ZAKŁAD WYTWARZANIA NOWA

Zakład Wytwarzania Nowa wchodzi w skład Departamentu Produkcji Zakładów Wytwarzania


Kontakt:
 

Al. Józefa Piłsudskiego 92/102b
41-308 Dąbrowa Górnicza

Sekretariat Kierownika Produkcji Zakładu:
+48 32 7355 601

 

Rys historyczny:
 

Budowę elektrociepłowni (obecnie ZW Nowa) rozpoczęto z innymi obiektami technologicznymi Huty Katowice jako jej integralną część. 29 marca 2001 r. Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o. o. została wyodrębniona ze struktury Huty Katowice S.A. jako odrębny podmiot gospodarczy z zadaniem dostarczania mediów energetycznych niezbędnych do produkcji hutniczej oraz ciepła grzewczego na potrzeby miasta Dąbrowa Górnicza.

pokaż więcej

W kwietniu 2012 r. EC Nowa została włączona w struktury TAURON Ciepło i zmieniła dotychczasową nazwę na Zakład Wytwarzania Nowa. W nowych strukturach nie uległy zmianie dotychczasowe cele wytwórcze.

W grudniu 2014 r. ZW Nowa weszła w skład nowej spółki stworzonej przez AMP S.A. i TAURON Polska Energia S.A.  – TAMEH HOLDING sp. z o.o.

Produkcja Zakładu Wytwarzania Nowa:

 • Dmuch wielkopiecowy (sprężone powietrze wzbogacone w tlen wykorzystywane w procesie wielkopiecowym).
 • Powietrze sprężone dla bloków rozdziału powietrza.
 • Energia elektryczna dla potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych.
 • Ciepło do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obszaru Dąbrowa Górnicza.
 • Ciepło do ogrzewania dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
 • Ciepła woda użytkowa dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
 • Para 0,8 MPa oraz 3 MPa do technologii dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
 • Woda zdemineralizowana i zmiękczona dla potrzeb własnych oraz ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
 • Woda chłodząca dla potrzeb własnych oraz odbiorców zewnętrznych.

Potencjał produkcyjny Zakładu Wytwarzania Nowa:

MOC ELEKTRYCZNA
TG 1, 2, 3
Moc zainstalowana [MW]3 x 25 = 75
TG 4,7
Moc zainstalowana [MW]55 + 50
Całkowita moc zainstalowana [MW]180
MOC OSIĄGALNA UKŁADÓW CIEPŁOWNICZYCH
Układ CO Rejonu
Moc osiągalna [MWt]182
Układ CO Huty
Moc osiągalna [MWt]110
Układ CO Koksowni (rezerwa co rejonu)
Moc osiągalna [MWt]-
Układ CWU
Moc osiągalna [MWt]14
Układ prod. pary 0,8 MPa
Moc osiągalna [MWt]92
Układ prod. pary 3,0 MPa
Moc osiągalna [MWt]52
Układ prod. wody zdemineralizowanej
Moc osiągalna [MWt]8
Układ prod. wody zmiękczonej
Moc osiągalna [MWt]8

Oddział Ruchu Kotłów:

Zakres działania oddziału obejmuje wytwarzanie pary o ciśnieniu 9 MPa i temperaturze 540 °C.

Główne wyposażenie kotłowni stanowi:

 • 5 kotłów parowych OPG 230 opalanych pyłem węglowym i gazami pochodzącymi z procesów hutniczych (gaz wielkopiecowy, konwertorowy) oraz koksowniczym i ziemnym,
 • 1 kocioł parowy „OPG 430” opalany gazem wielkopiecowym i ziemnym.

W zakresie gospodarki węglem sekcja posiada:

 • składowisko o pojemności 45- 60 tys. Mg węgla (w zależności od sortymentu),
 • wywrotnicę wagonową,
 • urządzenia do zwałowania i załadunku węgla na przenośniki taśmowe.

Odpady z kotłów w całości zagospodarowane są w sposób bezpieczny poza Zakładem

i nie są składowane w sposób trwały na jego terenie.

Oddział Maszynowy:

Zakres działania oddziału obejmuje wytwarzanie następujących mediów:

 • dmuch wielkopiecowy,
 • sprężone powietrze,
 • energia elektryczna,
 • ciepło grzewcze oraz ciepła woda użytkowa,
 • para 0,8 MPa i 3 MPa do technologii,
 • odgazowana woda zdemineralizowana oraz zmiękczona.     

Wyposażenie produkcyjne wydziału stanowią:

 • 3 turbodmuchawy wielkopiecowe,
 • 5 turbosprężarek powietrza,
 • 3 turbogeneratory o mocy 25 MW,
 • 1 turbogenerator o mocy 55 MW,
 • 1 turbogenerator ciepłowniczy o mocy elektrycznej 50 MW,
 • wymienniki ciepłownicze podstawowe oraz szczytowe pracujące w dwóch układach ciepłowniczych:
  • zasilających system ciepłowniczy miasta Dąbrowa Górnicza,
  • zasilających system ciepłowniczy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Aspekty środowiskowe – stan obecny:

Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej posiada stosowne, wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska:

 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz par, oparów i substancji szkodliwych do powietrza. Procesy produkcyjne w Zakładzie są w pełni monitorowane, dla pełnego dotrzymywania obwiązujących standardów emisji. Wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza jest znacznie ograniczona w wyniku prowadzonych proekologicznych inwestycji.
 • W Zakładzie funkcjonuje system gospodarowania odpadami uwzględniający:
  • głęboką i skuteczną segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania oraz magazynowania,
  • bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie elektrociepłowni,
  • przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia.
 • Emisja hałasu. Zastosowane w elektrociepłowni rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie hałasu, powodują, że w chwili obecnej normalna praca Zakładu nie przekracza określonych prawem dopuszczalnych norm.
 • W Zakładzie Wytwarzania Nowa dokonywana jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych z możliwym skażeniem gruntu. W wyniku takiej identyfikacji stosowane są zabezpieczenia techniczne przed zanieczyszczeniem bądź skażeniem gruntu i wód podziemnych poprzez uszczelnienie terenu nienasiąkliwą nawierzchnią w miejscach magazynowania surowców i odpadów.
 • Elektrociepłownia w Dąbrowie Górniczej dotrzymuje obwiązujących parametrów wytwarzanych ścieków, stosując odpowiednie urządzenia techniczne oraz monitoruje ilość pobieranej wody i wytwarzanych ścieków.

W obszarze  działalności TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa dąży do ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy efektywności energetycznej. Prowadzenie instalacji zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 gwarantuje realizacje celów polityki środowiskowej, która łączy wymagania produkcji mediów energetycznych z dbałością o środowisko naturalne.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone