ZAKŁAD WYTWARZANIA KRAKÓW

Zakład Wytwarzania Kraków wchodzi w skład Departamentu Produkcji Zakładów Wytwarzania
 

Kontakt:
 

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

Sekretariat Kierownika Produkcji Zakładu
+48 12 2112 732

 

Rys historyczny:

Elektrociepłownia została zbudowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku z myślą o dostawie mediów energetycznych do Huty im. Lenina, jako jeden z jej wydziałów. 4 maja 1990 r., w trakcie obchodów Dnia Hutnika, uroczyście nadano krakowskiej hucie imię wynalazcy z dziedziny technologii hutniczych, Tadeusza Sendzimira. Pod koniec lat ‘90 cały kompleks został przekształcony w holding. W marcu 2004 r. Skarb Państwa dokonał sprzedaży 60 proc. akcji holdingu międzynarodowemu koncernowi LNM. Nowy koncern przyjął nazwę Ispat Polska Stal S.A. Wkrótce zmienił nazwę na Mittal Steel Poland S.A. Od 2007 r. firma nosi nazwę ArcelorMittal Poland S.A.

pokaż więcej

11 sierpnia 2014 r. przedstawiciele zarządów spółek z grupy Tauron oraz grupy ArcelorMittal podpisali w Katowicach umowę wspólników, zostając partnerami  w spółce TAMEH HOLDING sp. z o.o. , która będzie realizować zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej.

Potencjał produkcyjny Zakładu Wytwarzania Kraków:

W chwili obecnej para do napędu turbozespołów i produkcji ciepła powstaje w trzech kotłach: dwóch nowych gazowych i jednym przystosowanym w 2018 r. do spalania paliw gazowych.

Nr

Rok uruch.

Typ

Parametry robocze

Moc

   

[MPa]

[ºC]

[t/h]

[MWt]

5

2019

SteamGen 4

9

540

150

120

6

2019

SteamGen 4

9

540

150

120

8

1983

OP – 230

9

540

160

128

 

Zakład produkuje media energetyczne niezbędne w procesach technologicznych jedynego odbiorcy jakim jest ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie:
 

Medium

Instalacja

Energia elektryczna

Jeden turbogenerator z turbiną upustowo - kondensacyjną 55MW 

Dwa turbogeneratory z turbinami upustowo - kondensacyjnymi 25MW

 

 

Para technologiczna
 0,8 MPa / 260°C

upusty technologiczne turbin upustowo – kondensacyjnych

stacje redukcyjno - ochładzające 9MPa/0,8MPa

Ciepło w wodzie grzewczej

4 stacje ciepłownicze 538MWt (łącznie);

   BBI   (TG1)  Tw max 116 ºC, Q=1800 m³/h, Pt 56 MWt ;

   BB II    Tw  max 135ºC, Q=1000 m³/h ;

   BB III   Tw max 135ºC, Q=1000 m³/h ;

   BB IV  Tw  max 135ºC, Q=3000 m³/h 

Woda zdekarbonizowana (ChOW1)

Zdolność produkcyjna 450 m³/h, odbiorca w AMP: Walcownia Zimna (poza tym w TAMEH stanowi wsad do produkcji wody zdemineralizowanej oraz uzupełnia układ chłodzenia turbozespołów)

Woda zdemineralizowana (ChOW1)

Zdolność produkcyjna 400 m³/h, odbiorca w AMP: Walcownia Zimna, WP, COS (poza tym w TAMEH uzupełnienie obiegu wodno-parowego kotłów i uzupełnienie obiegu ciepłowniczego)

 

Aspekty środowiskowe – stan obecny:

Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie posiada stosowne, wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska:

 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz par, oparów i substancji szkodliwych do powietrza. Procesy produkcyjne w Zakładzie są w pełni monitorowane, dla pełnego dotrzymywania obwiązujących standardów emisji. Wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza jest znacznie ograniczona w wyniku prowadzonych proekologicznych inwestycji.
 • W Zakładzie funkcjonuje system gospodarowania odpadami uwzględniający:
  • głęboką i skuteczną segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania oraz magazynowania,
  • bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie elektrociepłowni,
  • przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia.
 • Emisja hałasu. Zastosowane w elektrociepłowni rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie hałasu, powodują, że w chwili obecnej praca Zakładu nie przekracza określonych prawem dopuszczalnych norm.
 • W Zakładzie Wytwarzania Kraków dokonywana jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych z możliwym skażeniem gruntu. W wyniku takiej identyfikacji stosowane są zabezpieczenia techniczne przed zanieczyszczeniem bądź skażeniem gruntu i wód podziemnych poprzez uszczelnienie terenu nienasiąkliwą nawierzchnią w miejscach magazynowania surowców i odpadów.
 • Elektrociepłownia w Krakowie dotrzymuje obwiązujących parametrów wytwarzanych ścieków, stosując odpowiednie urządzenia techniczne oraz monitoruje ilość pobieranej wody i wytwarzanych ścieków.

W obszarze  działalności TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków dąży do ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy efektywności energetycznej. Prowadzenie instalacji zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 gwarantuje realizacje celów polityki środowiskowej, która łączy wymagania produkcji mediów energetycznych z dbałością o środowisko naturalne.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone