktury, list przewozowy.
   2. Akceptacja Dostawy w przypadku usług, wymaga od Dostawcy podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór wykonanej usługi („Protokół odbioru usługi (prac)”).
   3. Dokument wymieniony w ust. 2 powyżej jest obligatoryjnie wymaganą podstawą do zaakceptowania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
   4. Dokument „Protokół odbioru usługi (prac)” powinien zostać sporządzony przez Dostawcę na wzorze stanowiącym integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
   5. Dostawca jest zobowiązany wypełnić oraz podpisać trzy egzemplarze dokumentu „Protokół odbioru usługi (prac)”, a następnie przekazać je do zatwierdzenia przez pracownika TAMEH POLSKA sp. z o.o., który odpowiada za Dostawę. Dostawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia Dostawy.
   6. TAMEH POLSKA sp. z o.o., w przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z umową lub Zamówieniem, rezerwuje sobie prawo do odmówienia przyjęcia Dostawy:
    1. Wzywając Dostawcę w drodze procesu reklamacji do dostarczenia materiałów lub usług zgodnych z umową lub Zamówieniem,
    2. Decydując o zwrocie dostarczonych materiałów zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 8 poniżej.
   7. Odbiór materiału lub usługi następuje z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzenia późniejszej kontroli przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. Potwierdzenie odbioru nie oznacza potwierdzenia jakości przyjętego towaru i zgodności zakresu dostawy. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontrolowania dostawy w trakcie wykorzystywania dostarczonych materiałów lub usług oraz do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego w przypadku, gdy dostarczone materiały lub usługi odbiegają od warunków zawartych w umowie lub Zamówieniu.
   8. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrotu materiałów:
    1. Niezgodnych z Zamówieniem (w tym o niższej jakości lub ilości),
    2. Dostarczonych nieterminowo z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
    3. Niezamówionych.
   9. W przypadkach opisanych w ust. 8 niniejszego Działu TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiadomi Dostawcę o terminie, w którym zobowiązany on jest ten towar odebrać lub dostarczy go Dostawcy. Zarówno odbiór przez Dostawcę, jak i zwrotna dostawa odbywać się będą na koszt Dostawcy.
 • 6.Faktura za dostawę
   1. Jedna faktura powinna odpowiadać jednemu zamówieniu TAMEH POLSKA sp. z o.o.
    W przypadku zamówień, których realizacja jest rozłożona na więcej niż jedną Dostawę, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o ich konsolidacji w ramach jednej faktury lub o wystawieniu oddzielnych na każdą Dostawę.
   2. Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami prawa oraz w szczególności:
    1. Poprawne dane rejestrowe TAMEH POLSKA sp. z o.o. (nazwę, adres siedziby, NIP),
    2. Numer Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o. / numer umowy,
    3. Nazwę dostarczonych materiałów lub usług (zgodnie z Zamówieniem),
    4. Ilość,
    5. Cenę.
   3. Układ asortymentu materiałów lub usług podanych na fakturze powinien odpowiadać kolejności materiałów i usług według umowy lub Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   4. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań określonych w pkt. 2 niniejszego Działu, w szczególności, gdy cena na fakturze jest niezgodna z ceną obowiązującą w dniu Zamówienia lub gdy ilości towarów podane na fakturze nie są zgodne z ilościami faktycznie dostarczonymi, nastąpi odmowa zapłaty całej faktury. TAMEH POLSKA sp. z o.o. powiadomi Dostawcę o fakcie niezgodności treści faktury i wystąpi o dostarczenie faktury korygującej.
   5. Dostawca jest zobowiązany skutecznie dostarczyć fakturę na adres TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną po uprzednich wzajemnych uzgodnieniach.
 • 7.Termin płatności
   1. Płatność za dostarczone materiały lub usługę następuje w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, to jest spełniającej wymogi określone w §6. ust. 2, o ile TAMEH POLSKA sp. z o.o. i Dostawca nie uzgodnią inaczej w treści Zamówienia lub umowy.
   2. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi nie zostały dostarczone pomimo wystawionej faktury, Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
   3. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi zostaną dostarczone / wykonane po dniu otrzymania faktury, termin płatności będzie liczony od dnia dostarczenia materiałów / wykonania usługi.
   4. Za termin zapłaty faktur strony uznają daty obciążenia rachunku bankowego TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   5. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu i liczony jest od dnia otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub noty korygującej.
 • 8.Jakość, gwarancja, reklamacje
   1. Dostawca gwarantuje, że zamówione materiały lub usługi będą posiadać zapewnione umownie właściwości. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki.
   2. Dostawca gwarantuje, że jakość i oznakowanie dostarczonych materiałów będą odpowiadać obowiązującym normom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wymaganiom określonym w Zamówieniu i niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw.
   3. Na Dostawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, pozwalających na dopuszczenie materiałów do obrotu. Kopie powyższych dokumentów Dostawca doręczy TAMEH POLSKA sp. z o.o. na jej żądanie.
   4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady materiałów lub usług.
   5. W przypadku towarów objętych gwarancją, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z materiałami lub usługami odpowiednie dokumenty gwarancyjne.
   6. Dostawca ponosi koszty związane z naprawami przedsprzedażnymi, gwarancyjnymi i wykonywanymi w ramach rękojmi.
   7. TAMEH POLSKA sp. z o.o. będzie przesyłała reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Dostawcy.
   8. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację TAMEH POLSKA sp. z o.o. w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu reklamacyjnego i przesłać pisemną odpowiedź na adres siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o. Nie zajęcie przez Dostawcę w powyższym terminie żadnego stanowiska wobec złożonej reklamacji traktowane będzie jako jej uznanie.
   9. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za fakturę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 • 9.Postanowienia końcowe
   1. Jeżeli Dostawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia otrzymał materiały, projekty lub inne dokumenty, mogą one zostać wykorzystane jedynie zgodnie z określonym w Zamówieniu przeznaczeniem i udostępnione osobom trzecim wyłącznie w tym celu za pisemną zgodą TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   2. Materiały określone w ust. 1 powyżej są własnością TAMEH POLSKA sp. z o.o. i po wykonaniu Zamówienia należy je niezwłocznie zwrócić TAMEH POLSKA sp. z o.o. na koszt Dostawcy.
   3. Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich oraz patentu. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw ponosi wyłącznie Dostawca.
   4. Strony ustalają, że przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. z tytułu dostawy towaru lub usługi może nastąpić jedynie po udzieleniu przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. pisemnej zgody na dokonanie tej czynności.
   5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się lub które zostaną przekazane w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy lub realizacji Zamówienia, jak i po ich wykonaniu. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. Informacją poufną jest w szczególności informacja dotycząca wysokości obrotów między stronami. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami.
   6. W uzasadnionych przypadkach (brak Dostawcy w bazie kontrahentów) TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawcy bankowego potwierdzenia numeru konta, na które będzie regulował swoje zobowiązania wobec Dostawcy.
   7. Wszelkie zmiany Umowy, Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   8. W sprawach nieuregulowanych Umową, Zamówieniem lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
   9. Każdemu Dostawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno na etapie postępowania w sprawie wyboru Dostawcy, jak i współpracy z TAMEH POLSKA sp. z o.o. Dostawca przesyła reklamację w formie elektronicznej na adres wskazany w trakcie postępowania zakupowego. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie.
   10. Wszelkie spory wynikające z Umowy, Zamówienia lub Ogólnych Warunków Dostaw rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję