ZALECENIA WS
Covid-19

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej pracy, spraw organizacyjnych, zaleceń wprowadzanych ze względu na Covid-19 – możesz je wysłać pod adres mailowy: sekretariat@tameh.pl lub zadzwonić pod nr tel. +48 32 7355 501

- osoby, które od Państwa odbiorą zgłoszenie będą kierować Wasze zapytania do wyznaczonych pracowników TAMEH w celu załatwienia sprawy.

czytaj więcej

Szanowni Państwo,
 
Mija już miesiąc, odkąd pracujemy w nadzwyczajnych okolicznościach, w okrojonych składach, z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie, fizycznego dystansu, ale też z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności, takich jak praca zdalna, profilaktyczna kwarantanna czy kontrola temperatury ciała.
 
Po kilku tygodniach stosowania obostrzeń i podwyższonych standardów bezpieczeństwa, nie mamy wśród naszych pracowników ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Nie odnotowaliśmy również zakażenia wśród pracowników firm zewnętrznych pracujących na terenie naszej Spółki.


 
Głównym założeniem naszych działań profilaktycznych jest zachowanie fizycznego dystansu między pracownikami: zwiększenie odległości między stanowiskami pracy (min. 1,5 m.), a tam gdzie jest to niemożliwe, wyposażenie pracowników w maseczki, a także inne środki ochrony indywidualnej takie jak np. płyny dezynfekujące. Dodatkowo na bramach wjazdowych prowadzona jest obowiązkowa kontrola temperatury ciała wszystkich osób wchodzących na teren Zakładu.
 
Nowym ważnym elementem, który powinien zredukować ryzyko zakażenia na terenie zakładu, jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Aby móc przekroczyć bramę zakładu, podczas kontaktu z pracownikiem ochrony należy mieć założoną maskę lub maseczkę . Dotyczy to również wykonawców, dzierżawców, interesantów i wszystkich firm, wykonujących prace na naszym terenie. Poruszając się po terenie zakładu autobusem lub samochodem, w którym znajdujemy się wraz z innymi osobami, nadal powinniśmy mieć założoną maskę lub maseczkę. Po dotarciu na swoje stanowisko stosujemy zasadę zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób, w przypadku gdy nie możemy spełnić tego warunku stosujemy ochronę w postaci maski, maseczki lub przyłbicy.
 
Robimy wszystko, by ustrzec naszych pracowników przed zakażeniem na terenie zakładu pracy. Liczymy też na Państwa odpowiedzialne zachowanie poza pracą. Nie narażajcie siebie i swoich współpracowników. Jeżeli kwarantannę odbywa ktoś z rodziny, członek tego samego gospodarstwa, pamiętajcie, by zgłosić to przełożonemu i nie przychodzić do pracy.
 
Mamy nadzieję, że dzięki przestrzeganiu wszystkich wprowadzanych na terenie kraju regulacji, a także naszych procedur, uda nam się zachować w zdrowiu wszystkich naszych pracowników i innych osób przebywających na naszym terenie, a także bezpieczne warunki pracy, co jest naszym priorytetem.
 
Z wyrazami szacunku
 
Departament BHP

Zasady stosowania masek, maseczek na terenie TAMEH.

Pracownicy TAMEH :

 • Wchodząc na teren zakładu obowiązkowo musisz mieć ze sobą ochronę dróg oddechowych w postaci maseczki lub maski
 • W punktach kontrolnych (brama zakładu) podczas kontaktu z pracownikiem ochrony należy mieć założoną maskę lub maseczkę
  (UWAGA: zasada ta dotyczy również samochodów nawet gdy przebywa w nim jedna osoba, rowerów, motocykli i innych pojazdów dopuszczonych do ruchu, na czas kontroli musisz mieć nałożoną maskę lub maseczkę)
 • Na stanowisku pracy przede wszystkim stosuj zasadę zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m od innych osób.
 • Jeżeli pracujesz na stanowisku, gdzie nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznej odległości min. 1,5 m od innych osób stosuj maskę, maseczkę lub przyłbicę.
 • Powyższa zasada ma zastosowanie również w przypadku kontaktu z przedstawicielami firm zewnętrznych (np. przyjmowanie interesantów, przeprowadzanie kontroli, przyjmowanie towarów w magazynie, prowadzenie uzgodnień)

Pracownicy firm zewnętrznych :

 • Pracownicy ochrony podczas czynności kontrolnych prowadzonych w punktach kontroli oraz na terenie TAMEH POLSKA mają nakaz zasłaniania ust i nosa (przy pomocy masek, maseczek, przyłbic)
 • Firmy zewnętrzne, interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się po terenie TAMEH POLSKA, przebywając poza strefą pracy / terenem budowy oraz w sytuacji gdy nie ma możliwości zapewnienia 1,5 m odległości od innych osób.

PAMIĘTAJ
Jeżeli jesteś chory (kichasz lub kaszlesz), pozostań w domu, nie przychodź do pracy


PAMIĘTAJ !!!

 • Maseczka jest środkiem ochrony osobistej, nie wolno jej udostępniać innym osobom.
 • Nie używaj ponownie maseczek jednorazowego użytku.
 • Maseczki wielokrotnego użytku (bawełniane) należy prać w temperaturze 60 stopni C i prasować w temperaturze 120 stopni C.
 • Przyłbice należy myć woda z mydłem lub środkiem dezynfekującym.
 • Po każdym dotknięciu użytej maseczki lub przyłbicy należy umyć lub zdezynfekować ręce.
schowaj

TAMEH POLSKA
SP. Z O.O.

TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest spółką w której 100% udziałów posiada TAMEH HOLDING sp. z o.o. Produkujemy media energetyczne dla ArcelorMittal Poland S.A. Rozpoczęliśmy kompleksową modernizację inwestycji o znaczeniu strategicznym w dziedzinie ochrony środowiska.

czytaj więcej

TAMEH HOLDING sp. z o.o.

Jeden z pierwszych w Polsce projektów łączących energetykę zawodową z energetyką przemysłową.

Grupa TAURON  i Grupa ArcelorMittal posiadają po 50 proc. udziałów  w spółce TAMEH HOLDING (TAURON ArcelorMittal Energy Holding).

TAMEH HOLDING jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch spółkach operacyjnych:  TAMEH POLSKA sp. z o.o. i TAMEH Czech s.r.o.

W skład TAMEH POLSKA sp. z o.o. wchodzą: Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej, Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie  i Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

TAMEH Czech s.r.o. posiada Elektrociepłownię w hucie Liberty Ostrava a.s.

schowaj

Inwestycje strategiczne

Naszym priorytetem jest budowa inwestycji proekologicznych.

czytaj więcej

Ochrona środowiska

Od dnia swojego powstania kładziemy duży nacisk na działania proekologiczne i efektywnościowe.

czytaj więcej

Współpraca z ArcelorMittal

Używamy nowoczesnych technologii i zmniejszamy oddziaływanie Zakładów w zakresie wszystkich aspektów środowiskowych.

czytaj więcej

ZALECENIA WS
Covid-19

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej pracy, spraw organizacyjnych, zaleceń wprowadzanych ze względu na Covid-19 – możesz je wysłać pod adres mailowy: sekretariat@tameh.pl lub zadzwonić pod nr tel. +48 32 7355 501

- osoby, które od Państwa odbiorą zgłoszenie będą kierować Wasze zapytania do wyznaczonych pracowników TAMEH w celu załatwienia sprawy.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję