ZAKŁAD WYTWARZANIA BLACHOWNIA

Zakład Wytwarzania Blachownia wchodzi w skład Departamentu Produkcji Zakładów Wytwarzania
 

Kontakt:
 

ul. Energetyków 11
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Sekretariat Kierownika Produkcji Zakładu:
+48 77 4839 213

 

Rys historyczny:     

Decyzję o budowie elektrowni zawodowej podjęto w 1953 roku. Inwestycję zlokalizowano w miejscu dawnej elektrociepłowni przemysłowej, z której zachowały się budynek główny (obecnie budynek dyrekcji) oraz elementy infrastruktury.

Budowa realizowana była w latach 1955-1968. 30 października 1957 pierwszy blok Elektrowni Blachownia zsynchronizowano z krajowym systemem elektroenergetycznym.

pokaż więcej

W grudniu 2014 r. ZW Blachownia weszła w skład nowej spółki stworzonej przez AMP S.A. i TAURON Polska Energia S.A.  – TAMEH HOLDING sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka Zakładu Wytwarzania Blachownia:

TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia produkuje energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. Jedynym paliwem produkcyjnym jest gaz koksowniczy.

Gaz dostarczany jest z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach przez sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu do stacji redukcyjno-pomiarowej na terenie Zakładu Wytwarzania Blachownia. Gaz wysokoprężny jest redukowany do ciśnienia pracy palników kotłowych.
 

Podstawowe parametry techniczne:

Parametr

Wartość [MW]

Moc elektryczna zainstalowana

165,0

Moc elektryczna wytwórcza netto

75,0

Moc cieplna osiągalna

61,0

Podstawowe urządzenia Zakładu Wytwarzania Blachownia, pracujące w układzie kolektorowym:

Kotły:

 • K2, K3, K5, K6, K7 – kotły typu OP120 „PAUKER” każdy o mocy 83,7 MWt oraz o wydajności 120 t pary na godzinę. Parametry pary: 8,5 MPa i 500°C,
 • Kotły K2, K3, K5, K6, K7 – przystosowane do spalania wyłącznie gazu koksowniczego.

Turbiny:

 • Turbiny TG1 oraz TG2 - kondensacyjno-upustowe, o mocy 55 MW każda.  Posiadają regulowane upusty pary technologicznej. Produkują ciepło o parametrze 2,4 MPa. TG1 posiada nową część WP od 1999 r., zaś TG2 – od 1998 r.,
 • TG4 - 48 MW – kondensacyjna.        

Moc elektryczna wyprowadzana jest do systemu energetycznego poprzez rozdzielnię 110kV.

Głównym odbiorcą energii cieplnej są sąsiadujące z Zakładem firmy położone na terenie Blachowni Przemysłowej. 

Osiągalna moc elektryczna  dla maksymalnych dostaw gazu koksowniczego – 83 MW.

Aspekty środowiskowe – stan obecny:

Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie Koźlu posiada stosowne, wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska:

 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz par, oparów i substancji szkodliwych do powietrza. Procesy produkcyjne w Zakładzie są w pełni monitorowane, dla pełnego dotrzymywania obwiązujących standardów emisji.
 • W Zakładzie funkcjonuje system gospodarowania odpadami uwzględniający:
  • głęboką i skuteczną segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania oraz magazynowania,
  • bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie elektrociepłowni,
  •  przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia.
 • Emisja hałasu. Zastosowane w elektrowni rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie hałasu powodują, że w chwili obecnej praca Zakładu nie przekracza określonych prawem dopuszczalnych norm.
 • W Zakładzie Wytwarzania Blachownia dokonywana jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych z możliwym skażeniem gruntu. W wyniku takiej identyfikacji stosowane są zabezpieczenia techniczne przed zanieczyszczeniem bądź skażeniem gruntu i wód podziemnych poprzez uszczelnienie terenu nienasiąkliwą nawierzchnią w miejscach magazynowania surowców i odpadów.
 • Instalacja dotrzymuje obwiązujących parametrów wytwarzanych ścieków, stosując odpowiednie urządzenia techniczne oraz monitoruje ilość pobieranej wody i wytwarzanych ścieków.

W obszarze  działalności TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia dąży do ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy efektywności energetycznej. Prowadzenie instalacji zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 gwarantuje realizacje celów polityki środowiskowej, która łączy wymagania produkcji energii z dbałością o środowisko naturalne.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone