Program zgodności

Program Zgodności jest obszarem działalności organizacji, którego celem jest minimalizacja ryzyka braku zgodności jej działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania. Pozwala nie tylko na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, strat finansowych oraz utraty reputacji, ale również na wzmocnienie pozycji rynkowej, zaufania społecznego oraz troski o środowisko.
Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa. Dla jego zapewnienia niezbędne jest działanie firm w sposób etyczny i odpowiedzialny, a więc zapewniający rozwój ekonomiczny firmy, ale bez nadmiernej szkody dla środowiska naturalnego oraz przy uwzględnianiu potrzeb pracowników i lokalnej społeczności.
W związku z powyższym, TAMEH  sukcesywnie wdraża elementy systemu Programu Zgodności, którego podstawą jest zamieszczony poniżej Kodeks Etyki Biznesu TAMEH. Stanowi on zbiór zasad, który został utworzony celem wyznaczenia  podstawowych standardów etycznych i prawnych, którymi kierują się wszyscy pracownicy  w swojej codziennej pracy

Kodeks Etyki Biznesu

W ślad za ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Biznesu, w trosce o zachowanie najwyższych standardów uczciwego postępowania i etyki w ramach TAMEH POLSKA sp. z o.o. oraz w relacjach z jej zewnętrznymi interesariuszami, Zarząd Spółki przyjął i wprowadził do stosowania Politykę antykorupcyjną TAMEH POLSKA sp. z o.o.
W ramach Polityki szczególną uwagę zwrócono na kontekst prawny funkcjonowania korupcji i działań ją ograniczających oraz na podstawowe zasady ograniczające korupcję w relacjach z wybranymi interesariuszami Spółki. Zasady te są zgodne z wytycznymi naszych Wspólników. Polityka wskazuje również praktyczne zasady postępowania z ryzykiem czynów korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu jego monitorowania. Pomimo szerokiego zakresu zagadnień poruszonych w Polityce należy mieć świadomość, że mogą wystąpić również inne okoliczności i działania noszące znamiona korupcji. Od wszystkich pracowników naszej Spółki oczekuje się postępowania zgodnego z wytycznymi zawartymi w Polityce, a w relacjach z kontrahentami – stosowania się do wymogów ich dotyczących.

Polityka antykorupcyjna

Osoby zarządzające Spółką oraz jej pracownicy dokładają wszelkich starań aby identyfikować, ograniczać i monitorować ryzyka w funkcjonowaniu jej obszarów i realizowanych procesów. Mając świadomość istotności ryzyka prawnego i reputacyjnego, Zarząd Spółki przyjął oraz wprowadził do stosowania zasady zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Regulamin nr R/THP-001. Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.

Zgodnie z Regulaminem nr R/THP-001:

 • przedmiotem zgłoszenia może być uzasadnione podejrzenie zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce,
 • jako naruszenie prawa należy traktować działanie lub zaniechanie działania, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa,
 • zasady nie mają zastosowania, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w zgłaszającego lub zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w jego indywidualnym interesie,
 • wobec osoby zgłaszającej oraz wobec osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe,
 • osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Compliance Officer,
 • przypadki naruszenia prawa można zgłaszać listownie („do rąk własnych” Compliance Officera w ZW Nowa), na adres e-mail (), telefonicznie (nr 734401605) lub przy wykorzystaniu funkcjonalności Sygnanet

  www.sygnanet.pl/tameh
 • Sygnanet umożliwia Zgłaszającemu ujawnienie się przed Compliance Officerem, jak również daje możliwość złożenia zgłoszenia anonimowego. Po wysłaniu zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma informację o jego przyjęciu, a po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających – ogólną informację o ich wynikach. Warunkiem odczytania tych informacji jest pobranie pliku ..............pdf z potwierdzeniem nadania zgłoszenia. Potwierdzenie należy pobrać bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia. Zawiera ono identyfikator i hasło umożliwiające odczytanie informacji od Compliance Officera. Identyfikator i hasło na potwierdzeniu nadania zgłoszenia umożliwia ponadto ewentualną korespondencję Compliance Officera ze zgłaszającym, przy zachowaniu jego anonimowości, jeżeli Zgłaszający nie zdecyduje się na ujawnienie swojej tożsamości,
 • na wniosek zgłaszającego istnieje możliwość dokonania zgłoszenia bezpośrednio w biurze Compliance Officera, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania,
 • osoba zgłaszająca, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, otrzymuje informację o jego przyjęciu,
 • do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Compliance Officera lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, do zgłaszającego przekazywana jest informacja o podjętych działaniach następczych,
 • w sytuacjach określonych w Regulaminie istnieje również możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego.

Zgodnie z projektem Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone