Przetargi

ARCHIWALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Numer postępowania zakupowego Data publikacji Nazwa postępowania zakupowego Termin składania ofert
FL/KR/184/2019 2019-12-13 Remont układów napięcia gwarantowanego w nastawni RGS i K8 oraz montaż przekaźników SZR dla IZAZ. Sekcja V i VI RPW 6kV z wykonaniem projektów technicznych, powykonawczych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_184.7z (4 MB)

2019-12-18: Aktualizacja nr 1 – Arkusze wyceny
Arkusze_wyceny_184.7z (36 KB)

2020-01-07: Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
184_Aktualizacja_nr_2.pdf (258 KB)
2020-01-16 godz. 13:00
FL/KR/185/2019 2019-12-13 Remont instalacji odgromowej na dachu Hali Turbogeneratorów oraz instalacji oświetleniowej dla 24 sztuk zbiorników jonowymiennych Chemicznej Oczyszczalni Wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_185.7z (4 MB)

2019-12-18: Aktualizacja nr 1 - Arkusze wyceny
Arkusze_wyceny_185.7z (30 KB)

2020-01-07: Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
185_Aktualizacja_nr_2.pdf (263 KB)
2020-01-16 godz. 13:00
FL/KR/186/2019 2019-12-13 Remont konstrukcji wsporczej silnika EPZ-11 wraz projektem w branży budowlanej
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_186.7z (4 MB)

2019-12-18: Aktualizacja nr 1 – Arkusze wyceny
Arkusze_wyceny_186.7z (33 KB)

2020-01-07: Aktualizacja nr 2 - zmiana terminu składania ofert
186_Aktualizacja_nr_2.pdf (247 KB)
2020-01-16 godz. 13:00
FL/BL/001/2020 2019-11-29 Remont podgrzewacza wysokoprężnego PWCII kotła nr 7 i podgrzewacza wysokoprężnego PWCII kotła nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.001.2020_Remont_podgrzewacza_PWCII_K7_i_K2.pdf (4 MB)
Zala__czniki_do_SIWZ_FL.BL.001.2020.zip (312 KB)
2020-01-07 godz. 10:00
FL/KR/183/2019 2019-11-26 Naprawy bieżące i usuwanie usterek instalacji energetycznych (rurociągi, armatura itp.) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_183.7z (7 MB)

2019-11-29: Aktualizacja nr 1 – zmiana SIWZ
183_SIWZ.pdf (4 MB)
2019-12-10 godz. 13:00
FL/KR/182/2019 2019-11-25 Naprawy bieżące i usuwanie usterek urządzeń energetycznych (turbiny parowe, pompy, dmuchawy, wentylatory , itp.) zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_182.7z (7 MB)
2019-12-10 godz. 13:00
FL/PN/709/2019 2019-11-20 ,Usługi transportowe w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH___i_za_aczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-709-2019.pdf (11 MB)
Zala__czniki_2-5_do_przetargu_FL-PN-709-2019.__zip.zip (65 KB)
2019-11-27 godz. 13:00
FL/PN/636/2019 2019-11-07 ,,Wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych oraz budowa rusztowań w wydziałach Maszynowni i Gospodarki Wodnej w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH___i_za_aczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-636-2019.pdf (18 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-636-2019.z__ip.zip (78 KB)
2019-11-18 godz. 13:00
FL/PN/643/2019 2019-11-07 "Wykonanie bieżących prac budowlano remontowych na obiektach i instalacjach obejmujących realizację zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, realizację zaleceń BHP, PIP i Ppoż., usuwanie usterek eksploatacyjnych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH___i_za_aczniki.7z (1 MB)
Zala__czniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-643-2019.__zip.zip (78 KB)
Przetarg_FL-PN-643-2019_01.pdf (19 MB)
2019-11-18 godz. 13:00
FL/PN/664/2019 2019-11-05 Remont kapitalny kotła OPG-430 nr 6
SIWZ_-_FL-PN-664-2019.pdf (5 MB)

2019-11-29: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-664-2019.pdf (1 MB)

2019-12-09: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi
2_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-664-2019.pdf (3 MB)

2019-12-10: Aktualizacja nr 3 – pytania i odpowiedzi
3-Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-664-2019.pdf (243 KB)
2019-12-13 godz. 11:00
FL/PN/607/2019 2019-10-28 Przegląd turbiny i kompresora TD-2
SIWZ_-_FL-PN-607-2019.pdf (5 MB)

2019-10-31: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-607-2019.pdf (41 KB)

2019-11-06: Aktualizacja 2 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-607-2019_-_aktualizacja_1.pdf (343 KB)

2019-11-20: Aktualizacja 3 – pytania i odpowiedzi
2_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-607-2019.pdf (2 MB)

2019-11-25: Aktualizacja 4 – pytania i odpowiedzi
3_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-607-2019.pdf (3 MB)

2019-11-26: Aktualizacja 5 – pytania i odpowiedzi
4_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-607-2019.pdf (2 MB)
2019-11-29 godz. 11:00
FL/PN/645/2019 2019-10-28 Sukcesywne dostawy wapna hydratyzowanego dla potrzeb instalacji oczyszczania spalin
SIWZ_-_FL-PN-645-2019_01.pdf (14 MB)
2019-11-13 godz. 11:00
FL/KR/180/2019 2019-10-18 „Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji wraz z projektem planu remediacji dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków”.
SIWZ_180.7z (5 MB)

2019-10-31: Aktualizacja Nr 1 - zawierająca odpowiedzi na pytania wraz załącznikiem i zmianę terminu składania ofert
180_Aktualizacja_nr_1_do_poste__p._FL-KR-180-2019_wraz_z__a_acznikiem.7z (1 MB)
2019-11-08 godz. 13:00
FL/PN/652/2019 2019-10-18 Dostawa armatury
SIWZ_-_FL-PN-652-2019_01.pdf (11 MB)

2019-10-31: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-652-2019.pdf (91 KB)
2019-11-08 godz. 11:00
FL/KR/175/2019 2019-10-18 „Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
SIWZ_175.7z (6 MB)

2019-10-31: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
175_Aktualizacja_nr_1.pdf (636 KB)
2019-11-05 godz. 13:00
FL/KR/181/2019 2019-10-16 „Budowa i Izolacja Rurociągu Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
SIWZ_181.7z (7 MB)

2019-10-25: Aktualizacja Nr 1 – zmiana terminu składania ofert.
181_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI.7z (459 KB)

2019-10-29: Aktualizacja Nr 2 – organizacja dodatkowej wizji lokalnej.
181_Aktualizacja_nr_2.pdf (593 KB)

2019-10-31: Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi.
181_Aktualizacja_nr_3.pdf (873 KB)

2019-11-05: Aktualizacja Nr 4 – Pytania i odpowiedzi.
181_Aktualizacja_nr_4.pdf (269 KB)

2019-11-08: Aktualizacja Nr 5 – Pytania i odpowiedzi.
181_Aktualizacja_nr_5.pdf (483 KB)

2019-11-08: Aktualizacja Nr 6 – Pytania i odpowiedzi.
181_Aktualizacja_nr_6.pdf (213 KB)
2019-11-13 godz. 13:00
FL/BL/015/2019 2019-10-16 Remont rurociągów i armatury wysokociśnieniowej, rurociągów i armatury wody zasilającej kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.015.2019-Remont_rurocia__go__w_i_aramt.wysokocis__n._rurocia__go__w.......pdf (920 KB)
Zala__czniki_do_SIWZ_FL.BL.015.2019.zip (370 KB)

2019-10-30: Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_Nr_1.pdf (97 KB)
2019-11-06 godz. 11:00
FL/BL/017/2019 2019-10-10 Prace termoizolacyjne na obiektach, urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.017.2019_Prace__termoizolacyjne_na_obiektach....docx.pdf (906 KB)
Zala__czniki_do_SIWZ_FL.BL.017.2019.zip (355 KB)
2019-10-29 godz. 13:00
FL/KR/178/2019 2019-10-03 „Przebudowa wewnętrznej instalacji sieci hydrantowej w kotłowni
dz. nr 1/61, obręb 0020 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków”.
SIWZ_178.7z (6 MB)
2019-10-16 godz. 14:00
FL/BL/013/2019 2019-10-01 Remont turbogeneratora nr 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.013.2019_Remont_TG_nr_4_wraz_z_urzadz.pomocn.pdf (5 MB)
Zala__czniki_do_SIWZ_FL.BL.013.2019_01.zip (404 KB)

2019-10-07: Aktualizacja nr 1 - Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_nr_1__Zmiana_tres__ci_SIWZ.pdf (363 KB)

2019-10-09: Aktualizacja nr 3 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_nr_3__Zmiana_tres__ci_SIWZ.pdf (364 KB)

2019-10-10: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi, korekta zakresu prac
Aktualizacja_nr_2__Pytania_i__odpowiedzi__korekta_zakresu_prac.pdf (525 KB)

2019-10-15: Aktualizacja Nr 4 – Zmiana terminu realizacji zadania i terminu składania ofert.
Aktualizacja_nr_4_Zmiana_terminu_realizacji_z__adania_i_sk_adania_ofert.pdf (359 KB)

2019-10-16: Aktualizacja Nr 5 – Pytania i odpowiedzi, aktualizacja zakresu prac.
Aktualizacja_nr_5__Pytania_i__odpowiedzi__aktualizacja_zakresu_prac.pdf (147 KB)
2019-11-04 godz. 11:00
FL/KR/177/2019 2019-09-27 „Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych nowego turbozespołu o mocy 55MWe oraz dziesięciu (10) zmodernizowanych pomp wody chłodzącej w zakresie obejmującym sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
177_SIWZ_z_zala__cznikami.7z (6 MB)

2019-10-02: Aktualizacja Nr 1 – zmiana terminu składania ofert.
177_Aktualizacja_nr_1.pdf (476 KB)
2019-10-18 godz. 14:00
FL/BL/014/2019 2019-09-23 Remont kotła OP-120 nr 7 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.014.2019_Remont_kotla_OP-120_nr_7wraz_z_urzadz.pomocn..pdf (1 MB)
Zala__czniki_do_SIWZ_FL.BL.014.2019_01.zip (396 KB)

2019-10-10: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_Nr_1_Pytania_i_odpowiedzi_01.pdf (166 KB)

2019-10-15: Aktualizacja Nr 2 – Zmiana terminu realizacji zadania, zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja_nr_2-Zmiana_terminu__reali._zadania_i_skladania_ofert.pdf (352 KB)

2019-10-24: Aktualizacja Nr 3 – Korekta zapisu SIWZ
Aktualizacja_nr_3-Korekta_zapisu_SIWZ.pdf (250 KB)

2019-10-28: Aktualizacja Nr 4 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_nr_4-Zmiana_tres__ci_SIWZ.pdf (384 KB)
2019-11-04 godz. 11:00
FL/PN/561/2019 2019-09-11 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej
SIWZ_-_FL-PN-561-2019.pdf (20 MB)
2019-09-24 godz. 12:00
FL/BL/016/2019 2019-09-09 Remont urządzeń pomocniczych maszynowni, kotłowni i stacji demineralizacji w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.016.2019.pdf (922 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.016.2019.zip (331 KB)
2019-09-30 godz. 12:00
FL/KR/176/2019 2019-09-09 "Budowa Stacji Redukcyjnej Tlenu wraz z oprzyrządowaniem, opomiarowaniem i dozowaniem tlenu do rurociągu zimnego dmuchu wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków"
SIWZ_176.7z (9 MB)

2019-09-25: Aktualizacja Nr 2 z dnia 24.09.2019r. – zmiana terminu składania ofert.
176_Aktualizacja_nr_2.pdf (499 KB)
2019-09-30 godz. 14:00
FL/KR/173/2019 2019-08-29 „Remont instalacji ogrzewania urządzeń i instalacji energetycznych w Hali Kotłowni
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków ”
SIWZ_173.7z (6 MB)

2019-09-11: Aktualizacja Nr 1 - zawierająca odpowiedzi na pytania Oferentów.
173_Aktualizacja_nr_1.pdf (634 KB)
2019-09-16 godz. 14:00
FL/PN/526/2019 2019-08-20 ,,Rozbudowa systemu monitoringu na TRT2 i TRT3 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEHi_za_aczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-526-2019.pdf (20 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-526-2019.zip (77 KB)
2019-08-30 godz. 14:00
FL/KR/171/2019 2019-08-09 Przebudowa konstrukcji dachu hali kotłowni wraz ze zmianą poszycia dachowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_171.7z (7 MB)
2019-09-03 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/KR/174/2019 2019-08-09 „Dostawa armatury w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
174_SIWZ_Dostawa_armatury.7z (4 MB)
2019-08-22 godz. 14:00
FL/PN/430/2019 2019-07-22 ,,Likwidacja środków trwałych CHOW i Kotłowni’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEHi_za_aczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-430-2019.pdf (24 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-430-2019.zip (81 KB)

2019-08-01: Aktualizacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja_nr_1_z_dn._01-08-2019r..docx (25 KB)

2019-08-05: Aktualizacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_2__FL-PN-430-2019.pdf (189 KB)

2019-08-08: Aktualizacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja_nr_3_FL-PN-430-2019.pdf (277 KB)

2019-08-12: Aktualizacja nr 4 - Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja_nr_4__FL-PN-430-2019.pdf (364 KB)
2019-08-14 godz. 14:00
FL/PN/336/2019 2019-07-15 Zakup agregatu do separacji wody z oleju turbinowego dla ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEHi_za_aczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-336-2019.pdf (14 MB)
Zalaczniki_2-5_do_przetargu_FL-PN-336-2019.7z (55 KB)

2019-07-30: Aktualizacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_1__postepowanie_FL-Pn-336-2019.pdf (537 KB)
2019-07-31 godz. 14:00
FL/PN/198/2019 2019-07-09 ,,Prace konserwacyjno-czyszczeniowe branży elektrycznej i AKPiA w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Przetarg_FL-PN-198-2019.pdf (17 MB)
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEHi_za_aczniki.7z (1 MB)
Zalacznik_2-6_do_przetargu_FL-PN-198-2019.7z (65 KB)
2019-08-05 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/422/2019 2019-07-04 Modernizacja rurociągu sprężonego powietrza TS-5
SIWZ_-_FL-PN-422-2019.pdf (3 MB)

2019-07-18: Aktualizacja nr 1 - treści SIWZ
Aktualizacja_nr_1_tresci_SIWZ_FL_PN_422_2019.pdf (52 KB)
2019-07-22 godz. 12:00
FL/PN/296/2019 2019-07-03 Modernizacja dźwigów towarowo-osobowych nr 2 i nr 3 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg_FL-PN-296-2019.pdf (19 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-296-2019.7z (64 KB)
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
2019-07-11 godz. 14:00
FL/BL/012/2019 2019-06-26 Remont podgrzewacza wysokoprężnego PWCI kotła nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.012.2019_Remont_podgrzewacza_wysokopreznego_PWCI_kotla_nr_3.pdf (960 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.012.2019.zip (296 KB)
2019-07-22 godz. 14:00
FL/PN/348/2019 2019-06-18 Remont pomieszczenia laboratorium i szatni w obiekcie CHOW
SIWZ_-_FL-PN-348-2019.pdf (20 MB)

2019-06-24: Aktualizacja nr 1 - zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-348-2019_-_aktualizacja_1.pdf (324 KB)

2019-07-04: Aktualizacja nr 2 - zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-348-2019_-_aktualizacja_2.pdf (2 MB)

2019-07-04: Aktualizacja nr 3 - zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-348-2019_-_aktualizacja_3.pdf (2 MB)

2019-07-04: Aktualizacja nr 4 - pytania i odpowiedzi 1
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-348-2019.pdf (370 KB)
2019-07-08 godz. 12:00
FL/PN/349/2019 2019-06-18 Wymiana 9 wkładów do chłodnic końcowych turbosprężarek
SIWZ_-_FL-PN-349-2019.pdf (24 MB)
2019-07-08 godz. 12:00
FL/PN/343/2019 2019-06-11 Remont COR i COH
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-343-2019.pdf (21 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-343-2019.7z (70 KB)
2019-06-24 godz. 14:00
FL/KR/163/2019 2019-06-07 Przebudowa konstrukcji dachu hali kotłowni wraz ze zmianą poszycia dachowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_163.7z (7 MB)

2019-06-24: Aktualizacja nr 1 zmieniająca: termin składania ofert, Załącznik nr1 do SIWZ zastąpiony zostaje Załącznikiem nr1C.
AKTUALIZACJA_NR_1_Przebudowa_konstrukcji_dachu_Hali_Kotlowni.7z (756 KB)

2019-07-09: Aktualizacja nr 2 - zawierająca odpowiedzi na pytania
163_Aktualizacja_nr_2.pdf (2 MB)
2019-07-12 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/KR/161/2019 2019-06-07 Remont poszycia z blachy trapezowej, ściany południowej i zachodniej hali kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_161.7z (6 MB)

2019-06-25: Aktualizacja nr 1 - zawierająca zmianę terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania Oferentów.
161_Aktualizacja_nr_1_Odpowiedzi_na_pytania_Oferentow.pdf (369 KB)

2019-06-26: Aktualizacja nr 2 - zawierająca odpowiedź na pytanie Oferentów i skan rysunków
161_Remont_poszycia_z_blachy_trapezowj__sciany_poludniowej_i_zachodniej_Hali_Kotlowni.7z (14 MB)
2019-07-05 godz. 14:00
FL/KR/169/2019 2019-06-06 Świadczenie usługi czyszczenia przemysłowego osadników szlamu w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-169.7z (6 MB)

2019-06-11: Aktualizacja nr 1

Aktualizacja Nr 1 z dnia 11.06.2019r. wprowadzająca zmianę: Załącznik nr3 do SIWZ zostaje zastąpiony Załącznikiem nr3A.
 

169_Zalacznik_nr3A.7z (66 KB)

2019-06-19: Aktualizacja nr 2 - zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja_nr_2_FL-KR-169-2019.pdf (355 KB)
2019-07-12 godz. 14:00
FL/KR/170/2019 2019-06-04 Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych II-IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_170.7z (7 MB)

2019-06-18: Aktualizacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-170-2019.pdf (316 KB)
2019-06-25 godz. 12:00
FL/KR/165/2019 2019-06-04 Remont wymienników AS-5 i AM-5, układów pomiarowych przepływu wody płucznej do wymienników AM-5, AS-5, AM-2, AS-2 , AK 1-6, zakup i montaż pomiaru poziomu w komorze ścieków P2 wraz z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego ścieków z regeneracji wymienników jonitowych w CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_165.7z (7 MB)

2019-06-18: Aktualizacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-165-2019.pdf (232 KB)
2019-06-28 godz. 12:00
FL/PN/363/2019 2019-06-04 Remont kotła OPG-230 nr 3
SIWZ_-_FL-PN-363-2019.pdf (6 MB)

2019-06-13: Aktualizacja nr 1 - pytania i odpowiedzi.
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-363-2019.pdf (2 MB)

2019-06-17: Aktualizacja nr 2 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-363-2019_-_aktualizacja_1.pdf (344 KB)

2019-06-19: Aktualizacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
2_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-363-2019.pdf (1 MB)
2019-06-26 godz. 12:00
FL/PN/219/2019 2019-05-31 ,,Modernizacja systemu wagi samochodowej w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Przetarg_FL-PN-219-2019.pdf (26 MB)
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-219-2019.zip (77 KB)
2019-06-11 godz. 14:00
FL/PN/295/2019 2019-05-31 ,,Remont torów i rozjazdów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-295-2019.pdf (20 MB)
Zalaczniki_2-_6_FL-PN-295-2019.7z (64 KB)
2019-06-10 godz. 14:00
FL/PN/297/2019 2019-05-31 ,,Remont stropów i posadzki przy przenośnikach S6 i S7 i remont przenośników węglowych S9, S8, S6, S5 oraz przesypu S9 na S6 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-297-2019.pdf (25 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-297-2019.7z (66 KB)
2019-06-11 godz. 14:00
FL/PN/265/2019 2019-05-17 Zadanie I – „Remont fundamentów i cokołów głównych estakad”
Zadanie II – „Remont elewacji budynku elektrofiltra kotła nr 6"
Zadanie III – „Modernizacja magazynu olejowego w budynku kotłowni”
SIWZ_-_FL-PN-265-2019.pdf (3 MB)
2019-05-31 godz. 12:00
FL/KR/164/2019 2019-05-16 Dostawa armatury dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
164_SIWZ.7z (4 MB)
2019-05-22 godz. 12:00
FL/PN/308/2019 2019-05-14 Remont kanałów spalin kotła OPG-430 nr 6
SIWZ_-_FL-PN-308-2019.pdf (3 MB)

2019-05-23: Aktualizacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-308-2019.pdf (409 KB)
2019-05-29 godz. 12:00
FL/PN/304/2019 2019-05-14 Prace czyszczeniowe w Oddziale Ruchu Kotłów
SIWZ_-_FL-PN-304-2019.pdf (2 MB)
2019-05-28 godz. 12:00
FL/PN/305/2019 2019-05-14 Wykonanie rezerwowego zasilania kol. TA i TB wody chłodzącej
SIWZ_-_FL-PN-305-2019.pdf (2 MB)
2019-05-28 godz. 12:00
FL/KR/168/2019 2019-05-13 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży AKPiA w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
168_Swiadczenie_biezacych_i_awaryjnych_uslug_remontowo-serwisowych_branzy_AKPiA.7z (3 MB)
2019-05-28 godz. 12:00
FL/KR/158/2019 2019-05-13 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych w branży elektrycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
158_Swiadczenie_biezacych_i_awaryjnych_uslug_remontowo-serwisowych_branzy_elektrycznej.7z (3 MB)
2019-05-28 godz. 12:00
FL/PN/299/2019 2019-05-10 Dostawa , montaż i uruchomienie chromatografu gazowego
skan__2019-05-10_11-04-36-378_0001.pdf (13 MB)
2019-05-24 godz. 14:00
FL/PN/225/2019 2019-04-25 Modernizacja systemów Historiana DCS-u w zakresie TD1, TD2, TD3, TG4 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-225-2019.pdf (17 MB)
Zalaczniki_2-5_do_przetargu_FL-PN-225-2019.zip (63 KB)
2019-05-07 godz. 14:00
FL/KR/160/2019 2019-04-12 Remont przegród ogniowych i wymiana drzwi w wykonaniu przeciwpożarowym klasy EI 60 w rejonie RGS TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
160_SIWZ_z_zalacznikami.pdf (9 MB)

2019-04-25: Aktualizacja nr 1 - zmiana terminu składania ofert
160_Aktualizacja_nr_1.pdf (245 KB)
2019-05-10 godz. 12:00
FL/KR/162/2019 2019-04-12 Remont silników i wentylatorów, oświetlenia i sterowania w centralnej wentylatorowni dla RPW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
162_SIWZ_z_zalacznikami.pdf (9 MB)

2019-04-25: Aktualizacja nr 1 - zmiana terminu składania ofert.
162_Aktualizacja_nr_1.pdf (247 KB)

2019-05-06: Aktualizacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
162_Aktualizacja_nr_2.pdf (317 KB)

2019-05-08: Aktualizacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
162_Aktualizacja_nr_3.pdf (379 KB)

2019-05-08: Aktualizacja nr 4 - pytania i odpowiedzi
162_Aktualizacja_nr_4.pdf (314 KB)
2019-05-10 godz. 12:00
FL/PN/253/2019 2019-04-11 Modernizacja instalacji sprężonego powietrza do armatury gazowej dla kotłów K1 do K6
SIWZ_-_FL-PN-253-2019.zip (18 MB)

2019-04-23: Aktualizacja 1 - zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-253-2019_-_aktualizacja_1.pdf (358 KB)
2019-05-07 godz. 12:00
FL/BL/011/2019 2019-04-10 Remont poszycia dachowego kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej oraz prace malarskie w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.011.2019-Remont_poszycia_dachowego_budynkow...__oraz_prace_malarskie.pdf (979 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.011.2019.zip (315 KB)

2019-04-26: Aktualizacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_1-Pytania_i_odpowiedzi.pdf (94 KB)
2019-05-06 godz. 14:00
FL/PN/206/2019 2019-04-09 Sukcesywne dostawy wody amoniakalnej do Zakładu Wytwarzania Nowa
SIWZ_-_FL-PN-206-2019.pdf (13 MB)

2019-04-23: Aktualizacja 1 - zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-206-2019_-_aktualizacja_1.pdf (351 KB)
2019-04-26 godz. 12:00
FL/PN/196/2019 2019-04-08 Remont drogi pomiędzy halą kotłowni a elektrofiltrami w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Przetarg_FL-PN-196-2019.zip (25 MB)
Zalaczniki_do_przetargu_2__4-6_FL-PN-196-2019.7z (54 KB)

2019-04-17: Aktualizacja 2
Aktualizacja_nr_2__postepowanie_FL-PN-196-2019.pdf (366 KB)

2019-04-15: Aktualizacja 1

Zmiana terminu składania ofert i załączenie mapek poglądowych

Aktualiazacja_nr_1__postepowanie_FL-PN-196-2019.zip (13 MB)
2019-04-23 godz. 14:00
FL/KR/159/2019 2019-04-08 Instalacja oddymiania klatek schodowych w Budynku Administracyjno-socjalnym TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
159_SIWZ_z_zalacznikami_new.pdf (8 MB)

2019-04-24: Aktualizacja nr 1 - zmiana terminu składania ofert
159_Aktualizacja_nr_1.pdf (243 KB)

2019-04-25: Aktualizacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi.
159_Aktualizacja_nr_2.pdf (250 KB)
2019-05-10 godz. 12:00
FL/PN/231/2019 2019-04-05 Remont pompy wody zasilającej PZ w hali TS
SIWZ_-_FL-PN-231-2019.zip (6 MB)

2019-04-18: Pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-231-2019.pdf (271 KB)

2019-04-18: Zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-231-2019_-_aktualizacja_1.pdf (1 MB)
2019-04-19 godz. 12:00
FL/BL/010/2019 2019-04-04 Remont kapitalny pompy wody zasilającej nr 3 i nr 7 wraz z instalacją w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.010.2019_Remont_kapitalny_pompy_wody_zasil._nr_3_i_7.pdf (961 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.010.2019.zip (324 KB)

Aktualizacja 1 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana zakresu prac
Aktualizacja_nr_1_Pytania_odpowiedzi-zmiana_zakresu_prac.pdf (359 KB)
2019-05-06 godz. 14:00
FL/BL/009/2019 2019-03-28 Remont instalacji rurociągów wody zasilającej i instalacji wody chłodzącej TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.009.2019_Remont_instalacji_rurociagow_wody_zasil_i_chlodz..pdf (962 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.009.2019.zip (312 KB)

2019-04-03: Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ.
Aktualizacja_nr_1_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf (256 KB)
2019-04-15 godz. 14:00
FL/PN/120/2019 2019-03-28 Dostawa, montaż i uruchomienie kalorymetru
SIWZ_-_FL-PN-120-2019.pdf (12 MB)

2019-04-04: Aktualizacja Nr 1 – pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-120-2019.pdf (478 KB)
2019-04-10 godz. 12:00
FL/BL/008/2019 2019-03-26 Remont silnika elektrycznego pompy wody zasilającej typu KV 9502, 1350 kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.008.2019_Remont_silnika_el._PWZ.pdf (958 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.008.2019.zip (301 KB)
2019-04-15 godz. 14:00
FL/BL/007/2019 2019-03-25 Remont poszycia dachowego kotłowni, maszynowni, rozdzielni i nastawni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.007.2019_Remont_poszycia_dachowego_budynku.....pdf (955 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.007.2019.zip (304 KB)

2019-04-05: Aktualizacja 1 - UNIEWAŻNIENIE postępowania
Uniewaznienie_przetargu.pdf (195 KB)
2019-04-08 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/204/2019 2019-03-19 Remont kapitalny kotła OPG-430 nr 6
SIWZ_--_FL-PN-204-2019.zip (5 MB)

2019-04-05: Aktualizacja 1 - Zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-204-2019_-_aktualizacja_1.pdf (210 KB)
2019-04-17 godz. 12:00
FL/PN/194/2019 2019-03-15 Wymiana zasuw ZR1, ZR2 do kolektorów TA i TB
SIWZ_-_FL-PN-194-2019.zip (18 MB)
2019-04-01 godz. 12:00
FL/BL/006/2019 2019-03-14 Remont kolektora wody głębinowej i kolektora ścieków poregeneracyjnych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.006.2019_Remont_kolektora__wody_glebinowej_kolektora_sciekow_poregen.pdf (954 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.006.2019.zip (377 KB)
2019-04-01 godz. 14:00
FL/PN/146/2019 2019-03-07 Remont rurociągów pary świeżej
SIWZ_-_FL-PN-146-2019.zip (21 MB)

2019-03-19: Aktualizacja 1 - Zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-146-2018_-_aktualizacja_1.pdf (347 KB)

2019-03-28: Aktualizacja 2 – pytania i odpowiedzi 1
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-146-2019.pdf (411 KB)

2019-03-28: Aktualizacja 3 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-146-2019_-_aktualizacja_2.pdf (339 KB)
2019-04-03 godz. 12:00
FL/KR/156/2019 2019-03-06 Remont zbiornika wody zdemineralizowanej V-1000 nr 4 wraz z drabiną, spocznikami komunikacyjnymi i podestami roboczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
156_SIWZ_z_zalacznikami.pdf (6 MB)
2019-03-19 godz. 11:00
FL/PN/107/2019 2019-03-05 Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów innych niż produkcyjne w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza
Przetarg_FL-PN-107-2019.pdf (22 MB)
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
Zalaczniki_2-6_do_przetargu_FL-PN-107-2019.zip (84 KB)

Aktualizacja 1 - Uwaga: omyłkowo podano złą datę wizji (18-03-2019) w SIWZ pkt 10 ppkt 1. Wizja odbędzie się 13-03-2019 r. o godz. 10:00
2019-03-18 godz. 13:00
FL/PN/135/2019 2019-03-04 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów i turbodmuchaw
SIWZ_-_FL-PN-135-2019.zip (4 MB)
2019-03-15 godz. 11:00
FL/PN/143/2019 2019-03-04 Modernizacja komory odwodnień przy budynku maszynowni
SIWZ_-_FL-PN-143-2019.zip (4 MB)

2019-03-05: Aktualizacja 1 - Zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-143-2019_-_aktualizacja_1.pdf (243 KB)

2019-03-15: Aktualizacja 2 - Pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-143-2019.pdf (895 KB)

2019-03-21: Aktualizacja 4 - Pytania i odpowiedzi
2_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-143-2019.pdf (1 MB)

2019-03-21: Aktualizacja 3 - Zmiana treści SIWZ
SIWZ_-_FL-PN-143-2019_-_aktualizacja_2.pdf (4 MB)
2019-03-25 godz. 11:00
FL/KR/155/2019 2019-03-01 Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej Odgazowywacza 2C wraz z zaworami bezpieczeństwa, armaturą i izolacją termiczną w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
155_SIWZ_z_zalacznikami.pdf (5 MB)
2019-03-14 godz. 11:00
FL/KR/157/2019 2019-02-22 Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.: „Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
157_SIWZ_z_zalacznikami.pdf (8 MB)

2019-03-07: Aktualizacja 1 - Pytania i odpowiedzi
157_Aktualizacja_nr_1_07_03_2019.7z (1 MB)

2019-03-08: Aktualizacja 2 - zmiana terminu składania ofert
157_Aktualizacja_nr_2.pdf (195 KB)
2019-03-13 godz. 11:00
FL/PN/103/2019 2019-02-19 Sukcesywne dostawy odzieży roboczej do TAMEH POLSKA sp. z o.o. (dla 3 lokalizacji: Dąbrowa Górnicza, Kraków, Kędzierzyn Koźle)
SIWZ.pdf (4 MB)
Odziez_specyfikacja_.pdf (681 KB)
Zalacznik_nr_2.docx (53 KB)
Zalacznik_nr_3.docx (54 KB)
Zalaczni_nr_4.docx (51 KB)
Zal._nr_5.pdf (4 MB)
Zal._nr_6.pdf (651 KB)
2019-02-28 godz. 13:00
FL/PN/083/2019 2019-02-13 Remont kapitalny kotła OPG-430 nr 6
SIWZ - FL-PN-083-2019.zip (7 MB)

2019-02-28: Aktualizacja 1 - Pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-083-2019.pdf (902 KB)

2019-03-05: Aktualizacja 2 - Pytania i odpowiedzi
2_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-083-2019.pdf (834 KB)
2019-03-07 godz. 11:00
FL/BL/005/2019 2019-02-11 Demontaż elektrofiltra nr 7 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.005.2019_Demontaz_elektrofiltra_nr_7.pdf (955 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.005.2019.zip (294 KB)
2019-03-11 godz. 13:00
FL/KR/154/2019 2019-02-08 Wykonanie projektu technicznego pn.: "Wymiana dźwigu towarowo-osobowego nr2 w Kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków"
154_SIWZ z załącznikami.pdf (8 MB)
2019-02-19 godz. 13:00
FL/PN/082/2019 2019-02-04 Remont 2 szt. pomp wody chłodzącej wraz z silnikami
SIWZ - FL-PN-082-2019.pdf (19 MB)

2019-02-13: Aktualizacja 1 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-082-2019_-_aktualizacja_1.pdf (348 KB)

2019-02-14: Aktualizacja 2 - Pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-082-2019.pdf (243 KB)

2019-02-19: Aktualizacja 3 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-082-2019_-_aktualizacja_2.pdf (351 KB)
2019-02-25 godz. 11:00
FL/KR/153/2019 2019-02-04 Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji demineralizacji wody pracujących w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
153_SIWZ z załącznikami.pdf (6 MB)
2019-02-15 godz. 13:00
FL/PN/061/2019 2019-02-01 Remonty odgazowywaczy
SIWZ - FL-PN-061-2019.zip (18 MB)
2019-02-19 godz. 11:00
FL/PN/046/2019 2019-01-25 Budowa zabezpieczenia estakady i armatury gazowej przy składowisku węgla w ZW Nowa
SIWZ - FL-PN-046-2019.zip (19 MB)
2019-02-07 godz. 11:00
FL/BL/003/2019 2019-01-18 Remont kotła OP-120 nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL_BL_003_2019_NEW.pdf (1 MB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.003.2019.zip (371 KB)
2019-03-04 godz. 13:00
FL/BL/004/2019 2019-01-15 Remont podgrzewacza niskociśnieniowego i podgrzewacza próżniowego turbiny nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.004.2019_Remont_podgrzeawacza_niskocisn._i_prozn._TG1.pdf (953 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.BL.004.2019.zip (306 KB)

2019-01-31: Aktualizacja 1 - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 1_Pytania i odpowiedzi.pdf (136 KB)

2019-02-01: Aktualizacja 2 - zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 2_Zmiana treści SIWZ.pdf (76 KB)
2019-02-25 godz. 13:00
FL/BL/002/2019 2019-01-14 Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.002.019.pdf (949 KB)
Załączniki do SIWZ FL.BL.002.2019.zip (302 KB)
2019-02-25 godz. 13:00
FL/BL/001/2019 2019-01-09 Remont kapitalny turbogeneratora nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL.BL.001.2019.pdf (1 MB)
Załączniki do SIWZ FL.BL.001.2019-Aktualne.zip (404 KB)

2019-01-15: Aktualizacja 1 - zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_Nr_1-Zmiana_tresci_SIWZ.pdf (102 KB)

2019-01-28: Aktualizacja 2 - Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_Nr_2-Pytania_i_odpowiedzi.pdf (640 KB)

2019-02-05: Aktualizacja 3 - Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 3-Pytania i odpowiedzi.pdf (76 KB)

2019-02-13: Aktualizacja 4 - Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_nr_4-Zmiana_tresci_SIWZ.pdf (491 KB)

2019-02-28: Aktualizacja 5 - Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_nr_5-Zmiana_tresci_SIWZ.pdf (295 KB)
2019-03-04 godz. 13:00
FL/PN/001/2019 2019-01-08 Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16
SIWZ - FL-PN-001-2019.pdf (6 MB)

2019-01-18: Aktualizacja 1 z dnia 08.01.2019r. - zmiana treści SIWZ
SIWZ - FL-PN-001-2019 - aktualizacja 1.pdf (2 MB)
2019-01-14 godz. 11:00
FL/PN/632/2018 2019-01-07 Obsługa układów poza blokowych w Zakładzie Wytwarzania Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.
SIWZ - FL-PN-632-2018.zip (20 MB)

2018-12-29: Aktualizacja 1 - pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-632-2018.pdf (898 KB)

2019-02-05: Aktualizacja 2 - pytania i odpowiedzi
2 - Pytania i odpowiedzi - FL-PN-632-2018.pdf (1 MB)

2019-02-22: Aktualizacja 3 - pytania i odpowiedzi
3_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-632-2018.pdf (228 KB)

2019-02-26: Aktualizacja 4 - pytania i odpowiedzi
4_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-632-2018.pdf (380 KB)
2019-03-08 godz. 11:00
FL/PN/819/2018 2018-12-06 Remont kapitalny turbosprężarki TS-1
SIWZ - FL-PN-819-2018.pdf (6 MB)
Instrukcja_-_IC-ZWN-001_Postepowanie_z_odpadami_innymi_niz_komunalne.pdf (1 MB)
Wymagania_BHP_w_TAMEH.zip (236 KB)

2019-01-02: Aktualizacja 1 - zmiana terminu składania ofert
SIWZ_-_FL-PN-819-2018_-_aktualizacja_1.pdf (350 KB)

2019-01-09: Aktualizacja 2 - pytania i odpowiedzi
1_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-819-2018.pdf (594 KB)
2 - Pytania i odpowiedzi - FL-PN-819-2018.pdf (207 KB)

2019-01-11: Aktualizacja 3 - pytania i odpowiedzi
3 - Pytania i odpowiedzi - FL-PN-819-2018.pdf (283 KB)

2019-01-11: Aktualizacja 4 - pytania i odpowiedzi
4 - Pytania i odpowiedzi - FL-PN-819-2018.pdf (206 KB)

2019-01-16: Aktualizacja 5 - pytania i odpowiedzi
5_-_Pytania_i_odpowiedzi_-_FL-PN-819-2018.pdf (248 KB)
2019-01-18 godz. 11:00
FL/PN/756/2018 2018-12-05 Wykonywanie planowych usług konserwacyjno-remontowych oraz usuwanie bieżących usterek, drobnych napraw wynikłych w trakcie bieżącej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych prowadzonej przez służby eksploatacyjne w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Przetarg FL-PN-756-2018, część 1-skan.pdf (11 MB)
Przetarg FL-PN-756-2018, część 2-skan.pdf (16 MB)
Zalaczniki_2-6__Przetarg_FL-PN-756-2018.zip (78 KB)
Instrukcja_IC-ZWN-001__Wymagania__BHP_w_TAMEH_i_zalaczniki.7z (1 MB)
2018-12-14 godz. 13:00
FL/KR/152/2018 2018-11-23 Wykonanie projektu technicznego pn.: „ Wymiana dźwigu towarowo-osobowego nr 2 w Kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków ”
152_SIWZ-z-zalacznikami.pdf (8 MB)
2018-12-06 godz. 13:00
Unieważnienie postępowania
FL/KR/151/2018 2018-11-15 Remont korytarza na parterze wraz z remontem niezbędnych instalacji w Budynku Administracyjnym TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
151_SIWZ-z-zalacznikami.pdf (9 MB)
2018-11-28 godz. 13:00
FL/BL/027/2018 2018-11-14 Prace termoizolacyjne na urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni oraz pozablokowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL_BL_027_2018_Prace termoizolacyjne.pdf (577 KB)
Zalaczniki do SIWZ_FL.BL.027.2018.zip (324 KB)
2018-12-19 godz. 13:00
FL/PN/732/2018 2018-10-25 Remont skraplacza turbogeneratora nr 1
SIWZ-FL-PN-732-2018.zip (18 MB)
2018-11-07 godz. 13:00
FL/KR/148/2018 2018-10-19 Remont instalacji tłocznej HCL i NaOH z pompowni kwasu i ługu do wymienników według projektów technicznych nr SF/28/2018 – HCL, SF/28/2018- NaOH w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
148_SIWZ-z-załącznikami.pdf (10 MB)
2018-11-08 godz. 13:00
FL/KR/144/2018 2018-07-31 Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych, zmodernizowanych celek chłodni wentylatorowej (12 szt.) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_144_2018.pdf (8 MB)
2018-08-20 godz. 14:00
FL/KR/143/2018 2018-07-27 Remont URO 3B z wymianą zaworu regulacyjnego do zasilania parą o temp. 540°C wg projektu wykonawczego nr Z284-2017 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_143_2018-z-załącznikami.pdf (8 MB)
2018-08-20 godz. 14:00
FL/BL/024/2018 2018-07-26 Remont agregatu pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL_BL_024_2018.pdf (925 KB)
FL_BL_024_2018.zip (310 KB)
2018-09-04 godz. 14:00
FL/BL/023/2018 2018-07-26 Modernizacja i remont kotła nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL_BL_023_2018.pdf (1 MB)
FL_BL_023_2018.zip (479 KB)
Uniewaznienie_postepowania.pdf (171 KB)
2018-08-29 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/515/2018 2018-07-13 Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-5
SIWZ-FL-PN-515-2018.zip (4 MB)
2018-07-26 godz. 12:00
FL/KR/142/2018 2018-07-13 Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-z-załącznikami.pdf (9 MB)
2018-07-26 godz. 14:00
FL/PN/501/2018 2018-07-11 Wymiana 1 szt. przepustnicy DN 800 na kolektorze sprężonego powietrza z TS
SIWZ-FL-PN-501-2018.zip (3 MB)
Aktualizacja-nr-1-do-SIWZ-FL_PN_501_2018.pdf (60 KB)

2018-07-27: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-do-SIWZ-FL_PN_501_2018.pdf (60 KB)
2018-08-01 godz. 12:00
FL/PN/348/2018 2018-07-11 Demontaż urządzeń i instalacji Kotłowni w celu ich fizycznej likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-348-2018.pdf (2 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-348-2018.7z (64 KB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Wymagania-BHP-w-TAMEH-i-załączniki.7z (1 MB)
2018-07-19 godz. 14:00
FL/PN/487/2018 2018-07-05 Demontaż urządzeń CHOW w celu likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-487-2018.pdf (3 MB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Wymagania-BHP-w-TAMEH-i-załąćzniki-3.7z (1 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-487-2018.7z (71 KB)
2018-07-12 godz. 14:00
FL/PN/434/2018 2018-07-04 Remont COR i COH w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-434-2018.pdf (3 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-434-2018.zip (80 KB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Wymagania-BHP-w-TAMEH-i-załąćzniki-2.7z (1 MB)
2018-07-13 godz. 14:00
FL/PN/456/2018 2018-06-22 Wykonanie modernizacji pomieszczeń w ZW Nowa
SIWZ-FL-PN-456-2018.zip (3 MB)
SIWZ-FL-PN-456-2018-aktualizacja-1.pdf (53 KB)

2018-07-03: Aktualizacja 1 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-456-2018-aktualizacja-1.pdf (53 KB)
2018-07-05 godz. 14:00
FL/KR/141/2018 2018-06-22 Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-do-FL_KR_141_2018-z-załącznikami.pdf (9 MB)
2018-07-09 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/347/2018 2018-06-21 Demontaż urządzeń CHOW w celu ich likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-347-2018.pdf (2 MB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Wymagania-BHP-w-TAMEH-i-załąćzniki-1.7z (1 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-347-2018.7z (67 KB)
2018-07-25 godz. 14:00
FL/BL/022/2018 2018-06-20 Prace izolacyjne Kocioł Op-120 nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_-Prace-izolacyjne-kocioł-OP-120-nr-2.pdf (1 MB)

2018-07-06: Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-nr-1-Zmiana-treści-SIWZ22-1.pdf (132 KB)

2018-07-13: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-2-Pytania-i-odpowiedzi-1.pdf (170 KB)
2018-08-08 godz. 14:00
FL/PN/272/2018 2018-06-19 Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
SIWZ-FL-PN-272-2018-1.zip (2 MB)

2018-07-05: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-272-2018.pdf (268 KB)

2018-07-09: Aktualizacja 2 – aktualizacja treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-272-2018-aktualizacja-1.pdf (120 KB)

2018-07-09: Aktualizacja 3 – pytania i odpowiedzi
2-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-272-2018.pdf (131 KB)
2018-07-12 godz. 14:00
FL/BL/021/2018 2018-06-19 Remont pomp odwadniających nr 1 i nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL_BL_021_2018_Remont-pomp-odwadniających-nr-1-i-nr-2.pdf (1,013 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL_BL_021_2018.zip (274 KB)
Załącznik-nr-1-do-SIWZ_FL_BL_021_2018_Specyfikacja-techniczna.docx (36 KB)

2018-07-05: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (392 KB)

2018-07-09: Aktualizacja Nr 2 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja-nr-2-Zmiana-zakresu-prac.pdf (523 KB)

2018-07-13: Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-3-Pytania-i-odpowiedzi-2.pdf (298 KB)
2018-07-17 godz. 14:00
FL/BL/020/2018 2018-06-19 Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnia kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-BL-020-2018_Remont-instalacji-wody-chłodzpomiędzy-chłodnią-kom-nr-2-i-nr-3.pdf (992 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-020-2018.zip (274 KB)
Załącznik-nr-1-do-SIWZ_FL_BL_020_2018_Specyfikacja-techniczna.docx (35 KB)

2018-07-17: Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ (zmiana daty składania ofert i terminu realizacji)
Aktualizacja-Nr-1-zmiana-treści-SIWZ.pdf (119 KB)
2018-07-25 godz. 14:00
FL/BL/019/2018 2018-06-19 Remont baterii 220V i prostownika w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-019-2018_Remont-baterii-220kV-i-prostownika.pdf (962 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-019-2018.zip (266 KB)
Załącznik-nr-1-do-SIWZ_FL_BL_019_2018_Specyfikacja-techniczna.docx (33 KB)

2018-07-13: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1_Pytania-i-odpowiedzi-2.pdf (188 KB)

2018-07-13: Aktualizacja nr 2 – treści SIWZ (termin zakończenia zadania)
Aktualizacja-nr-2-_treści-SIWZ.pdf (85 KB)
2018-07-25 godz. 14:00
FL/PN/413/2018 2018-06-13 Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1
SIWZ-FL-PN-413-2018.zip (6 MB)

2018-06-21: Aktualizacja 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-413-2018-aktualizacja-1.pdf (59 KB)

2018-07-03: Aktualizacja 2 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-413-2018-aktualizacja-2.pdf (431 KB)

2018-07-04: Aktualizacja 3 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-413-2018.pdf (161 KB)
2018-07-12 godz. 12:00
FL/BL/018/2018 2018-06-12 Remont kotła OP-120 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-BL-018-2018_Remont-kotła-Op-120-nr-2-wraz-z-urządz-pomocn.pdf (1 MB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-018-2018.zip (330 KB)

2018-07-06: Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-nr-1-Zmiana-treści-SIWZ18-1.pdf (140 KB)
2018-08-08 godz. 14:00
FL/KR/138/2018 2018-05-30 Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych II-IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FK_KR_138_2018-1.pdf (10 MB)
2018-06-20 godz. 14:00
FL/BL/017/2018 2018-05-29 Dostawa rur ekranowych do kotła parowego OP-120 do TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-017-2018_Dostawa-rur-ekranowych-do-kotła-parowego.pdf (798 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-017-2018.zip (184 KB)
Rysunki-2.zip (27 MB)
2018-06-12 godz. 14:00
FL/KR/137/2018 2018-05-25 Remont automatów przełączania zasilania APZ RPW-6kV AZRU (8szt.) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_137_2018.pdf (9 MB)
2018-06-15 godz. 14:00
FL/KR/135/2018 2018-05-22 Remont dachu kotłowni od K-7 do K-8 oraz okna w ścianie południowej rejon K-4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_135_2018.pdf (9 MB)
2018-06-14 godz. 14:00
FL/KR/136/2018 2018-05-16 Modernizacja automatyki sterowania falownikami pomp wody zdemineralizowanej i wody zdekarbonizowanej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_136_2018.pdf (10 MB)

2018-06-14: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-136-2018-1.pdf (462 KB)

2018-06-14: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-136-2018.pdf (348 KB)
2018-06-15 godz. 14:00
FL/KR/131/2018 2018-05-16 Czyszczenie kondensatorów zabudowanych na instalacjach turbozespołów w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_131_2018.pdf (8 MB)
2018-06-08 godz. 14:00
FL/KR/134/2018 2018-05-16 Przeglądy serwisowe, konserwacja oraz bieżące naprawy bram zamontowanych i eksploatowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_134_2018.pdf (8 MB)
2018-06-06 godz. 14:00
FL/PN/366/2018 2018-05-16 Remont kol. 2.1 pary świeżej w Maszynowni
SIWZ-FL-PN-366-2018.zip (4 MB)

2018-05-28: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-366-2018-aktualizacja-1.pdf (60 KB)

2018-05-30: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-366-2018.pdf (97 KB)

2018-06-04: Aktualizacja nr 3 – pytania i odpowiedzi
2-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-366-2018.pdf (180 KB)
2018-06-05 godz. 12:00
FL/KR/123/2018 2018-05-11 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-2-1.pdf (10 MB)

2018-05-25: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi.
2018-06-05 godz. 14:00
FL/KR/133/2018 2018-05-09 Remont wyposażenia pól zasilających i wyłączników w RPW- 0,4kV (20 sztuk) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-1-1.pdf (10 MB)

2018-05-26: Aktualizacja nr 1 z dnia 26.05.2018 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-Nr-1-FL-KR-133-2018-z-załącznikami.pdf (1 MB)

2018-05-04: Aktualizacja nr 2 z dnia 04.05.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-133-2018.pdf (298 KB)
2018-06-07 godz. 14:00
FL/PN/240/2018 2018-05-07 Wymiana kabli 6kV zasilających transformatory 6/0,4kV rozdzielni T-127f (CHOW) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-240-2018.pdf (2 MB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Wymagania-BHP-w-TAMEH-i-załąćzniki.7z (1 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-240-2018.zip (77 KB)

2018-05-11: Aktualizacja nr 1 - Nowy terminy wizji lokalnej 15-05-2018 r. godz. 10:00!!!

2018-05-16: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-2-z-dn-16-05-2018r-FL-PN-240-2018.pdf (39 KB)

2018-05-16: Aktualizacja nr 3 – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-3-z-dn-16-05-2018r.pdf (30 KB)
2018-05-18 godz. 14:00
FL/PN/340/2018 2018-04-26 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogenaratorów
Instrukcja-IC-ZWN-001-Postepowanie-z-odpadami-innymi-niz-komunalne-1.pdf (1 MB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Postepowanie-z-odpadami-innymi-niz-komunalne-1.pdf (1 MB)
Wymagania-BHP-w-TAMEH-1.zip (236 KB)

2018-05-15: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-340-2018-aktualizacja-1.pdf (55 KB)

2018-05-21: Aktualizacja nr 2 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-340-2018-aktualizacja-2.pdf (1 MB)
2018-05-25 godz. 12:00
FL/BL/014/2018 2018-04-26 Demontaż chłodni kominowej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-014-2018-Demontaz-chlodni-kominowej-nr-1.pdf (1 MB)
SIWZ-FL-BL-014-2018-zalaczniki.zip (1 MB)

2018-05-09: Aktualizacja 1 – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-nr-1-Zmiana-tresci-SIWZ.pdf (113 KB)

2018-05-09: Aktualizacja 2 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-2-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (72 KB)

2018-05-16: Aktualizacja 3 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja-nr-3-Zmiana-zakresu-prac.pdf (2 MB)

2018-05-22: Aktualizacja 4 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-4-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (63 KB)
2018-06-12 godz. 14:00
FL/BL/013/2018 2018-04-25 Remont podpór betonowych między chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-013-2018-remont-podpor-betonowych-miedzy-chlodnia-kom-nr-2-i-nr-3.pdf (601 KB)
SIWZ-FL-BL-013-2018-rysunki.zip (700 KB)
SIWZ-FL-BL-013-2018-zalaczniki.zip (281 KB)
2018-06-12 godz. 14:00
FL/BL/016/2018 2018-04-25 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu Kg 7510, 195 kW, 590 obr/min, 6 kV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-016-2018-Remont-silnika-elektr.pdf (953 KB)
SIWZ-FL-BL-016-2018-zalaczniki.zip (294 KB)
2018-06-04 godz. 14:00
FL/BL/015/2018 2018-04-25 Remont poszycia dachowego kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej oraz prace malarskie w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-015-2018-Remont-poszycia-dachowego-kotł-i-maszyn.pdf (948 KB)
SIWZ-FL-BL-015-2018-zalaczniki.zip (308 KB)
2018-05-22 godz. 14:00
FL/KR/128/2018 2018-04-23 Remont oświetlenia roboczego rozdzielni RGS wraz z symulacją oświetlenia i projektem powykonawczym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-i-Umowa-z-załącznikami___.pdf (5 MB)
2018-05-18 godz. 14:00
FL/KR/129/2018 2018-04-23 Remont części dachu hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-Umową-i-załącznikami2.pdf (5 MB)
2018-05-15 godz. 14:00
FL/KR/132/2018 2018-04-23 Remont napędów odłączników szynowych w 10 celach RGS w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-Umową-i-załacznikami.pdf (6 MB)
2018-05-18 godz. 14:00
FL/PN/319/2018 2018-04-19 Remont armatury turbogeneratora TG-2
SIWZ-FL-PN-319-2018.zip (4 MB)

2018-05-07: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
SIWZ-FL-PN-319-2018-aktualizacja-1.pdf (53 KB)

2018-05-07: Aktualizacja 2 – zmiana treści SIWZ
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-319-2018.pdf (40 KB)
2018-05-07 godz. 12:00
FL/PN/309/2018 2018-04-18 Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
SIWZ-FL-PN-309-2018.zip (6 MB)

2018-05-08: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-309-2018.pdf (41 KB)

2018-05-14: Aktualizacja 3– pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-309-2018-2.pdf (106 KB)

2018-05-14: Aktualizacja 2 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-309-2018-1.pdf (427 KB)

2018-05-15: Aktualizacja 4 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-309-2018.pdf (320 KB)
2018-05-15 godz. 12:00
FL/BL/012/2018 2018-04-12 Remont izolacji termicznej na urządzeniach pomocniczych kotłowni i maszynowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont-izolacji-termicznej-na-urządzeniach-pomocniczych-kotłowni-i-maszynowni.pdf (954 KB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-BL-012-2018.zip (311 KB)
2018-05-15 godz. 14:00
FL/PN/244/2018 2018-03-22 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej
SIWZ-FL-PN-244-2018.zip (4 MB)
2018-04-09 godz. 12:00
FL/PN/158/2018 2018-03-19 Remont zsypów węgla z przenośnika S8 na przenośniki S6 i S7
SIWZ-FL-PN-158-2018.zip (4 MB)

2018-03-28: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-158-2018-aktualizacja-1.pdf (354 KB)
2018-04-16 godz. 12:00
FL/PN/233/2018 2018-03-17 Wyodrębnienie ,opis i analiza procesów pracy we wszystkich Departamentach TAMEH POLSKA sp. z o.o.w celu optymalizacji zatrudnienia
Ogłoszenie.pdf (333 KB)
Wniosek-1.docx (70 KB)
2018-04-04 godz. 12:00
FL/PN/235/2018 2018-03-16 Remont rurociągu pary 9 MPa zasilającego turbogenerator nr 2
SIWZ-FL-PN-235-2018.zip (3 MB)

2018-03-22: Aktualizacja 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-235-2018-aktualizacja-1.pdf (60 KB)
2018-04-06 godz. 12:00
FL/PN/219/2018 2018-03-13 Dostawa przepustnic na kolektory wody chłodzącej na turbogeneratorach i turbosprężarkach
SIWZ-FL-PN-219-2018.pdf (770 KB)
2018-03-21 godz. 11:00
FL/KR/125/2018 2018-03-07 Remont wyłączników pomp PS-1, PS-2, PZ-3A , PZ-6 – montaż wyłączników próżniowych SIEMENS na wózkach rozdzielni RD-1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_125_2018.pdf (8 MB)

2018-03-16: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi – zmieniony został termin składania ofert
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-125-2018.pdf (194 KB)
2018-03-28 godz. 14:00
FL/KR/126/2018 2018-03-07 Remont instalacji próboodbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_126_2018.pdf (9 MB)

2018-03-19: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-do-FL_KR_126_2018.pdf (495 KB)

2018-03-21: Aktualizacja nr 2 – Propozycje Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-126-2018.pdf (279 KB)
2018-03-23 godz. 13:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/050/2018 2018-03-06 Modernizacja serwerów bazodanowych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-050-2018.pdf (2 MB)
Załącznik-2-5-Przetarg-FL-PN-050-2018.zip (63 KB)

2018-03-08: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-PN-050-2018.pdf (47 KB)
2018-03-13 godz. 13:00
FL/KR/122/2018 2018-02-27 Remont, uszczelnienie komór ścieków pompowni ścieków (ścieki kwasowo-ługowe) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_122_2018.pdf (5 MB)
2018-03-16 godz. 13:00
FL/KR/121/2018 2018-02-27 Remont budowlany pomieszczenia RPW-0.4 kV (demontaż podrozdzielni) oraz pomieszczenia dyżurki elektryków w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_121_2018.pdf (5 MB)
2018-03-16 godz. 13:00
FL/KR/127/2018 2018-02-23 Remont rurociągów i zabudowa układów pomiarowych przepływu na instalacji wody zdemineralizowanej po ciągach wymienników jonitowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-postępowania_FL_KR_127_2018.pdf (5 MB)

2018-03-14: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-127-2018.pdf (570 KB)
2018-03-16 godz. 13:00
FL/PN/135/2018 2018-02-20 Modernizacja zabezpieczeń elektrycznych generatora TG-2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-135-2018.pdf (3 MB)
Załaczniki-2-6-Przetarg-FL-PN-135-2018.7z (64 KB)

2019-02-21: Aktualizacja nr 1:

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, tym samym zmienia się treść Załącznika nr 1 Projektu Umowy

Aktualizacj-nr-1-z-dn-21-02-2018r-Zmieniona-treść-Załącznika-nr-1-do-SIWZ.pdf (173 KB)

2018-02-23: Aktualizacja nr 2:

Zmiana terminu wizji na 01.03.2018 r. godz. 09:00 (uprasza się o zmianę daty w Załączniku nr 4)
Zmiana terminu składania ofert na 05-03-2018 r. godz. 12:00.


2018-03-02: Aktualizacja nr 3:

Zmiana terminu składania ofert na 8.03.2018 r. godz. 12:00 Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja-nr-3-FL-PN-135-2018.pdf (120 KB)

2018-03-05: Aktualizacja nr 4 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-4-FL-PN-135-2018.pdf (31 KB)

2018-03-07: Aktualizacja nr 5:

1. Zmiana terminu składania ofert na 13.03.2018 r. godz. 12:00
2. Termin realizacji zadania nie może być taki sam jak termin zakończenia remontu TG-2 (31-07-2018), gdyż w zakresie remontu TG-2 jest 3-dniowy ruch próbny i dlatego wcześniej musi być zakończona realizacja zabezpieczeń TG-2. Zastrzegamy, że zabezpieczenie musi być uruchomione do maksimum 27-07-2018.

2018-03-13 godz. 13:00
FL/PN/143/2018 2018-02-19 Rewizja główna kolektora A wraz z realizacją zaleceń UDT
SIWZ-FL-PN-143-2018.zip (4 MB)

2018-02-23: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-143-2018-aktualizacja-1.pdf (58 KB)

2018-03-07: Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-143-2018-aktualizacja-2.pdf (61 KB)
2018-03-13 godz. 11:00
FL/BL/009/2018 2018-02-15 Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Modernizacja-chłodnic-oleju-elektroizol-w-transform-blok-nr-2.pdf (948 KB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-BL-009-2018.zip (262 KB)

2018-03-02: Aktualizacja nr 1 – Zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu planowanego wykonania zadania oraz pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-Zmiana-terminu-składania-ofert-realizacji-zadania-oraz-pytania-i-odpowiedzi.pdf (200 KB)
2018-03-20 godz. 13:00
FL/PN/800/2017 2018-02-15 Remont torów i rozjazdów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-800-2017.pdf (2 MB)
Załączniki-2-5-Przetarg-FL-PN-800-2017.zip (63 KB)

2018-02-21: Aktualizacja nr 1:

1. Termin wizji lokalnej 27-02-2018r. godz. 09:00.
2. Nowy terminy składania ofert -01-03-2018r. godz. 12:00

2018-02-22 godz. 13:00
FL/PN/092/2018 2018-02-12 Remont chłodni kominowej nr 2
SIWZ-FL-PN-092-2018.zip (5 MB)

2018-02-21: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-092-2018.pdf (88 KB)
2018-02-26 godz. 11:00
FL/BL/007/2018 2018-02-06 Remont kotła OP-120 nr 6 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont-kotła-OP-120-nr-6-wraz-z-urz-pomocn.pdf (1 MB)
Załączniki-do-SIWZ-FLBL0072018.zip (311 KB)

2018-02-16: Aktualizacja nr 1 – Ptrania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1_Pytania-i-odpowiedzi-1.pdf (431 KB)
2018-03-06 godz. 13:00
FL/PN/051/2018 2018-02-06 Zabudowa ciągłego pomiaru fizyko-chemicznego parametrów wody i pary w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetrag-FL-PN-051-2018.pdf (3 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-051-2018.zip (74 KB)

2018-02-07: Aktualizacja nr 1 – Nowy termin składania ofert
Aktualizacja-nr-1.pdf (18 KB)

2018-02-09: Aktualizacja nr 2 – Nowy termin składania ofert, informacje.
Aktualizacja-nr-2.pdf (29 KB)

2018-02-14: Aktualizacja nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-3-Pytania-i-odpowiedzi-1.pdf (252 KB)

Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik-nr-2-nowy-formularz-ofertowy.pdf (90 KB)
2018-02-23 godz. 13:00
FL/PN/112/2018 2018-02-06 Prace czyszczeniowe urządzeń turbodmuchawy typu T30-90/K7000 zainstalowanych na WYDZIALE MASZYNOWYM w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej
SIWZ-FL-PN-112-2018.zip (3 MB)
2018-02-15 godz. 11:00
FL/BL/011/2018 2018-02-05 Remont zbiornika magazynowego ługu sodowego nr 1, nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont-zbiornika-mag-ługu-sodowego-nr-1-2-i-3.pdf (954 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-011-2018.zip (274 KB)
Rysunki-1.zip (3 MB)

2018-02-21: Aktualizacja nr 1 – zmiana w zakresie prac
Aktualizacja-Nr-1-Zmiana-w-tabeli-zakres-prac.pdf (88 KB)
2018-03-06 godz. 13:00
FL/BL/010/2018 2018-02-05 Remont zwężki komina ceramicznego nr 1 i słupów żelbetowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont-zwężki-komina-ceramicznego-nr-1-i-słupów-żelbet.pdf (941 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FLBL0102018.zip (273 KB)
2018-03-06 godz. 13:00
FL/PN/116/2018 2018-02-05 Remont lejów zsypowych pod wywrotnicą wraz ze stołem półki węglowej
SIWZ-FL-PN-116-2018.zip (4 MB)

2018-02-13: Aktualizacja 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-116-2018-aktualizacja-1.pdf (57 KB)

2018-02-14: Aktualizacja 2 – Pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-116-2018.pdf (56 KB)
2018-02-22 godz. 11:00
FL/PN/096/2018 2018-02-02 Remont budynku pompowni spłucznej nr 1
SIWZ-FL-PN-096-2018.zip (4 MB)
2018-02-16 godz. 11:00
FL/PN/095/2018 2018-01-30 Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K1
SIWZ-FL-PN-095-2018.pdf (2 MB)
Instrukcja-IC-ZWN-001-Postepowanie-z-odpadami-innymi-niz-komunalne.pdf (1 MB)
2018-02-12 godz. 11:00
FL/BL/008/2018 2018-01-24 Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-008-2018_-Remont-chłodni-kominowej-nr-4.pdf (928 KB)
2018-02-06 godz. 13:00
FL/PN/076/2018 2018-01-24 Remont pomp wody chłodzącej wraz z silnikami
SIWZ-FL-PN-076-2018.pdf (2 MB)

2018-01-30: Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-076-2018-aktualizacja-1.pdf (47 KB)
2018-02-12 godz. 11:00
FL/PN/066/2018 2018-01-22 Remont skraplacza turbogeneratora nr 2
SIWZ-FL-PN-066-2018.zip (5 MB)

2018-01-26: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-066-2018.pdf (61 KB)
2018-02-09 godz. 11:00
FL/BL/006/2018 2018-01-16 Remont podgrzewacza niskociśnieniowego i próżniowego turbiny nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-BL-006-2018_Remont-podgrzewacza-PNC-i-PP-turbiny-nr-2.pdf (935 KB)
Rysunki-do-SIWZ_FL-BL-006-2018.zip (11 MB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-006-2018.zip (266 KB)

2018-01-26: Aktualizacja nr 1 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-Nr-1-_Pytania-i-odpowiedzi.doc (100 KB)

2018-02-21: Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-2-Zmiana-terminu-składania-ofert.pdf (85 KB)
2018-02-28 godz. 13:00
FL/PN/024/2018 2018-01-15 Prace czyszczeniowe w Oddziale Ruchu Kotłów
SIWZ-FL-PN-024-2018.zip (3 MB)
2018-01-23 godz. 11:00
FL/BL/005/2018 2018-01-09 Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL_BL_005_2018.pdf (1 MB)
FL_BL_005_2018-1.zip (334 KB)

2018-01-19: Aktualizacja nr 1 – Odpowiedzi na pytania
Aktualizacja-Nr-1_Odpowiedzi-na-pytania_Zmiana-treści-SIWZ.pdf (118 KB)

2018-01-31: Aktualizacja nr 2 – Zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-Nr-2_zmiana-terminu-składania-ofert.pdf (100 KB)

Aktualizacja nr 3 – Zmiana terminu wnoszenia wadium
Aktualizacja-Nr-3_zmiana-terminu-wnoszenia-wadium.pdf (66 KB)
2018-02-12 godz. 13:00
FL/PN/794/2017 2017-12-28 Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K2
FL_BL_005_2018-1.zip (334 KB)

2018-01-10: Aktualizacja 1 z dnia 10.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-794-2017.pdf (50 KB)
2018-01-11 godz. 11:00
FL/KR/120/2017 2017-12-21 Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych: chłodnic wyparów, podgrzewaczy niskiego i wysokiego ciśnienia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-5.pdf (7 MB)

2018-01-10: Aktualizacja Nr 1 – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-120-2017.pdf (139 KB)
2018-01-15 godz. 13:00
FL/KR/119/2017 2017-12-12 Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-4.pdf (6 MB)
UMOWA-z-załącznikami-1.pdf (3 MB)
2017-12-28 godz. 11:00
FL/PN/731/2017 2017-12-12 Remont kapitalny turbogeneratora TG-2
SIWZ-FL-PN-731-2017.zip (7 MB)

2017-12-20: Aktualizacja 1 – Zmiana terminu składania ofert i treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-731-2017-aktualizacja-1.pdf (96 KB)
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-731-2017.zip (190 KB)

2017-12-22: Aktualizacja 3 – Pytania i odpowiedzi
2-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-731-2017.pdf (219 KB)

2018-01-04: Aktualizacja 4 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr4-FL-PN-731-2017.pdf (115 KB)

2018-01-05: Aktualizacja 5 – Pytania i odpowiedzi
4-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-731-2017.pdf (132 KB)

2018-01-10: Aktualizacja 6 – Pytania i odpowiedzi
5-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-731-2017.pdf (103 KB)

2018-01-11: Aktualizacja 7 – Pytania i odpowiedzi
6-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-731-2017.pdf (576 KB)
2018-01-12 godz. 11:00
FL/KR/118/2017 2017-12-07 Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_118_2017.pdf (8 MB)
UMOWA-z-załącznikami-do-FL_KR_118_2017.pdf (3 MB)

2018-01-15: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-do-FL_KR_118_2017.pdf (4 MB)

2018-01-25: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-118-2017.pdf (137 KB)

2018-01-29: Aktualizacja nr 3 – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-3-FL-KR-118-2017.pdf (357 KB)
2018-02-05 godz. 13:00
FL/PN/749/2017 2017-12-05 Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16
SIWZ-FL-PN-749-2017.pdf (2 MB)

2017-12-11: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-749-2017.pdf (48 KB)
2017-12-14 godz. 11:00
FL/PN/709/2017 2017-12-04 Wymiana napędów kolektorowych zasuw parowych oraz wodnych dla kotłów nr 2 i nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-709-2017.pdf (3 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-709-2017.zip (77 KB)
2017-12-14 godz. 13:00
FL/PN/620/2017 2017-11-29 Prace termoizolacyjne, antykorozja, budowa rusztowań przy urządzeniach i instalacjach kotłowni w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-FL-PN-620-2017.pdf (6 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-620-2017.zip (79 KB)
2017-12-06 godz. 13:00
FL/PN/735/2017 2017-11-27 Wymiana okien w stacji GSE11 na poziomie wyłączników
SIWZ-FL-PN-735-2017.zip (3 MB)
2017-12-05 godz. 11:00
FL/BL/004/2018 2017-11-22 Ochrona przeciwpożarowa w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-004-2018_Ochrona-przeciwpożarowa.pdf (941 KB)
Załączniki-do-SIWZ-FL-BL-004-2018.zip (250 KB)
2017-12-11 godz. 13:00
FL/PN/711/2017 2017-11-21 Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-FL-PN-711-2017.pdf (7 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-711-2017.zip (79 KB)
2017-12-05 godz. 13:00
FL/PN/707/2017 2017-11-21 Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora węgla/wodoru/siarki
SIWZ-FL-PN-707-2017.pdf (1 MB)
2017-11-29 godz. 11:00
FL/PN/687/2017 2017-11-21 Usługa spychaczem na składowisku węgla w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-687-2017.pdf (1 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-687-2015.zip (76 KB)

2017-11-30: Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. – pytania i odpowiedz
Aktualizacja-nr-1-FL-PN-687-2017-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (34 KB)
2017-12-01 godz. 13:00
FL/PN/713/2017 2017-11-20 Modernizacja komory odwodnień wody chłodzącej turbosprężarek
SIWZ-FL-PN-713-2017.zip (3 MB)

2017-11-30: Aktualizacja Nr 1 – pytania i odpowiedzi
2017-12-01 godz. 11:00
FL/KR/116/2017 2017-11-17 Remont rurociągów wody surowej w hali Turbogeneratorów wg projektów BIPROSTAL nr 131804 i 131805 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-3.pdf (7 MB)

2017-11-29: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-116-2017.pdf (451 KB)
2017-11-30 godz. 13:00
FL/PN/686/2017 2017-11-15 Opracowanie projektu naprawy oraz wykonanie naprawy stropu
SIWZ-FL-PN-686-2017.pdf (2 MB)
2017-11-24 godz. 11:00
FL//BL/002/2018 2017-11-13 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych przy urządzeniach transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-002-2018.pdf (947 KB)
Zalaczniki-do-SIWZ-FL-BL-002-2018.zip (267 KB)

2017-11-17: Aktualizacja Nr 1 treści SIWZ
Aktualizacja-Nr-1-treści-SIWZ.pdf (66 KB)
2017-11-28 godz. 13:00
FL//BL/001/2018 2017-11-13 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych urządzeń cieplno-mechanicznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-BL-001-2018.pdf (959 KB)

2017-11-17: Aktualizacja Nr 1 treści SIWZ
Aktualizacja-Nr-1-treści-SIWZ-1.pdf (68 KB)

2017-11-27: Akrualizacja Nr 2 treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-Nr-2-treści-SIWZ.pdf (63 KB)
2017-11-28 godz. 15:00
FL/PN/576/2017 2017-11-12 Rekrutacja na stanowiska produkcyjne w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.
skan__2017-11-15_12-00-25-854_0001.pdf (294 KB)
Wniosek.docx (70 KB)
2017-11-24 godz. 11:00
FL/BL/003/2018 2017-11-10 Remont urządzeń pomocniczych turbozespołów, kotłów parowych oraz instalacji demineralizacji i kolektorów pary w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-BL-003-2018_Remont-urządzeń-maszynowni-i-kotłowni.pdf (942 KB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-BL-003-2018v2.zip (279 KB)

2017-11-17: Aktualizacja Nr 1 treści SIWZ – Zmiana daty wizji lokalnej
Aktualizacja-treści-SIWZ.pdf (74 KB)
2017-11-28 godz. 13:00
FL/PN/672/2017 2017-11-07 Wymiana GZR i OZR wody zasilającej na K6
SIWZ-FL-PN-672-2017.zip (3 MB)

2017-11-16: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-PN-672-2017-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (42 KB)
2017-11-22 godz. 11:00
FL/PN/631/2017 2017-10-30 Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi.
SIWZ-FL-PN-631-2017.pdf (5 MB)

2017-11-16: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-PN-631-2017-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (68 KB)

2017-11-17: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-631-2017.pdf (46 KB)

2017-11-20: Aktualizacja nr 3– pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-631-2017-2.pdf (146 KB)

2017-11-21: Aktualizacja nr 4 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-631-2017-aktualizacja-1.pdf (63 KB)

2017-11-27: Aktualizacja nr 5 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-631-2017-1.pdf (81 KB)
2017-11-28 godz. 11:00
FL/KR/114/2017 2017-10-24 Dostawa zasuw DN600 i DN800 dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-619-2017.zip (77 KB)
2017-10-30 godz. 13:00
FL/PN/619/2017 2017-10-24 Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH Polska sp. z o.o.
Przetarg-FL-PN-619-2017.pdf (7 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-619-2017.zip (77 KB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-619-2017.zip (77 KB)

2017-10-31: Aktualizacja nr 1 z dnia 31-10-2017

Nowe, ważne terminy!!!

Aktualizacja-nr-1-z-dn-1.docx (15 KB)

2017-11-07: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-2-FL-PN-619-2017-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (80 KB)

2017-11-17: Unieważnienie przetargu
Unieważnienie-postępowania-FL-PN-619-2017.pdf (30 KB)
2017-11-08 godz. 13:00
Unieważnienie postępowania
FL/EBL/016/2017 2017-10-06 Remont pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-016-2017-Remont-pompy-wody-zasilającej.pdf (922 KB)
Załączniki-do-SIWZ-2.zip (266 KB)
Rysunki_PWZ.7z (2 MB)
2017-10-25 godz. 14:00
FL/KR/113/2017 2017-10-05 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja-nr-1-FL_KR_113_2017.pdf (45 KB)
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_113_2017.pdf (6 MB)
UMOWA-z-załącznikami-do-FL_KR_113_2017.pdf (3 MB)

2017-10-05: Aktualizacja nr 1 – „Informacja dla oferentów”
2017-10-11 godz. 14:00
FL/KR/112/2017 2017-09-28 Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-do-FL-KR-112-2017.pdf (3 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-do-FL-KR-112-2017.pdf (2 MB)

2017-10-10: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-112-2017.pdf (100 KB)
2017-10-12 godz. 14:00
FL/KR/111/2017 2017-09-28 Wymiana napędów odłączników szynowych w rozdzielnicy RGS sekcja I, II, III, IV, łącznie 8 cel w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-do-FL-KR-111-2017.pdf (3 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-do-FL-KR-111-2017.pdf (2 MB)
2017-10-12 godz. 14:00
FL/KR/104/2017 2017-09-20 Remont pomieszczeń socjalnych obszar KWW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-do-FL-KR-104-2017.pdf (8 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-do-FL-KR-104-2017.pdf (2 MB)
2017-10-06 godz. 14:00
FL/KR/109/2017 2017-09-20 Remont bieżący pompy zasilającej EPZ 11 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-do-FL-KR-109-2017.pdf (3 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-do-FL-KR-109-2017.pdf (2 MB)

2017-09-29: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-109-2017.pdf (276 KB)
2017-10-04 godz. 14:00
FL/KR/107/2017 2017-09-20 Remont zachodniej ściany hali kotłowni w rejonie kotła nr 8 wraz z demontażem obiektów w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-do-FL-KR-107-2017.pdf (3 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-do-FL-KR-107-2017.pdf (3 MB)

2017-09-28: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-107-2017.pdf (61 KB)
2017-10-05 godz. 14:00
FL/KR/110/2017 2017-09-12 Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_110_2017.pdf (4 MB)
UMOWA-z-załącznikami-doFL_KR_110_2017.pdf (3 MB)

2017-09-18: Aktualizacja nr 1
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-110-2017.pdf (187 KB)

2017-10-11: Aktualizacja nr 2
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-110-2017.pdf (3 MB)

2017-10-11: Aktualizacja nr 3
Aktualizacja-nr-3-FL-KR-110-2017.pdf (734 KB)
2017-10-16 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/PN/541/2017 2017-09-12 Remont układu chłodzenia transformatorów TR3 i TR4 wraz z odszlamianiem i regeneracją oleju.
Przetarg-FL-PN-541-2017.pdf (5 MB)
Załaczniki-2-6-Przetarg-FL-PN-541-2017.zip (77 KB)

2017-09-19: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr1-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (102 KB)
2017-09-22 godz. 14:00
FL/KR/102/2017 2017-09-11 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikam-do-FL_KR_102_2017.pdf (3 MB)
UMOWA-z-załącznikami-do-FL_KR-102_2017-1.pdf (3 MB)
2017-09-26 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/KR/106/2017 2017-09-07 Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami-do-FL_KR_106_2017.pdf (5 MB)
UMOWA-z-załącznikami-do-FL_KR_106_2017.pdf (1 MB)

2017-09-15: Aktualizacja nr 1 – przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-106-2017.pdf (62 KB)
2017-09-22 godz. 12:00
FL/PN/533/2017 2017-09-04 Dostawa zasuwy DN300
SIWZ-FL-PN-533-2017.pdf (713 KB)
2017-09-08 godz. 16:00
FL/EBL/015/2017 2017-08-29 Montaż podpór instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Montaż-podpór-instalacji-wody-chłodzącej-pomiędzy-chłodnią-nr-2-i-nr-3.pdf (934 KB)
Rysunki.zip (700 KB)
Załączniki-do-SIWZ-015-2017.zip (239 KB)
2017-09-12 godz. 14:00
FL/PN/516/2017 2017-08-24 Ocena stanu technicznego, naprawa i przekazanie pod UDT kolektora pary 2.2
SIWZ-FL-PN-516-2017.zip (3 MB)

2017-09-05: Aktualizacja 1 – Pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-516-2017.pdf (78 KB)

2017-09-07: Aktualizacja 2 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-516-2017-aktualizacja-2.pdf (59 KB)
2017-09-11 godz. 14:00
FL/KR/101/2017 2017-08-16 Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z wymianą armatury oraz rury dopływowej do komór ścieków w CHOW wTAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami_FL_KR_101_2017.pdf (6 MB)
UMOWA-z-załącznikami_FL_KR_101_2017.pdf (3 MB)

2017-08-31: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-101-2017.pdf (322 KB)

2017-09-01: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-101-2017.pdf (57 KB)
2017-09-04 godz. 14:00
FL/KR/105/2017 2017-08-16 Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”
SIWZ_z_zalacznikami_FL_KR_105_2017.pdf (6 MB)
UMOWA-z-załącznikami_FL_KR_105_2017.pdf (3 MB)
2017-09-04 godz. 14:00
FL/EBL/014/2017 2017-08-11 Remont poszycia dachowego w budynku kotłowni, maszynowni, demineralizacji i budynku administracji głównej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont_poszycia_dachowego.pdf (930 KB)
Zalaczniki-do-SIWZ_FL_EBL-01-2017.zip (259 KB)
2017-09-05 godz. 14:00
FL/EBL/013/2017 2017-08-11 Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont_instalacji_wody_chlodzacej_pomiedzy_chlodnia_kominowa_-nr_2_i_nr_3.pdf (930 KB)
Rysunki_do_SIWZ_FL_EBL_013_2017.zip (126 KB)
Załączniki-do-SIWZ.zip (253 KB)

2017-08-23: Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja-Nr-1_Zmiana-zakresu-prac.pdf (132 KB)
2017-09-05 godz. 14:00
FL/KR/100/2017 2017-08-11 Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie kotłów 1 – 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”
SIWZ-z-załącznikami-2.pdf (6 MB)
Umowa-z-załącznikami-2.pdf (2 MB)
2017-09-04 godz. 14:00
FL/EBL/012/2017 2017-08-10 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu KV 9502, 1350kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont_kapitalny_silnika_elektrycznego_typu_KV_9502_1350_kW.pdf (930 KB)
Zalaczniki_do_do_SIWZ.zip (251 KB)
2017-09-05 godz. 14:00
FL/KR/108/2017 2017-08-10 Remont bieżący kotła parowego nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załącznikami.pdf (3 MB)
Umowa-z-załącznikami.pdf (3 MB)
2017-08-31 godz. 14:00
FL/EBL/010/2017 2017-08-08 Remont chłodni kominowej nr 3 wraz z instalacją pomocniczą w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont-chłodni-kominowej-nr-3.pdf (1 MB)
Rysunki_Schody-widok-z-przekrojami-drewna.zip (3 MB)
Rysunki_Zraszalniki_chlodnia.zip (7 MB)
Załączniki-do-SIWZ-1.zip (320 KB)

2018-08-28: Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac i odpowiedzi na pytania
Aktualizacja-Nr-1_-Zmiana-zakresu-prac-odpowiedzi-na-pytania.pdf (204 KB)

2017-09-29: Aktualizacja nr 2

Dodatkowy termin wizji lokalnej wyznaczono na: 05.09.2017 r. godz. 9:30

2017-09-26 godz. 14:00
FL/PN/490/2 2017-08-08 Wymiana kryzy pomiarowej na rurociągu pary świeżej B
SIWZ-FL-PN-490-2017.zip (2 MB)
2017-08-23 godz. 12:00
FL/PN/458/2017 2017-07-17 Zabudowa grzejników CO w pomieszczeniach hali TS
Przetarg-F-PN-458-2017.pdf (5 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-458-2017.zip (76 KB)
2017-07-26 godz. 14:00
FL/PN/365/2017 2017-07-10 Wymiana rozdzielni T-127d s III wraz z transformatorem i wprowadzeniem do układu automatyki SZR i systemu SYNDIS
Przetarg-FL-PN-365-2017.pdf (5 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-365-2017.zip (77 KB)

2017-07-17: Aktualizacja nr 1 – Zmiana HRF do Projektu Umowy
Aktualizacja-nr-1-Nowy-HRF-do-Umowy.pdf (27 KB)

2017-07-17: Aktualizacja nr 2

Zmiana terminu składania ofert na 20-07-2017 r. godz. 12:00


2017-07-18: Aktualizacja nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-3-Pytania-i-odpowiedzi.docx (15 KB)
2017-07-20 godz. 14:00
FL/PN/366/2017 2017-07-04 Wymiana okien w stacji GSE1 na poziomie wyłączników (od strony maszynowni)
Przetarg-FL-PN-366-2017.pdf (5 MB)
Załącznik-2-6-Przetarg-FL-PN-366-2017.zip (76 KB)

2017-07-07: Aktualizacja nr 1

2017-07-07: Aktualizacja nr 2

Zapraszamy na wizję dn. 10.07.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00

2017-07-12 godz. 14:00
FL/PN/364/2017 2017-07-04 Wymiana wyłączników transformatorów TR3, TR4 i wyłącznika sprzęgła A1 A2 w stacji GSE11
Przetarg-FL-PN-364-2017.pdf (5 MB)
Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-364-2017.zip (76 KB)

2017-07-10: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi.docx (13 KB)
2017-07-12 godz. 14:00
FL/EBL/011/2017 2017-06-27 Remont urządzeń i instalacji pomocniczych turbin w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-011-2017.pdf (925 KB)
Rysunki-Pompa-Głębinowa.7z (308 KB)
Rysunki-PWO.7z (1 MB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-EBL-011-2017.zip (282 KB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-EBL-011-2017.zip (282 KB)
Rysunki-Smoczek-parowy.7z (5 MB)

2017-07-07: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi.pdf (392 KB)
2017-07-24 godz. 15:00
FL/PN/394/2017 2017-06-27 Remont TD-3
Rysunki-Smoczek-parowy.7z (5 MB)

2017-07-06: Aktualizacja nr 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-394-2017-aktualizacja-1.pdf (58 KB)

2017-07-11: Aktualizacja nr 2 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-394-2017.zip (12 MB)
2017-07-21 godz. 12:00
FL/PN/388/2017 2017-06-22 Badanie i naprawa spoin na rurociągu dmuchu rezerwowego (RDR) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
SIWZ-FL-PN-388-2017.zip (6 MB)
2017-06-30 godz. 12:00
FL/PN/357/2017 2017-06-22 Modernizacja układu automatyki SZR rozdzielni T127f
Przetarg-FL-PN-357-2017.pdf (5 MB)

2017-06-26: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-z-dnia-26-06-2017.docx (12 KB)

2017-06-27: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-2-z-dn-27-06-2017-FL-PN-357-2017.docx (13 KB)
2017-06-29 godz. 14:00
FL/PN/356/2017 2017-06-22 Wymiana transformatora 6/0,4kV zasilającego sekcję I rozdzielni T127f
Przetarg-FL-PN-356-2017.pdf (5 MB)
Załaczniki-2-6-Przetarg-FL-PN-356-2017.zip (77 KB)

2017-06-26: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-z-dn.docx (12 KB)
2017-06-29 godz. 14:00
FL/PN/367/2017 2017-06-21 Wykonanie systemu kontroli dostępu do obiektów CHOW i Pompowni P4
Przetarg-FL-PN-367-2017.pdf (5 MB)
Załaczniki-2-6-Przetarg-FL-PN-367-2017.zip (102 KB)

2017-06-28: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-z-dn-28-06-2017-FL-PN-367-2017.docx (13 KB)
2017-06-30 godz. 14:00
FL/EBL/009/2017 2017-06-20 Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-009-2017.pdf (948 KB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-EBL-009-2017.zip (251 KB)
2017-07-14 godz. 15:00
FL/PN/341/2017 2017-06-19 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Modernizacja TD-1, 2 i 3” w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
SIWZ-FL-PN-341-2017.pdf (3 MB)

2017-06-27: Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-341-2017-aktualizacja-1.pdf (48 KB)

2017-07-04: Aktualizacja nr 2 – komunikat (pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert)
Komunikat-1.zip (2 MB)
2017-07-07 godz. 14:00
FL/PN/318/2017 2017-06-05 Wymiana zaworów pneumatycznych z napędami i zaworów regulacyjnych na instalacji skroplin i pary do uszczelnień turbogeneratora nr 7
Przetarg-FL-PN-318-2017.pdf (6 MB)

2017-06-06: Aktualizacja 1

W SIWZ wystąpił błąd w punkcie 11. Oferty należy składać 14.06.2017r.

Załączniki-2-6-Przetarg-FL-PN-318-2017.zip (113 KB)

2017-06-08: Aktualizacja 2 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-2-Pytania-i-odpowiedzi.docx (309 KB)

2017-06-13: Aktualizacja 3

Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.06.2017r. godz. 12.00

2017-06-21 godz. 14:00
FL/EBL/008/2017 2017-05-31 Prace termoizolacyjne kocioł OP-120 nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FL-EBL-008-2017-Prace-termoizolacyjne-kociol-nr-5.pdf (927 KB)
Załaczniki-do-SIWZ-FL-EBL-008-2017.zip (247 KB)

2017-06-13: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-1_Pytania-i-odpowiedzi-.pdf (155 KB)
2017-06-30 godz. 15:00
FL/EBL/007/2017 2017-05-31 Remont kotła OP-120 nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-007-2017-Remont-kotła-OP-120-nr-5.pdf (1 MB)
Załączniki-do-SIWZ_FL-EBL-007-2017.zip (320 KB)
Zip-3-Wentylator-Ciągu.7z (6 MB)
Zip-2-Materiały-budowlane.7z (739 KB)
Zip-1-Regulator-WZ.7z (1 MB)

2017-06-12: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-odpowiedzi-SIWZ_Remont-K5-.pdf (189 KB)
2017-06-30 godz. 15:00
FL/KR/99/2017 2017-05-31 Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych I-IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załacznikami-aktualizacja.pdf (7 MB)
UMOWA-z-załacznikami-FL-KR-99-2017.pdf (3 MB)

2017-06-13: Aktualizacja nr 1 z dnia 13.06.2017r. – przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-do-FL_KR_99_2017.pdf (341 KB)
2017-06-19 godz. 14:00
FL/KR/98/2017 2017-05-31 Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-załacznikami.pdf (4 MB)
UMOWA-z-załacznikami.pdf (3 MB)

2017-06-19: Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-98-2017.pdf (5 MB)

2017-06-20: Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-98-2017.pdf (894 KB)

2017-06-21: Aktualizacja nr 3 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-3-FL-KR-98-2017.pdf (231 KB)

2017-06-21: Aktualizacja nr 4 – Zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja-nr-4-FL-KR-98-2017.pdf (209 KB)

2017-06-27: Aktualizacja nr 5 – Przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-5-FL-KR-98-2017.pdf (472 KB)

2017-06-27: Aktualizacja nr 6 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-6-FL-KR-98-2017.pdf (613 KB)
2017-06-30 godz. 14:00
FL/PN/342/2017 2017-05-30 Wymiana klapy zwrotnej fi 1200 do pompy wody chłodzącej nr 6
SIWZ-FL-PN-342-2017.pdf (2 MB)
Wymagania-BHP-w-TAMEH.zip (236 KB)
2017-06-12 godz. 12:00
FL/PN/320/2017 2017-05-22 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie Turbosprężarek
SIWZ-FL-PN-320-2017.pdf (3 MB)
Wymagania-BHP-TAMEH-załączniki.doc (628 KB)
2017-05-30 godz. 12:00
FL/KR/97/2017 2017-05-22 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr FL/KR/97/2017 na przebudowę układu wody chłodzącej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2017-05-16-KRK-WCH-pompownia-i-rurociągi-ogłoszenie.pdf (672 KB)
Wniosek-KRK-WCH_FL_KR_97_2017.docx (34 KB)
Załącznik-nr-8-do-wniosku-wykaz-zamówień.xlsx (11 KB)

2017-05-30: Aktualizacja 1 – Zmiana terminu składania ofert
KRK-WCH-2017-05-30-Informacja-o-zmianie-terminu-składania-wniosku.pdf (37 KB)

2017-05-30: Aktualizacja 2 – Pytania i odpowiedzi
KRK-WCH-2017-05-30-Pytania-i-odpowiedzi-do-ogłoszenia.pdf (115 KB)
2017-05-31 godz. 14:00
FL/PN/312/2017 2017-05-15 Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-2 i TS-4
SIWZ-FL-PN-312-2017.pdf (3 MB)
Zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf (144 KB)

2017-05-23: Aktualizacja 1 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-312-2017-aktualizacja-1.pdf (57 KB)

2017-05-23: Aktualizacja 2 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-312-2017.pdf (41 KB)
2017-05-26 godz. 12:00
FL/KR/96/2017 2017-04-25 Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-96-2017.pdf (6 MB)

2017-05-11: AKTUALIZACJA NR 1 – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-96-2017.pdf (215 KB)
2017-05-19 godz. 14:00
FL/PN/277/2017 2017-04-25 Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Ogłoszenie-FL-PN-277-2017.pdf (281 KB)
Wniosek-PPE-FL-PN-277-2017.docx (72 KB)
2017-05-08 godz. 12:00
FL/PN/266/2017 2017-04-13 Remont COR i COH
Przetarg-FL-PN-266-2017.pdf (3 MB)
Zalaczniki-2-6-FL-PN-266-2017.zip (77 KB)

2017-04-19: AKTUALIZACJA NR 1
AKTUALIZACJA-NR-1-FL-PN-266-20171.7z (83 KB)
2017-04-27 godz. 14:00
FL/KR/93/2017 2017-04-11 Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-FL-KR-93-2017.pdf (6 MB)
zal-FL-KR-93-2017.pdf (2 MB)
2017-05-09 godz. 14:00
FL/PN/265/2017 2017-04-10 Remont pompy wody zasilającej nr 7 wraz z silnikiem
SIWZ-FL-PN-265-2017.pdf (3 MB)

2017-04-19: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-265-2017.pdf (70 KB)

2017-04-24: Aktualizacja 1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu
2-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-265-2017.pdf (53 KB)

2017-04-26: Aktualizacja 3 – pytania i odpowiedzi
3-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-265-2017.pdf (58 KB)
2017-05-09 godz. 12:00
FL/PN/209/2017 2017-04-03 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-209-2017.pdf (2 MB)
Załącznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx (23 KB)
Załącznik-nr-3-oświadczenie-Wykonawcy.docx (18 KB)
Załącznik-nr-4-wizja-lokalna.docx (15 KB)
Załącznik-nr-5-doświadczenie-Wykonawcy.docx (18 KB)
Załącznik-nr-6-potencjał-Wykonawcy.docx (16 KB)
2017-04-12 godz. 14:00
FL/PN/255/2017 2017-04-03 Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.
skan__2017-04-03_11-41-17-962_0001.pdf (297 KB)
Wniosek-PPE.docx (72 KB)
2017-04-10 godz. 12:00
FL/KR/94/2017 2017-04-03 Modernizacja celek (10 sztuk) chłodni wentylatorowej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”
skan__2017-04-03_10-41-46-001_0001.pdf (487 KB)
skan__2017-04-03_10-42-50-360_0001.pdf (183 KB)
2017-04-10 godz. 14:00
FL/PN/247/2017 2017-03-31 Remont pomp wody chłodzącej nr 1 i 6 wraz z silnikami
SIWZ-FL-PN-247-2017.pdf (2 MB)

2017-04-11: Aktualizacja 1 – zmiana terminu składania ofert
1-Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-247-2017.pdf (362 KB)
2017-04-21 godz. 12:00
FL/PN/246/2017 2017-03-31 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy TS
SIWZ-FL-PN-246-2017.pdf (2 MB)

2017-04-06: Aktualizacja 1 – zmiana treści SIWZ
SIWZ-FL-PN-246-2017-aktualizacja1.pdf (106 KB)

2017-04-10: Aktualizacja 2 – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-246-2017-aktualizacja2.pdf (113 KB)

2017-04-12: Aktualizacja 3 – pytania i odpowiedzi
Pytania-i-odpowiedzi-FL-PN-246-2017.pdf (41 KB)
2017-04-21 godz. 12:00
FL/PN/210/2017 2017-03-27 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej
SIWZ-FL-PN-210-2017.pdf (2 MB)
2017-04-06 godz. 12:00
FL/PN/196/2017 2017-03-24 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie CO Huty, CO Koksowni, CO rejonu i CWU
SIWZ_FL_PN_196_2017.pdf (2 MB)
2017-04-05 godz. 12:00
FL/KR/91/2017 2017-03-21 Remont rurociągu wody chłodzącej R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-91-2017.pdf (3 MB)
Umowa-z-zalacznikami-FL-KR-91-2017.pdf (3 MB)

2017-04-11: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja-nr-1-FL-KR-91-2017.pdf (301 KB)

2017-04-13: Aktualizacja Nr 2 – przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-2-FL-KR-91-2017.pdf (298 KB)
2017-04-19 godz. 14:00
FL/KR/90/2017 2017-03-21 Remont pompy wody zdekarbonizowanej W-18Px2 wraz z silnikiem w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-90-2017.pdf (7 MB)
Umowa-z-zalacznikami.pdf (2 MB)

2017-03-30: Aktualizacja Nr 1 - Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-90-2017.pdf (150 KB)
2017-04-04 godz. 14:00
FL/PN/207/2017 2017-03-20 Modernizacja stacji redukcyjno schładzającej nr 12
SIWZ-FL-PN-207-2017-1.pdf (3 MB)

2017-03-27: Aktualizacja 1 – zmiana terminu składania ofert
SIWZ-FL-PN-207-2017-aktualizacja1.pdf (59 KB)
2017-04-07 godz. 12:00
FL/PN/0166/2017 2017-03-17 Modernizacja oświetlenia nastawni cieplnej nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-0166-2017.pdf (3 MB)

2017-03-23: Aktualizacja nr 1 - Zmiana terminu składania ofert

29-03-2017 r. godz. 12:00. Pytania i odpowiedzi.

AKTUALIZACJA_NR_1.docx (6 MB)

2017-03-27: AKTUALIZACJA nr 2 - Pytania i odpowiedzi.
AKTUALIZACJA_NR_2_z_dnia_27.docx (13 KB)
2017-03-27 godz. 14:00
FL/PN/184/2017 2017-03-16 Modernizacja pomieszczenia magazynowego części zamiennych i złomu metali kolorowych
SIWZ-FL-PN-184-2017.pdf (2 MB)
2017-03-30 godz. 12:00
FL/KR/89/2017 2017-03-12 Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2017-04-11 godz. 14:00
Unieważnienie postępowania
FL/KR/88/2017 2017-03-10 Modernizacja zasilania trafo nr 3 P-49D z RPW do P-49Dw TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-88-2017.pdf (6 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-FL-KR-88-2017.pdf (2 MB)

2017-03-27: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-88-2017.pdf (342 KB)
2017-03-29 godz. 14:00
FL/KR/87/2017 2017-03-10 Modernizacja wyposażenia i wymiana dławika sprzęgła podłużnego nr 1 w RGS, cele 21 i 23 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-87-2017.pdf (6 MB)
UMOWA-z-zalacznikami-FL-KR-87-2017.pdf (2 MB)

2017-03-28: Aktualizacja Nr 1 –Zmiana terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-87-2017.pdf (690 KB)
2017-04-05 godz. 14:00
FL/PN/045/2017 2017-03-08 Modernizacja zwałowarki ZOS-250 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-045-2017.pdf (3 MB)
Zalacznik-2-6-Przetarg-FL-PN-045-2017.zip (75 KB)

2017-03-15: Aktualizacja nr 2

1. Przedłużamy termin składania ofert do 24.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2. Zmiana zapisu w SIWZ pkt 1 ppkt 1.3 na : Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.


2017-03-10: Aktualizacja nr 1

Przedłużamy termin składania ofert do 21.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

2017-03-16 godz. 13:00
FL/KR/86/2017 2017-03-08 Remont dachu transporterów węgla nr 8 i 9 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-86-2017.pdf (6 MB)
Umowa-z-zalacznikami-FL-KR-86-2017.pdf (2 MB)
2017-03-27 godz. 12:00
FL/KR/81/2017 2017-03-06 Remont okien w hali Turbodmuchaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-81-2017.pdf (6 MB)
Projekt-Umowy-z-zalacznikami-FL-KR-81-2017.pdf (2 MB)
2017-03-20 godz. 13:00
FL/KR/80/2017 2017-03-06 Remont ściany akustycznej w hali Turbogeneratorów wraz z zabudową nowych drzwi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-z-zalacznikami-FL-KR-80-2017.pdf (6 MB)
Projekt-Umowy-z-zalacznikami-FL-KR-80-2017.pdf (2 MB)
2017-03-20 godz. 13:00
FL/PN/0135/2017 2017-02-28 Wymiana pomiarów poziomu popiołu dla obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
FL-PN-0135-2017.pdf (2 MB)
Zalaczniki-2-5-FL-PN-086-2017.zip (63 KB)
2017-03-08 godz. 13:00
FL/PN/170/2017 2017-02-28 Remont skraplacza turbogeneratora nr 3
SIWZ-FL-PN-170-2017.pdf (2 MB)
2017-03-03 godz. 11:00
FL/PN/086/2017 2017-02-27 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku
Przetarg-FL-PN-086-2017.pdf (1 MB)
Zalaczniki-2-5-FL-PN-086-2017.zip (63 KB)
2017-03-07 godz. 13:00
FL/KR/79/2017 2017-02-27 Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_z_zalacznikami_FL-KR79-2017.pdf (3 MB)
Zalaczniki-2-5-FL-PN-086-2017.zip (63 KB)
2017-03-08 godz. 11:00
FL/EBL/006/2017 2017-02-27 Zabezpieczenie antykorozyjne komina chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-006-2017.pdf (859 KB)
2017-03-08 godz. 14:00
FL/PN/022/2017 2017-02-22 Wykonanie monitoringu obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
FL-PN-022-2017.pdf (3 MB)
Zalaczniki_2-6_FL-PN-022-2017.zip (75 KB)

2017-03-02: Aktualizacja nr 1

Zmiana zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna pkt.12 Zmieniona jest ilość kamer:
Było:
• W kotłowni należy zainstalować 14 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD
Winno być:
• W kotłowni należy zainstalować 15 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD


2017-03-03: Aktualizacja nr 2

Przedłużamy termin składania ofert do 14.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).


2017-03-13: Aktualizacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
FL-PN-022-2017-aktualizacja.docx (12 KB)
2017-03-09 godz. 13:00
FL/PN/127/2017 2017-02-21 Remont komory wlotowej dolnej I st. p.p. K3
SIWZ-FL-PN-127-2017.pdf (2 MB)
2017-03-08 godz. 11:00
FL/PN/117/2017 2017-02-16 Remont taśmociągu S2 wraz z przekładnią
SIWZ-FL-PN-117-2017.pdf (2 MB)
2017-03-15 godz. 11:00
FL/EBL/005/2017 2017-02-16 Czyszczenie misy chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-005-2017.pdf (856 KB)
FL-EBL-005-2017.7z (213 KB)

2017-02-22: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_Nr_1_FL-EBL-005-2017.pdf (43 KB)
2017-02-24 godz. 14:00
FL/PN/021/2017 2017-02-15 Modernizacja wag przenośników taśmowych S1 i S2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg_FL-PN-021-2017.pdf (3 MB)
Zalaczniki_2-6_Przetarg_FL-PN-021-2017.zip (75 KB)

2017-02-21: Aktualizacja nr 1

Przedłużamy termin składania ofert do 03.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

2017-02-27 godz. 13:00
FL/KR/78/2017 2017-02-09 Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.
SIWZ_projektowanie_Stacji_Redukcyjnej-FL-KR7-82-017.pdf (4 MB)
Wzor_Umowy_z_zalacznikami-FL-KR7-82-017.pdf (1 MB)
Zalaczniki_do_SIWZ-FL-KR7-82-017.pdf (2 MB)
2017-02-17 godz. 10:00
FL/KR/71/2017 2017-02-08 Wykonanie prac warsztatowych związanych z regeneracją i wykonaniem części do urządzeń zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_71_2017.pdf (3 MB)
SIWZ_-FL_KR_71_2017-zalaczniki.7z (3 MB)

2017-02-21: Aktualizacja Nr 1 – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja_nr_1_FL-KR-71-2017.pdf (321 KB)
2017-02-28 godz. 13:00
FL/KR/74/2017 2017-02-08 Wykonanie przeglądów, konserwacji i dopuszczenie do pracy urządzeń transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_74_2017.pdf (4 MB)
Projekt_Umowy_FL_KR_74_2017_z_zalacznikami.pdf (3 MB)
2017-02-23 godz. 11:00
FL/PN/046/2017 2017-02-07 Wymiana zaworów regulacyjnych z napędami w odgazowywaczu nr 6 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
PrzetargFL-PN-046-2017.pdf (3 MB)
Zalaczniki_2-6_Przetarg_FL-PN-046-2017.zip (75 KB)
2017-02-17 godz. 13:00
FL/PN/007/2017 2017-01-26 Wymiana transformatora 6/0,4 kV zasilającego rozdzielnię T-125 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-007-2017.pdf (3 MB)

2017-01-30: Aktualizacja nr 1

Informujemy, że nowy termin wizji wyznaczony jest na 01.02.2017 r. godz. 09:00 pokój 313.
Przedłużamy termin składania ofert do 06.02.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).


2017-02-02: Aktualizacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
Odp-na-pytania-do-przetargu-FL-PN-007-2017.docx (15 KB)

2017-02-03: Aktualizacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
AKTUALIZACJA_NR_3_z_dnia_-03-02-2017.docx (90 KB)
2017-02-02 godz. 13:00
FL/EBL/003/2017 2017-01-18 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu SBDV 1512 r, 660 kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-003-2017.pdf (889 KB)

2017-01-27: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_Nr-1_FL-EBL-003-2017.pdf (85 KB)
2017-02-10 godz. 14:00
FL/EBL/002/2017 2017-01-16 Remont komina wywiewnego chłodni kominowej nr 1, nr 3 i nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_FL-EBL-002-2017.pdf (871 KB)
2017-01-31 godz. 14:00
FL/EBL/004/2017 2017-01-12 Remont urządzeń i zabudowa aparatury kontrolnej turbogeneratora nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ_Remont_urzadzen_i_zabudowa_aparatury_TG_2_FL-EBL-004-2017.pdf (566 KB)
Zalaczniki_do_SIWZ_FL.EBL_.004.2017.7z (223 KB)
2017-01-25 godz. 14:00
FL/EBL/001/2017 2017-01-09 Remont pompy wody chłodzącej i pompy wody zasilającej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-FLEBL-001-2017.pdf (890 KB)
przetarg-FL-EBL-001-2017-zal.zip (4 MB)

2017-01-10: AKTUALIZACJA nr 1

Nowy termin wizji lokalnej ustala się na 12-01-2017 r. godz. 09:00.

Aktualizacja_nr_1_do_SIWZ_FL-EBL-001-2017.docx (51 KB)
2017-01-20 godz. 14:00
FL/PN/775/2016 2017-01-04 Modernizacja układu sterowania elektrofiltru kotła nr 4 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-775-2016.pdf (2 MB)

2017-01-10: Aktualizacja nr 1

Nowy termin wizji lokalnej ustala się na 12-01-2017 r. godz. 09:00.

2017-01-16 godz. 11:00
FL/KR/76/2016 2016-12-19 Prace termoizolacyjne w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_76_2016_Prace-termoizolacyjne.pdf (584 KB)
2016-12-29 godz. 11:00
FL/KR/75/2016 2016-12-19 Naprawy izolacji termicznej – ceramicznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_75_2016_Naprawy-izolacji-termicznej-ceramicznej.pdf (582 KB)
Projekt-Umowy-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_75_2016-z-zalacznikami.pdf (3 MB)
Zalaczniki-SIWZ-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_76_2016.pdf (2 MB)
2016-12-29 godz. 11:00
FL/KR/73/2016 2016-12-18 Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych wysokiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Projekt-Umowy-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_73_2016-z-zalacznikami.pdf (3 MB)
SIWZ-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_73_2016-z-zalacznikami.pdf (3 MB)

2016-12-27: Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja_nr_1_do_postepowania_przetargowego_FL-KR-73-2016_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf (176 KB)
2017-01-05 godz. 11:00
FL/KR/72/2016 2016-12-18 Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych niskiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Projekt-Umowy-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_72_2016-z-zalacznikami.pdf (3 MB)
SIWZ-do-postepowania-przetargowego-FL_KR_72_2016-z-zalacznikami.pdf (3 MB)

Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
2017-01-05 godz. 11:00
FL/EBL/015/2016 2016-12-12 Remont podgrzewaczy wysokoprężnych turbogeneratora nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
SIWZ-fl-ebl-015-2016.pdf (877 KB)
Zalacznik-nr-do-SIWZ_Specyfikacja-techniczna-fl-ebl-015-2016.docx (27 KB)
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-ofertowy-fl-ebl-015-2016.docx (25 KB)
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekenom-fl-ebl-015-2016.docx (26 KB)
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ_Wizja-lokalna-fl-ebl-015-2016.docx (25 KB)
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy-o-real-zamowien-fl-ebl-015-2016.docx (18 KB)
Zalacznik-nr6do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy_Potencjal-Wykonawcy-fl-ebl-015-2016.docx (25 KB)
SIWZ-PWCII_Rysunki-fl-ebl-015-2016-1.7z (827 KB)
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-umowy-fl-ebl-015-2016.docx (130 KB)

2016-12-26: Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1_Pytania-i-odpowiedzi-FL-EBL-015-2016.7z (282 KB)

2016-12-27: Aktualizacja Nr 2 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja_Nr-2_Zmiana_tresci_SIWZ_FL-EBL-015-2016.pdf (63 KB)

2016-12-27: Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja_Nr_3_Pytania_i_odpowiedzi_FL-EBL-015-2016.doc (97 KB)
2017-01-12 godz. 14:00
FL/PN/800/2016 2016-12-06 Usługa opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-F-PN-800-2016-fl-pn-800-2016.pdf (2 MB)
Zalaczniki2-5Przetarg-FL-PN-800-2016.zip (65 KB)
2016-12-12 godz. 11:00
FL/KR/70/2016 2016-12-05 Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_70_2016_-Prace-ogolnobudowlane-w-obiektach-TAMEH-POLSKA-sp-zo-o-Zaklad-Wytwarzania-Krakow.pdf (3 MB)
SIWZ-Zalacznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-do-SIWZ-i-Umowy-FL_KR_70_2016.pdf (279 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-do-SIWZ_FL_KR_70_2016.docx (68 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekonom-do-SIWZ_FL_KR_70_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-Wizja-lokalna-do-SIWZ_FL_KR_70_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-realizacji-zamowien-do-SIWZ_FL_KR_70_2016.docx (55 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-Wykonawcy-Potencjal-Wykonawcy-do-SIWZ_FL_KR_70_2016.docx (68 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-7-projekt-Umowy-FL_KR_70_2016.pdf (657 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_70_2016.doc (85 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-2-Zlecenie-Roboczefl_kr_70_2016.docx (673 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-3-Karta-Informacyjna-o-ilosci-wytworzonych-odpadow-do-Umowy-FL_KR_70_2016.docx (26 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-4-Wymagania-w-zakresie-bhp-ppoz-i-ochr-srodowiska_Krakow_fl_kr_70_2016.pdf (299 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-5-Katalog-Kar-fl-kr-70-2016.pdf (257 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-7-Protokol-odbioru-fl-kr-70-2016.pdf (229 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-8-Warunki-ubezpieczen-do-Umowy-FL_KR_70_2016.pdf (261 KB)

2016-12-13: Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi-do-postepowania-przetargowego-FL-KR-70-2016.pdf (289 KB)
2016-12-16 godz. 11:00
FL/KR/68/2016 2016-12-05 Kotłownia – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZZalacznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-do-SIWZ-i-Umowy-FL_KR_68_2016.pdf (365 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-do-SIWZ_FL_KR_68_2016.docx (68 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekonom-do-SIWZ_FL_KR_68_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-Wizja-lokalna-do-SIWZ_FL_KR_68_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-realizacji-zamowien-do-SIWZ_FL_KR_68_2016.docx (55 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-Wykonawcy-Potencjal-Wykonawcy-do-SIWZ_FL_KR_68_2016.docx (68 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-7-projekt-Umowy-FL_KR_68_2016.pdf (642 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_68_2016.doc (85 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-3-Karta-Informacyjna-o-ilosci-wytworzonych-odpadow-do-Umowy-FL_KR_68_2016.docx (26 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-4-Wymagania-w-zakresie-bhp-ppoz-i-ochr-srodowiska_Krakow.pdf (299 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-6-Karta-Oswiadczen-Wykonawcy-do-Umowy-FL_KR_68_2016.docx (27 KB)
UMOWA-Zalacznik-nr-8-Warunki-ubezpieczn-do-Umowy-FL_KR_68_2016.pdf (261 KB)

2016-12-13: Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi-do-postepowania-przetargowego-FL-KR-68-2016.pdf (518 KB)
2016-12-21 godz. 11:00
FL/PN/733/2016 2016-11-30 Przystosowanie drabin i stromych zejść do standardów BHP w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-733-2016.pdf (4 MB)
2016-12-09 godz. 11:00
FL/PN/732/2016 2016-11-29 Wykonanie określenia nośności stropów, podestów, włazów i dachów wg wykazu w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Przetarg-FL-PN-732-2016.pdf (12 MB)
Zalacznik-2-6-Przetarg-FL-PN-732-2016.zip (74 KB)
2016-12-07 godz. 13:00
FL/KR/67/2016 2016-11-28 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_67_2016_swiadczenie-biezacych-i-awaryjnych-uslug-remontowo-serwisowych-branzy-elektrycznej.pdf (4 MB)
SIWZ-Zalacznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-do-SIWZ-i-Umowy-FL_KR_67_2016.pdf (364 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-do-SIWZ_FL_KR_67_2016.docx (68 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekonom-do-SIWZ_FL_KR_67_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-Wizja-lokalna-do-SIWZ_FL_KR_67_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-realizacji-zamowien-do-SIWZ_FL_KR_67_2016.docx (55 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-Wykonawcy-Potencjal-Wykonawcy-do-SIWZ_FL_KR_67_2016.docx (68 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-7-projekt-Umowy-FL_KR_67_2016.pdf (642 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_67_2016.doc (85 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-2-Zlecenie-Robocze-2.docx (673 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-3-Karta-Informacyjna-o-ilosci-wytworzonych-odpadow-do-Umowy-FL_KR_67_2016-1.docx (26 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-5-Katalog-Kar-2.pdf (262 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-6-KartaOswiadczen-Wykonawcy-do-Umowy-FL_KR_67_2016.docx (27 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-7-Protokol-odbioru-2.pdf (229 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-8-Warunki-ubezpieczen-do-Umowy-FL_KR_67_2016.pdf (261 KB)

2016-12-13: Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedz-do-postepowania-przetargowego-FL-KR-67-2016.pdf (544 KB)
2016-12-21 godz. 11:00
FL/KR/64/2016 2016-11-28 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ-FL_KR_64_2016_swiadczenie-biezacych-i-awaryjnych-uslug-remontowo-serwisowych-branzy-energetycznej.pdf (4 MB)
SIWZ-Zalacznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-do-SIWZ-i-Umowy-FL_KR_64_2016wersja-2.pdf (411 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-do-SIWZ_FL_KR_64_2016.docx (68 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekonom-do-SIWZ_FL_KR_64_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-Wizj-lokalna-do-SIWZ_FL_KR_64_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-realizacji-zamowien-do-SIWZ_FL_KR_64_2016.docx (55 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-Wykonawcy-Potencjal-Wykonawcy-do-SIWZ_FL_KR_64_2016.docx (68 KB)
Umoa-Zalacznik-nr-7-projekt-Umowy-FL_KR_64_2016.pdf (657 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_64_2016.doc (85 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-2-Zlecenie-Robocze-1.docx (675 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-3-Karta-Informacyjna-o-ilosci-wytworzonych-odpadow-do-Umowy-FL_KR_64_2016.docx (28 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-4-Wymagania-wzakresie-bhp-ppoz-i-ochr-srodowiska_Krakow.pdf (299 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-5-Katalog-Kar-1.pdf (262 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-6-Karta-Oswiadczen-Wykonawcy-do-Umowy-FL_KR_64_2016.docx (29 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-7-Protokol-odbioru-1.pdf (229 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-8-Warunki-ubezpieczen-do-Umowy-FL_KR_64_2016.pdf (261 KB)

2016-12-13: Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi-do-postepowania-przetargowego-FL-KR-64-2016.pdf (539 KB)
2016-12-21 godz. 11:00
FL/KR/69/2016 2016-11-28 Maszynownia,CHOW1, Obieg wody chłodzącej – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
SIWZ_-FL_KR_69_2016_Maszynownia-CHOW1-Obieg-wody-chlodzacej_naprawy-biezace-urzadzen-mechaniczno-energetycznych.pdf (4 MB)
SIWZ-Zalacznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-do-SIWZ-i-Umowy-FL_KR_69_2016.pdf (407 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr3-Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekonom-do-SIWZ_FL_KR_69_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-Wizja-lokalna-do-SIWZ_FL_KR_69_2016.docx (69 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-realizacji-zamowien-do-SIWZ_FL_KR_69_2016.docx (55 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr6-Oswiadczenie-Wykonawcy-Potencjal-Wykonawcy-do-SIWZ_FL_KR_69_2016.docx (68 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-1-projekt-Umowy-FL_KR_69_2016.pdf (642 KB)
Umowa-Zalacznik-nr1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_69_2016.doc (85 KB)
Umowa-Zalacznik-nr1A-Cennik-robocizny-i-sprzetu-do-Umowy-FL_KR_69_2016.doc (85 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-2-Zlecenie-Robocze.docx (673 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-3-Karta-Informacyjna-o-ilosci-wytworzonych-odpadow-do-Umowy-FL_KR_69_2016.docx (26 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-5-Katalog-Kar.pdf (262 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-6-Karta-Oswiadczen-wykonawcy-do-Umowy-FL_KR_69_2016.docx (27 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-7-Protokol-odbioru.pdf (229 KB)
Umowa-Zalacznik-nr-8-Warunki-ubezpieczen-do-Umowy-FL_KR_69_2016.pdf (261 KB)
Umowa-Zalacznik-nr10-Zestawienie-Zlecen-Roboczych.docx (27 KB)

2016-12-13: Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja-nr-1-Pytania-i-odpowiedzi-do-postepowania-przetargowego-FL-KR-69-2016.pdf (534 KB)
2016-12-21 godz. 11:00
FL/EBL/014/2016 2016-11-28 Remont urządzeń, instalacji i armatury wysokociśnieniowej maszynowni i kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
fl-ebl-014-2016-SIWZ_Remont-urzadzen-instalacji-i-armatury-wysokoci-n-maszynowni-i-kotlowni.pdf (898 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-fl-ebl-014-2016.docx (33 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-ofertowy-fl-ebl-014-2016.docx (25 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy-dot-kwalifik-oraz-syt-ekenom-fl-ebl-014-2016.docx (26 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-4-od-SIWZ_Wizja-lokalna-fl-ebl-014-2016.docx (25 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-5-do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy-o-real-zamowien-fl-ebl-014-2016.docx (18 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-6-do-SIWZ_Oswiadczenie-Wykonawcy_Potencjal-Wykonawcy-fl-ebl-014-2016.docx (25 KB)
SIWZ-Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-umowy-fl-ebl-014-2016.docx (135 KB)

2016-12-15: Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-Nr-1_zmiana-tresci-SIWZ-fl-ebl-014-2016.pdf (64 KB)
2016-12-21 godz. 14:00
FL/PN/710/2016 2016-11-28 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbodmuchaw 1, 2 ,3
SIWZ-FL-PN-710-2016.pdf (2 MB)
2016-12-12 godz. 11:00
FL/PN/709/2016 2016-11-28 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących rurociągów, SRS, zbiorników i wymienników
SIWZ-FL-PN-709-2016.pdf (2 MB)
2016-12-12 godz. 11:00
FL/PN/769/2016 2016-11-22 Rewizja kolektora parowego 2.4
SIWZ-FL-PN-769-2016.pdf (3 MB)
2016-12-06 godz. 11:00
FL/PN/743/2016 2016-11-17 Remont rurociągów wody chłodzącej do TS-3
Przetarg-FL-PN-743-2016-SIWZ.pdf (2 MB)
Przetarg-FL-PN-743-2016-Zalaczniki-2-6.zip (75 KB)
PrzetargFL-PN-743-2016.pdf (2 MB)
Zalaczniki-2-6-Przetarg-FL-PN-743-2016.zip (75 KB)

2016-11-22: Aktualizacja Nr 1 - Zmiana terminu składania ofert do 28.11.2016
2016-11-24 godz. 11:00
FL/KR/65/2016 2016-11-16 Rekonstrukcja magistrali pary świeżej 9 MPa w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-FL-KR-65-2016-1.pdf (326 KB)
Przetarg-FL-KR-65-2016-opis-przedmiotu-zamowienia-1.pdf (340 KB)
Przetarg-FL-KR-65-2016-zalaczniki.docx (40 KB)
2016-11-22 godz. 13:00
FL/KR/66/2016 2016-11-15 Zapewnienie dostaw paliwa gazowego (LNG) do suszenia, rozruchu oraz pracy ciągłej dla kotła K8 w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.
FL-KR-66-2016-Zalacznik-1-specyfikacja-techniczna.pdf (367 KB)
FL-KR-66-2016-Ogloszenie-KRK-LNG-zalaczniki.docx (41 KB)
FL-KR-66-2016-Ogloszenie-KRK-LNG-zalaczniki.docx (41 KB)

2016-11-16: Aktualizacja Nr 1 - Zmiana terminu składania ofert

2016-11-21: Aktualizacja Nr 2 - Pytania i odpowiedzi”
Aktualizacja-nr-2_-do-postepowania-zakupowego-FL_KR_66_2016_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (69 KB)
2016-11-22 godz. 13:00
FL/PN/734/2016 2016-11-08 Remont hali CHOW w zakresie traktów komunikacyjnych i malowania ścian
PRZETARG-FL-PN-734-2016-SIWZ.pdf (2 MB)
2016-11-21 godz. 11:00
FL/PN/705/2016 2016-11-08 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbosprężarek w ZW Nowa
SIWZ-FL-PN-705-2016.pdf (2 MB)
2016-11-24 godz. 11:00
FL/PN/714/2016 2016-11-07 Remont kotła OPG-230 nr 4 wraz z elektrofiltrem EK4
Przetarg-FL-PN-714-2016-SIWZ.pdf (6 MB)

2016-11-14: Aktualizacja 1 – uzupełnienie specyfikacji technicznej
Przetarg-FL-PN-714-2016-aktualizacja.pdf (650 KB)
2016-11-24 godz. 11:00
FL/EBL/013/2016 2016-10-28 Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Przetarg-FL-EBL-013-2016-SIWZ.pdf (1 MB)
Przetarg-FL-EBL-013-2016-Zalaczniki.zip (306 KB)

2016-11-21: Aktualizacja Nr 1- Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja-Nr-1_Zmiana-tresci-SIWZ.pdf (65 KB)

2016-11-21: Aktualizacja Nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-2_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (532 KB)
Zalacznik-do-Aktualizacji-Nr-2.7z (7 MB)

2016-11-22: Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
przetarg-fl-ebl-013-aktualizacja-Nr-3_pytania-i-odpowiedzi.pdf (329 KB)

2016-11-30: Aktualizacja Nr 4 – Zmiana treści SIWZ
fl-ebl-013-2016-Aktualizacja-Nr-4_Zmiana-tresci-SIW.pdf (92 KB)
2016-12-06 godz. 14:00
FL/PN/679/2016 2016-10-27 Przeprowadzenie audytu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-FL-PN-679-2016-SIWZ.pdf (1 MB)
Przetarg-FL-PN-679-2016-Zalaczniki.zip (62 KB)
2016-11-08 godz. 13:00
FL/PN/678/2016 2016-10-25 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Przetarg-FL-PN-678-2016.pdf (1 MB)
Zalaczniki-2-5-Przetarg-FL-PN-678-2016.zip (63 KB)

2016-10-27: Aktualizacja nr 1
AKTUALIZACJA-NR-1-z-dnia-27-fl-pn-678-2016.docx (13 KB)
2016-11-03 godz. 13:00
Unieważnienie postępowania
FL/EBL/012/2016 2016-10-25 Remont chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Przetarg-FL-EBL-012-2016-SIWZ.pdf (1 MB)
Przetarg-FL-EBL-012-2016-Zalaczniki.zip (270 KB)

2016-10-28: Aktualizacja Nr 1-zmiana treści SIWZ
Przetarg-FL-EBL-012-2016-aktualizacja-1.pdf (68 KB)

2016-11-03: Aktualizacja Nr 2- Pytania i odpowiedzi
Przetarg-FL-EBL-012-2016-Aktualizacja-2.pdf (104 KB)

2016-11-14: Aktualizacja Nr 3- Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-3_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (206 KB)

2016-11-15: Aktualizacja Nr 4- Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-4_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (404 KB)

2016-11-17: Aktualizacja Nr 5- Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-5_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (441 KB)

2016-07-21: Aktualizacja Nr 6- zmiana treści wzoru Umowy
Aktualizacja-Nr-6_Zmiana-tresci-wzoru-Umowy.pdf (268 KB)

2016-11-22: Aktualizacja Nr 7- Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja-Nr-7_Pytania-i-odpowiedzi.pdf (395 KB)
2016-11-24 godz. 14:00

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW W TAMEH POLSKA SP. Z O.O.

Spis treści

§ 1. Definicje.
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Zamówienia.
§ 4. Dostawa.
§ 5. Dokumenty Dostawy.
§ 6. Faktura za dostawę.
§ 7. Termin płatności
§ 8. Jakość, gwarancja, reklamacje.
§ 9. Postanowienia końcowe.

pokaż więcej
 • 1.Definicje
   1. Dostawa – fizyczne dostarczenie zamówionych materiałów do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub wykonanie usługi zleconej przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   2. Dostawca – wszystkie podmioty, z którymi TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiera umowy lub składa zamówienia na materiały i usługi,
   3. Ogólne Warunki Dostaw (OWD) – niniejszy dokument określający ogólne warunki współpracy z dostawcami materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   4. Zamówienie – dokument będący podstawą dostawy materiałów lub usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.; jako zamówienie rozumiana jest także umowa zawarta między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą.
 • 2.Postanowienia ogólne
   1. Podstawą dla wszystkich dostaw materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. są wyłącznie, sporządzone na podstawie ofert dostawców, umowy i zamówienia, których integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
   2. Dostawcy składają oferty nieodpłatnie w formie jaka została określona przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w zapytaniu do Dostawcy. Ustala się przy tym dwa dominujące sposoby składania ofert:
    1. W formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy),
    2. W formie elektronicznego pliku utworzonego poprzez zeskanowanie oferty w formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy).
   3. TAMEH POLSKA sp. z o.o. może odstąpić od zastosowania wymienionych w ust. 2. powyżej sposobów składania ofert i poprosić Dostawcę o jej złożenie w innej formie (np. w e-mailu, elektronicznym edytowalnym pliku). Informacja o sposobie składania ofert umieszczana jest w zapytaniu składanym do Dostawców.
   4. W uzasadnionych przypadkach TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawców złożenia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Dostawcy:
    1. W pieniądzu, wpłaconym przelewem na wskazany rachunek bankowy,
    2. W gwarancjach bankowych,
    3. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
   5. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium wszystkim dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku odstąpienia Dostawcy od zawarcia umowy, wadium nie jest zwracane. Wadium uznaje się za złożone z chwilą uznania na rachunku bankowym TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub z chwilą skutecznego dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
   6. Ewentualne próbki towarów dostarczane są przez Dostawcę nieodpłatnie i na jego koszt.
   7. Zamówienia ustne, jak też uzgodnienia na temat zmian i uzupełnień zamówień pisemnych, złożonych przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. wymagają pisemnego potwierdzenia.
   8. Wszelkie powiadomienia pomiędzy TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą (o ile w tekście dokumentu Ogólne Warunki Dostaw nie zostało zaznaczone inaczej) są dokonywane na piśmie: listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
   9. Oferta złożona przez Dostawcę jest ważna przez okres 3 miesięcy kalendarzowych chyba, że w zapytaniu określono inny termin ważności ofert.
   10. W przypadku, gdy Dostawca odstępuje od złożonej oferty lub warunków w niej określonych (w okresie ważności oferty), TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody (w tym utracone korzyści), jakie poniósł w związku z odstąpieniem Dostawcy. Ponadto fakt rezygnacji ze złożonej oferty będzie uwzględniany w ocenie merytorycznej Dostawcy decydującej o liście potencjalnych firm zapraszanych do przyszłych postępowań zakupowych.
   11. Akceptacja zapisów „Ogólnych Warunków Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o.” jest równoznaczna z akceptacją tożsamych zapisów w umowie z Dostawcą. Umowa między stronami jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ogólnych Warunków Dostaw.
 • 3.Zamówienia
   1. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zleca Dostawcy dostawę materiałów lub usług na podstawie Zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej (przesłanego pocztą elektroniczną). Zamówienie określa co najmniej rodzaj materiału lub usługi, ilość, cenę jednostkową i łączną netto, sposób i rodzaj opakowania, termin i miejsce wykonania dostawy. W przypadku zawarcia umowy między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą, nie jest konieczne wysyłanie pisemnego Zamówienia.
   2. Każde zamówienie składane przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. posiada numer, na który Dostawca ma obowiązek powołać się w swoich dokumentach dostawy, a w szczególności na fakturze oraz na dowodzie dostawy.
   3. Przyjęcie do realizacji Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWD.
   4. Odmienne od OWD warunki dostaw są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.
 • 4.Dostawa
   1. Dostawa powinna być zrealizowana na warunkach podanych w dostarczonym Zamówieniu co do przedmiotu Dostawy, jego jakości i ilości, ceny, terminu realizacji oraz miejsca wykonania Dostawy.
   2. Termin Dostawy biegnie od dnia złożenia Zamówienia.
   3. Dostawca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać terminu Dostawy. W przypadku, gdy Dostawca uzna, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonych w potwierdzeniu Zamówienia terminów Dostaw zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt TAMEH POLSKA sp. z o.o., podając jednocześnie powody zwłoki oraz przewidywany czas jej trwania.
    W takim przypadku TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, a Dostawca akceptuje prawo TAMEH POLSKA sp. z o.o. do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
   4. Dostawca w każdym przypadku odpowiada za powstałe szkody z tytułu niezrealizowania, nieterminowego zrealizowania lub nienależytego zrealizowania potwierdzonego Zamówienia.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar za niedotrzymanie warunków Zamówienia/Umowy.
   6. Dostawa powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w Zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy chyba, że Zamówienie przewiduje inaczej.
 • 5.Dokumenty Dostawy
   1. Akceptacja Dostawy w przypadku dostaw, wymaga od Dostawcy dostarczenia jednego z dokumentów np.: WZ, kopia faktury, list przewozowy.
   2. Akceptacja Dostawy w przypadku usług, wymaga od Dostawcy podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór wykonanej usługi („Protokół odbioru usługi (prac)”).
   3. Dokument wymieniony w ust. 2 powyżej jest obligatoryjnie wymaganą podstawą do zaakceptowania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
   4. Dokument „Protokół odbioru usługi (prac)” powinien zostać sporządzony przez Dostawcę na wzorze stanowiącym integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
   5. Dostawca jest zobowiązany wypełnić oraz podpisać trzy egzemplarze dokumentu „Protokół odbioru usługi (prac)”, a następnie przekazać je do zatwierdzenia przez pracownika TAMEH POLSKA sp. z o.o., który odpowiada za Dostawę. Dostawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia Dostawy.
   6. TAMEH POLSKA sp. z o.o., w przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z umową lub Zamówieniem, rezerwuje sobie prawo do odmówienia przyjęcia Dostawy:
    1. Wzywając Dostawcę w drodze procesu reklamacji do dostarczenia materiałów lub usług zgodnych z umową lub Zamówieniem,
    2. Decydując o zwrocie dostarczonych materiałów zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 8 poniżej.
   7. Odbiór materiału lub usługi następuje z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzenia późniejszej kontroli przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. Potwierdzenie odbioru nie oznacza potwierdzenia jakości przyjętego towaru i zgodności zakresu dostawy. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontrolowania dostawy w trakcie wykorzystywania dostarczonych materiałów lub usług oraz do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego w przypadku, gdy dostarczone materiały lub usługi odbiegają od warunków zawartych w umowie lub Zamówieniu.
   8. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrotu materiałów:
    1. Niezgodnych z Zamówieniem (w tym o niższej jakości lub ilości),
    2. Dostarczonych nieterminowo z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
    3. Niezamówionych.
   9. W przypadkach opisanych w ust. 8 niniejszego Działu TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiadomi Dostawcę o terminie, w którym zobowiązany on jest ten towar odebrać lub dostarczy go Dostawcy. Zarówno odbiór przez Dostawcę, jak i zwrotna dostawa odbywać się będą na koszt Dostawcy.
 • 6.Faktura za dostawę
   1. Jedna faktura powinna odpowiadać jednemu zamówieniu TAMEH POLSKA sp. z o.o.
    W przypadku zamówień, których realizacja jest rozłożona na więcej niż jedną Dostawę, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o ich konsolidacji w ramach jednej faktury lub o wystawieniu oddzielnych na każdą Dostawę.
   2. Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami prawa oraz w szczególności:
    1. Poprawne dane rejestrowe TAMEH POLSKA sp. z o.o. (nazwę, adres siedziby, NIP),
    2. Numer Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o. / numer umowy,
    3. Nazwę dostarczonych materiałów lub usług (zgodnie z Zamówieniem),
    4. Ilość,
    5. Cenę.
   3. Układ asortymentu materiałów lub usług podanych na fakturze powinien odpowiadać kolejności materiałów i usług według umowy lub Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   4. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań określonych w pkt. 2 niniejszego Działu, w szczególności, gdy cena na fakturze jest niezgodna z ceną obowiązującą w dniu Zamówienia lub gdy ilości towarów podane na fakturze nie są zgodne z ilościami faktycznie dostarczonymi, nastąpi odmowa zapłaty całej faktury. TAMEH POLSKA sp. z o.o. powiadomi Dostawcę o fakcie niezgodności treści faktury i wystąpi o dostarczenie faktury korygującej.
   5. Dostawca jest zobowiązany skutecznie dostarczyć fakturę na adres TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną po uprzednich wzajemnych uzgodnieniach.
 • 7.Termin płatności
   1. Płatność za dostarczone materiały lub usługę następuje w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, to jest spełniającej wymogi określone w §6. ust. 2, o ile TAMEH POLSKA sp. z o.o. i Dostawca nie uzgodnią inaczej w treści Zamówienia lub umowy.
   2. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi nie zostały dostarczone pomimo wystawionej faktury, Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
   3. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi zostaną dostarczone / wykonane po dniu otrzymania faktury, termin płatności będzie liczony od dnia dostarczenia materiałów / wykonania usługi.
   4. Za termin zapłaty faktur strony uznają daty obciążenia rachunku bankowego TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   5. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu i liczony jest od dnia otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub noty korygującej.
 • 8.Jakość, gwarancja, reklamacje
   1. Dostawca gwarantuje, że zamówione materiały lub usługi będą posiadać zapewnione umownie właściwości. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki.
   2. Dostawca gwarantuje, że jakość i oznakowanie dostarczonych materiałów będą odpowiadać obowiązującym normom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wymaganiom określonym w Zamówieniu i niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw.
   3. Na Dostawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, pozwalających na dopuszczenie materiałów do obrotu. Kopie powyższych dokumentów Dostawca doręczy TAMEH POLSKA sp. z o.o. na jej żądanie.
   4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady materiałów lub usług.
   5. W przypadku towarów objętych gwarancją, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z materiałami lub usługami odpowiednie dokumenty gwarancyjne.
   6. Dostawca ponosi koszty związane z naprawami przedsprzedażnymi, gwarancyjnymi i wykonywanymi w ramach rękojmi.
   7. TAMEH POLSKA sp. z o.o. będzie przesyłała reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Dostawcy.
   8. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację TAMEH POLSKA sp. z o.o. w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu reklamacyjnego i przesłać pisemną odpowiedź na adres siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o. Nie zajęcie przez Dostawcę w powyższym terminie żadnego stanowiska wobec złożonej reklamacji traktowane będzie jako jej uznanie.
   9. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za fakturę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 • 9.Postanowienia końcowe
   1. Jeżeli Dostawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia otrzymał materiały, projekty lub inne dokumenty, mogą one zostać wykorzystane jedynie zgodnie z określonym w Zamówieniu przeznaczeniem i udostępnione osobom trzecim wyłącznie w tym celu za pisemną zgodą TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   2. Materiały określone w ust. 1 powyżej są własnością TAMEH POLSKA sp. z o.o. i po wykonaniu Zamówienia należy je niezwłocznie zwrócić TAMEH POLSKA sp. z o.o. na koszt Dostawcy.
   3. Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich oraz patentu. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw ponosi wyłącznie Dostawca.
   4. Strony ustalają, że przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. z tytułu dostawy towaru lub usługi może nastąpić jedynie po udzieleniu przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. pisemnej zgody na dokonanie tej czynności.
   5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się lub które zostaną przekazane w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy lub realizacji Zamówienia, jak i po ich wykonaniu. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. Informacją poufną jest w szczególności informacja dotycząca wysokości obrotów między stronami. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami.
   6. W uzasadnionych przypadkach (brak Dostawcy w bazie kontrahentów) TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawcy bankowego potwierdzenia numeru konta, na które będzie regulował swoje zobowiązania wobec Dostawcy.
   7. Wszelkie zmiany Umowy, Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   8. W sprawach nieuregulowanych Umową, Zamówieniem lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
   9. Każdemu Dostawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno na etapie postępowania w sprawie wyboru Dostawcy, jak i współpracy z TAMEH POLSKA sp. z o.o. Dostawca przesyła reklamację w formie elektronicznej na adres wskazany w trakcie postępowania zakupowego. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie.
   10. Wszelkie spory wynikające z Umowy, Zamówienia lub Ogólnych Warunków Dostaw rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone